Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

En showartist levererar en hit

Scen

DEL 2 Av vår intervju med Simon Petén, koncernchef på Humble Group

Datum: 9 december 2021

Du nämnde tidigare att utvecklingen gått lite fortare än du trodde, känner du själv om det finns någon anledning att stanna upp och konsolidera under åtminstone en kortare period?

Det har gått något snabbare än vad vi trodde, men vi har följt den plan vi hade från dag 1, med dom förvärv, och den omsättning och lönsamhetstillväxt som presenterades för styrelsen redan under andra kvartalet 2020. Nu har vi har gått från att vara ett litet M&A (Mergers and Acquisitions) team - fram till april så körde ju jag i praktiken förvärven själv - till att nu vara sex personer som bara fokuserar på M&A. Jag skulle säga att vår kapacitet att fortsätta växa med förvärv och hålla en riktigt hög kvalitet, och få in de allra bästa bolagen i gruppen, den är bättre än någonsin. Vi har faktiskt varit ute på en liten road trip nyligen och träffat många av bolagen nu under Q3. Det har varit enormt spännande att träffa alla enormt duktiga människor och entreprenörer som bygger verksamheterna varje dag och som skapar det faktiska värdet. Så det har varit inspirerande.

Simon

Simon Petrén

Vad letar du då efter oss de entreprenörer du träffar, vill du se något särskilt driv, glimten i ögat eller likande, för att du förutom att tro på idén även tro på personen?

Jag tror att i slutändan handlar entreprenörskap om att våga testa och att göra fel men också att vara snabb att hitta rätt om man nu hamnar fel. Det finns nog ingen entreprenör som har tagit steg ett med att säga “det här är vad vi skall göra” och hållit vid det hela vägen. Utan de flesta har nog ändrat inriktning eller gjort någonting annorlunda än vad man tänkte från början. Jag tror att så länge man är lyhörd och har ett hårt pannben och inte ger upp då finns det alla förutsättningar att lyckas. All typ av utveckling handlar ju om att testa, analysera, förändra, förbättra...

Det är något som vi ser också i de bolag som vi förvärvar att det finns ett långsiktigt entreprenörskap. Vi är inte intresserade av någon som kanske bara har hittat en produkt som exploderat i popularitet och så har man inte nyttjat den positionen till att göra något annat. Alla kan ha tur på ett eller annat sätt, men det måste finnas en långsiktighet. En viktig förutsättning för att kunna lyckas långsiktigt är att kunna kapitalisera på de möjligheter som ges, men också att kunna bygga för att klara de utmaningar som kommer att dyka upp.

Den senaste tiden har ni ju också hittat produkter utanför snacks och livsmedel, kommer den utvecklingen att fortsätta?

Vi har breddad oss så att vi har ett bra sortiment av egna produkter och varumärken inom personal care och home care. Det vill säga icke-livsmedel men produkter som ändå säljs i FMCG butiker (Fast moving consumer gods). Det här är produkter som funkar i naturen och som inte har negativ miljöpåverkan. Vi arbetar också hårt med att hitta mer hållbara förpackningsalternativ och minimera plastförpackningar.

Sedan vill vi helst komma ner till åtminstone en klimatneutral nivå genom hela värdekedjan, från val av råvarumaterial, via produktion, ända till transporter. Vi arbetar väldigt mycket med detta just nu och håller på att bygga upp den här enheten inom Humble. Vi vill kunna verka som en katalysator för våra övriga bolag, att ställa om till att bli ännu mer hållbara och konkurrenskraftiga i framtiden. Jag tror att det kommer att vara krav från både konsumenter och myndigheter att man ligger långt framme inom detta. Vi vet att om vi kan hjälpa bolagen på sina hållbarhetsresor så har vi själva mycket att vinna. Men framförallt så gör vi också något som är bra för våra barn och framtiden.

Sisyfos

Vi fortsätter att fokusera på hälsosammare snacks och matprodukter och på personal care och home care produkter som är hållbara ur miljöperspektiv. Det här är några av de snabbast växande kategorierna i butik som också adderar mycket mervärde. Jag vågar inte spå vad som blir nästa trend eller nästa stora grej, utan det enda jag kan säga är att vi har en ambition att ligga i framkant inom utvecklingen. Sedan, vad som blir huvudfokus för konsumenterna framöver det återstår att se. Men vi skall se till att vara där och ha ett ledande alternativ.

Du nämnde att ni numer är fem personer som fokuserar på just M&A. Kan du berätta lite kortfattat om det dagliga arbetet, om organisationen och hur den har vuxit?

Tittar vi på koncernbolaget så är det ännu rätt litet. Vi har primärt ett M&A team och ett ekonomiteam, plus ledningspersoner som agerar som strategiska bollplank till alla entreprenörer ute i bolagen. Det man inte skall glömma är att varje bolag vi förvärvar är självständigt. Dom har ofta funnits under många år och har en stark ledning med en lokal kultur i respektive bolag som vi inte är ute efter att förändra på något sätt.

Det jag vet är att många av dem tycker om på att vi förstår att marknaderna håller på att förändras och att många entreprenörer ser det som en stor utmaning att hela tiden kunna ligga i framkant med sin egen hållbarhet och innovation. Där kan vi bidra till att skapa mervärden och hitta “best practice” på många sätt och vis. Vi kan hjälpa bolagen både med produktutveckling och strävan mot hållbarhet och bättre hälsa.

Johan

Johan Lennartsson, CFO - Chief Financial Officer

Marcus

Markus Stenkil, Head of M&A

Själv fokuserar jag mycket på de övergripande koncerndelarna som finansiering, M&A, IR (Investor Relations), kapitalisering, etc. Noels fokus ligger mycket på det operativa och arbetet med våra operativa chefer som i sin tur värnar om de olika bolagen, och deras utveckling. Vi har hittat en väldigt bra dynamik i det ledningsteam som vi har i gruppen. Vi har ju ett relativt ungt ledningsteam och jag tycker det är häftigt att vi också fått in både.

Det är få bolag förunnat att ha en sådan fantastisk “start-11” som vi har i Humble Group.

Jag vet från egen erfarenhet att när man bygger bolag så är personal alltid en utmaning. Att ha rätt personer på plats vid rätt tillfälle. Där känner jag mig väldigt trygg med att vi på kort tid etablerat en väldigt stark kultur. Man skall inte glömma att ledningsteamet för bara ett drygt år sedan bara var jag och Patrik (Patrik Edström, Head of R&D and Production) som ledde Bayn Europe. Sedan dess har vi skalat upp ledningen ganska ordentligt så att vi idag är 15 personer som arbetar i moderbolaget. Vi har en väldigt stark struktur med olika funktioner för att kunna fortsätta växa och hålla ett högt tempo på förvärv, men också öka tillväxten och öka lönsamheten i de bolag som vi får in.

Fotbollslag

Ok, så om man tittar på just food-tech industrin, där du en gång började, vad ser du för potential i framtiden?

Idag handlar food-tech primärt om att ersätta ingredienser i livsmedel för att skapa olika typer av funktioner som gynnar människan på något sätt. Det vanligaste idag är sockerreducering och -ersättning. Men utöver det finns det massor med andra saker att göra med livsmedel som till exempel proteinberikning, producera gluten- eller laktosfritt, vitaminberika, eller på annat sätt förändra näringsstrukturen.

Människan är skapt till att ha en viss typ av näringsupptagningsförmåga, vilket inte kommer att förändras nämnvärt under kommande tusentals åren. Det enda sättet för oss att leva längre, må bättre, och prestera bättre är att tillgodogöra oss bättre livsmedel och bättre näringsämnen. På lite drygt hundra år har vi gått från att äta rena råvaror till att äta nya produkter som är sammansatta av en mängd ingredienser. Och det här är bara början. Jag tror att om 50 år så kommer vi att ha en helt annan livsmedelsindustri, med avancerad teknologi bakom näringskompositionen, men även för smak och munkänsla. I praktiken skall du inte behöva tänka att du skall äta nyttigt, och du kommer inte att behöva kompromissa med smaken.

Så vad blir nästa steg i utvecklingen tror du?

Istället för att fokusera på en ingrediens kommer man att fokusera på hur man sammanfogar flera ingredienser för att byta ut en ingrediens. Det är vad vi gör med Bayns kärnteknologi när vi ersätter socker. Socker är en naturlig del av väldigt många livsmedel och för att ersätta munkänslan, sötningen och texturen med socker, och även hur det fungerar i industriell produktion, krävs det flera typer av ingredienser. Precis det har vi lyckats med att ta fram i Bayn. Skall vi vara relevanta som FMCG bolag i framtiden så måste vi vara dynamiska och innovativa med vår produktutveckling. I flera av produkterna har vi nu integrerat Bayns råvara. Det finns ingen anledning till att vi inte skulle göra det, för det är helt enkelt en bättre produkt än socker eller Maltitol.

Det är få tillfällen i vardagen som slår de tillfällen då det kommer nya varuprover från fabriken. Så testar men och kan bara konstatera, “wow, det här är ju riktigt gott”, och så vet man att det finns inget socker i det här, Då känns det som om man håller en del av framtiden i sin hand.

Logotyp

Innan vi slutar tänkte jag höra vad du kan berätta om Humble Smile Foundation, som tycker jag är ett fantastiskt initiativ.

I och med förvärvet av Humble Co. fick vi också in Humble Smile Foundation. Ett helt fantastiskt initiativ som jag själv inte kan säga att jag varit initiativtagare till på något sätt. Men jag har ju följt det arbete som gjorts och nu skall vi titta på hur vi kan utveckla detta vidare. Vi har tagit en trademark för “1% for smiles” som innebär att vi kommer att låta varumärken som är en del av Humble Group också donera en procent av sina intäkter till stiftelsen. Stiftelsen är en non-profit organisation vars syfte är att hjälpa barn som är i nöd och i akut behov av munvård. Vi säger att vi vill hjälpa så många barn som möjligt att få ett leende på sina läppar. Det är många barn därute som far väldigt illa. Vi har inte riktigt slagit på stora trumman ännu med allt arbete som vi redan gör, men det händer mycket och vi har spännande planer för hur vi skall kunna ta stiftelsen till nästa nivå, nu när den är del av en betydligt större koncern än tidigare.

En sista fråga om dig själv. Känner du idag att du gör exakt det du vill göra, eller saknar du något i livet just nu?

Jag är väldigt nöjd med var jag är idag. Jag hart ju en mixad bakgrund. Jag berättade inte det, men jag är ju musiker också och har arbetat som showartist. Just mixen av investerare, musiker och food tech nerd passar mig rätt väl. Det handlar mycket om att möta människor på rätt sätt, men även dyka ner i detaljfrågorna, som jag lärt mig att förstå från att vi stått och labbat under tiden med Pändy.

Den mixen passar mig bra, för den roll jag har nu och för det bolag vi bygger. Att sjunga är fortfarande en stor passion, men det är lite svårt att hitta tiden ibland. Musik liksom alla konstnärliga och kreativa uttryck är något man skall beakta och anamma även i affärslivet. Det är viktigt att ha igång både vänster och höger hjärnhalvor. Det är ju så att det är kreativitet som föder innovation och innovation är ju framtiden. Så jag tror mycket på att man skall bejaka sina konstnärliga uttryck och jag tror också att alla människor är konstnärliga med olika talanger.

Tavla

Det får bli en fin avslutning. Tack skall du ha Simon.

Humble Group ingår i Private Equity portföljen.


Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.