Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Förköpsinformation

Ersättningspolicy

Styrelsen i Safe Return har fastställt en ersättningspolicy för lönesättningen i bolaget. För anställd i bolaget utgår fast lön. Till investeringsrådgivare utbetalas dock provisionsbaserade ersättningar. Ersättningen utbetalas i enlighet med i anställningsavtalet överenskommen procentsats av den anställdes genererade provisionsintäkter; dock ej mer än 75 procent av rådgivarens garantilön. Bolaget erbjuder inga pensionsförmåner. Förändringar av dessa riktlinjer skall noteras på företagets hemsida.

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.