Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Tillstånd

Kategori: Värdepappersbolag

Organisationsnummer: 556726-4626

FI institutsnummer: 035242

Finansinspektionen har givit Safe Return Asset Management Nordic AB, org. nr. 556726-4626, tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av:

  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.
  • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument.
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag.
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande.

Finansinspektionen har även givit Safe Return Asset Management Nordic AB, org. nr. 556726-4626, tillstånd att bedriva en sidotjänst enligt följande:

  • Utarbeta och sprida finansanalyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument.
  • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp.
  • Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument.

Bolaget skall härutöver bedriva försäkringsdistribution som är förenlig med 2 kap. 1 § Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Finansinspektionens logotyp

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.