Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Om oss

Safe Return Asset Management Nordic AB startades 2012. Företaget har 13 anställda i Stockholm och Karlstad. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen (FI).

Bolaget har tre verksamhetsområden:

  • Aktiehandel
  • Analys
  • Portföljförvaltning

Företagets affärsidé är att med hjälp av olika tjänster hjälpa våra kunder att vara väl investerade när aktiemarknaden är på väg uppåt, och att undvika att vara alltför investerade när börsen är på väg nedåt.

Målet är att avkastningen ska vara god över en hel konjunkturcykel och därmed skapa mervärde i form av överavkastning jämfört med fastställda jämförelseindex.

Vi vet att om en kund inte drabbas av allvarlig finansiell skada i samband med börskrascher, kommer den kunden att mer medel kvar att investera när börsen väl vänder uppåt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.