Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Medarbetare

Aktiehandel

Claes Lindqvist

Aktiehandel

Torbjörn Kullgren

Aktiehandel

Per Lindström

Aktiehandel

Jan Runestam

Aktiehandel

Rådgivning

Rafael Baranowski

Chef | Portföljrådgivning

Monika Lindbäck

Portföljrådgivning

Susanne Ericsson

Försäkringsrådgivare

Ola Stenman

Försäkringsrådgivare

Analys & kapitalförvaltning

Max von Liechtenstein

Chef | Analys & kapitalförvaltning

Anders Haglund

Analys & kapitalförvaltning

Johan Åkerberg

Johan Åkerberg

Portföljförvaltare

Risk & Regel

Jörgen Tenor

Jörgen Tenor

Risk & Regelansvarig

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.