Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Medarbetare

Aktiehandel

Claes Lindqvist

Aktiehandel

Torbjörn Kullgren

Aktiehandel

Johan Åkerberg

Aktiehandel

Per Lindström

Aktiehandel

Jan Runestam

Aktiehandel

Anton Martinsson

Aktiehandel

Rådgivning

Rafael Baranowski

Chef | Portföljrådgivning

Monika Lindbäck

Portföljrådgivning

Analys & kapitalförvaltning

Max von Liechtenstein

Chef | Analys & kapitalförvaltning

Anders Haglund

Analys & kapitalförvaltning

Jan Månkell

Analys & kapitalförvaltning

Risk & Regel

Jörgen Tenor

Jörgen Tenor

Risk & Regelansvarig

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.