Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Medarbetare

Aktiehandel

Mikael Larsson

Chef | Aktiehandel

Torbjörn Kullgren

Aktiehandel

Johan Åkerberg

Aktiehandel

Per Lindström

Aktiehandel

Jan Runestam

Aktiehandel

Claes Lindqvist

Aktiehandel

Rådgivning

Rafael Baranowski

Chef | Portföljrådgivning

Monika Lindbäck

Portföljrådgivning

Analys & kapitalförvaltning

Max von Liechtenstein

Chef | Analys & kapitalförvaltning

Anders Haglund

Analys & kapitalförvaltning

Jan Månkell

Analys & kapitalförvaltning

Risk

Thomas Sjövy

Riskansvarig

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.