Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Aktiehandel

Aktiehandel erbjuder aktiva och förmögna kunder:

  • Utförande av stora eller små order i aktier och andra finansiella instrument.

  • En bred omvärldsbevakning, personligen kommunicerad, beträffande enskilda börsbolag, sektorer och länder.

  • En referenspunkt, om ett börsbolag är billigt eller dyrt; när något händer, något som vid tillfälle utmynnar i ett råd att köpa, behålla, sälja, eller undvika, en aktie, sektor eller marknad.

  • Förståelse för portföljsammansättning; något som tillsammans med bra aktieval över tid utfaller i en god riskjusterad avkastning.

Våra medarbetare gillar aktier, fundamental aktieanalys och stock-picking (aktieval). De är pålästa och träffar börsbolag, aktieanalytiker och branschfolk. På så sätt kan de delge kunder sin kunskap om ett börsbolags fundamentala situation.

I affärsområdet Aktiehandel får kunden löpande råd och möjlighet till konsultation med en kunnig och erfaren medarbetare innan någon transaktion genomförs. Kunden har alltid bestämmanderätt rörande omplaceringar i portföljen. Aktiehandel vänder sig till dem som önskar vara mer involverade i beslutfattandet än vad diskretionär portföljförvaltning vanligtvis möjliggör.

I Aktiehandel arbetar medarbetarna med att köpa och sälja aktier, optioner och andra värdepapper. Medarbetarna ger även råd om vilka företag kunden ska köpa aktier i och vilka aktier det är fördelaktigt att sälja. Företaget kan också agera mellanhand mellan köpare och säljare.

Aktierådgivning bedrivs med stöd av bolagets analys. Inriktningen är att avkastningen ska vara god över tid. Syftet är att kunderna ska vara väl investerade när aktiemarknaden är på väg uppåt, och att undvika att vara alltför investerade när börsen är på väg nedåt.

I det dagliga arbetet samarbetar vi med ett antal av Sveriges ledande fondkommissionärer och banker vad gäller analystjänster, affärsavslut och depåtjänster. Safe Returns kunder har en depå hos ett depåinstitut för förvaring av de finansiella instrument och medel som omfattas av förvaltningen.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.