Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Förmögenhetsförvaltning

Safe Return Asset Management erbjuder förmögenhetsförvaltning. Målsättningen är att skapa en väl diversifierad grundportfölj i syfte att generera god riskjusterad avkastning över tid. Genom en diskretionär portföljförvaltning delegerar du de löpande investeringsbesluten och förvaltningen till ett professionellt och ansvarsfullt förvaltarteam.

Förvaltningen bygger på strategisk och taktisk allokering samt aktiv förvaltning. Tillsammans med din förmögenhetsförvaltare fastställer du den risknivå och investeringshorisont som passar din situation och finansiella plan. Din portföljfördelning skräddarsys utifrån din individuella riskprofil och dina specifika behov.

Förvaltningens byggstenar utgörs övergripande av fyra likvida tillgångsslag. Lejonparten av underliggande investeringar utgörs av enskilda värdepapper utan fördyrande mellanled. Detta är något som vi ser som en central faktor i vår förvaltningsmodell. Riskspridning mellan och inom tillgångsslagen bidrar till att minska portföljens känslighet för enskilda marknadsrörelser och ökar stabiliteten över tid.

Att vara aktiv och hålla kontroll över händelserna på de finansiella marknaderna kräver tid, engagemang, kunskap och ett genuint intresse. Allt detta utmärker förvaltningsteamet hos Safe Return Asset Management. Vi ser att det skapar värden för våra kunder!

Vill du veta mer?

Kontakta oss

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.