Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Läget är toppen

nedåtgående diagram

Läget är toppen

Datum: 28 januari 2022

Så här i orostider tänkte jag det kunde vara intressant att se vad som händer med den långsiktiga avkastningen om man av en händelse skulle göra en större placering smack-dab mitt på högsta noteringen innan marknaden bestämde sig för att göra en större korrigering.

Men jag vill börja med att säga att det var lite svårt att få tag på någon tillräckligt lång tidsserie för analysen. Det verkar som om flera leverantörer som tidigare tillhandahöll liknande data gratis att ladda ner, har kommit på att data är värdefullt och dragit in på denna service. Det bästa jag kunde åstadkomma var en serie från Yahoo finance, över SP500 index med start 1929, som inte gick att ladda ner. Så analysen är gjord med hjälp av avläsningar av data direkt från Yahoos analysprogram i browsern.

folkmassa på stan

Till att börja med räknade jag ut den totala avkastningen över hela perioden, fram till ungefär idag, vilket resulterade i en årsavkastning på cirka 7,5%. (Jag får använda begrepp som “cirka” och “ungefär” eftersom beräkningen beror av de exakta in- och utgångsvärdena, som kan variera något - särskilt just nu. Någon varians (standardavvikelse) kunde jag inte räkna ut eftersom datat inte gick att tanka ner för egna beräkningar.

Därefter plockade jag ut 10 nedgångsfaser med tillhörande toppar och bottnar. Du hittar dem i tabellen nedan. Jag exkluderade kraschen 1929, eftersom jag även behövde lite data före varje krasch. Genomsnittstiden för en korrigering uppgår då till ca. 21 månader, eller 1 år och 9 månader.

Topp värde Datum Botten värde Datum Längd
18,06 feb. 1937 7,66 apr. 1942 5 år, 2 mån
19,18 maj 1946 13,93 feb. 1948 1 år, 9 mån
49,39 juli 1956 39,99 dec. 1957 1 år, 5 mån
71,55 dec. 1961 54,74 juni 1962 6 månader
108,37 nov. 1968 72,72 juni 1970 1 år, 7 mån
118,05 dec. 1972 63,54 sep. 1974 1 år, 9 mån
140,52 nov. 1980 107,09 juli 1982 1 år, 8 mån
329,8 aug. 1987 230,3 nov. 1987 3 månaders
1517,68 aug. 2000 815,28 sep. 2002 2 år, 1 mån
1549,38 okt. 2007 735,09 feb. 2009 1 år, 4 mån

Sedan tittade jag på hur djup varje nedgångsfas blev och hur marknaden utvecklades fem, 10 och 20 år efter att investeringen gjordes på toppen. Den genomsnittliga nedgången visade sig då vara cirka 36% djup. Dvs en investering gjord på toppen i direkt anslutning till en nedgångsfas kan förväntas minska med en dryg tredjedel i värde innan det vänder.

Korrigering Plus 5 år Plus 10 år Plus 20 år
−57,59% −52,44% −14,56% 139,53%
−27,37% 12,20% 135,66% 349,06%
−19,03% 35,17% 69,27% 109,44%
−23,49% 12,27% 42,68% 71,28%
−32,90% −11,45% −12,61% 119,34%
−46,18% −19,44% 19,14% 270,78%
−23,79% 43,87% 129,31% 835,77%
−30,17% 0,00% 172,73% 346,93%
−46,28% −19,59% −30,86% 130,64%
−52,56% −8,86% 66,21%  

Det låter ju inte så upplyftande i det korta perspektivet så låt oss istället titta på hur en investering kan tänkas utvecklas på fem, 10 och 20 års sikt. Med data från tabellen ovan kan vi räkna ut de genomsnittliga årsavkastningarna för dessa perioder till -0,2%, +4,7%, respektive +6,7%.

Från detta kan vi se att det alltså tar dryga fem år för en “dålig” investering att först återhämta nedgången på dryga 30% och börja generera positiv avkastning igen. Kanske är även detta en jobbig tid att genomlida, men sedan börjar det röra på sig. Efter 10 år är den genomsnittliga årsavkastningen över hela perioden åter uppe i +4,7%, och efter 20 år har investeringen således genererat ca. +6,7% per år, för hela perioden.

Diagram

Efter 20 år är alltså den “misslyckade” placeringens avkastning mindre än 1 procentenhet lägre än en total buy-and-hold. Det resulterar visserligen i en hel del reda pengar, men är heller inte särskilt skrämmande för dig som placerar selektivt, så att du ger sig själv en chans att även slå index med en genomtänkt och konsekvent strategi.

Notera också att med 10 stora negångsfaser över en period om cirka 80 år, så kommer en långsiktig investering om 10-20 år att behöva genomlida åtminstone en, eller rent av både två och tre stora nedgångsfaser, alldeles oavsett när man investerar. Det är även värt att nämna att hade vi backat ännu längre tillbaka i tiden, till före börskraschen 1929 då index handlades högre än vår första topp, hade även den totala buy-and-hold avkastningen sjunkit betydligt.

Tre apor med olika miner

Så slutsatsen blir att över en placeringshorisont om +10 år spelar det i det närmaste ingen roll när du gör din investering. Över lite tid närmar sig även avkastningen från just din “dåliga” investering den långsiktiga genomsnitts avkastningen, vilket inkluderar att även genomlida ett antal tristare perioder, om dom så kommer tidigt, sent eller mitt i placeringens livslängd.


Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.