Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

En idiot kommer till insikt

Tecknad figur med ögon som kollar åt olika håll

En idiot kommer till insikt

Datum: 4 februari 2022

Först och främst ar jag en bekännelse att göra. Jag lider av ett krasch- och katastrofsyndrom. Det vill säga, efter en längre tids börsuppgång (säg 6, 7, 8 år eller så) har jag alltid ställt mig utanför marknaden i övertygelsen om att nu är det väl ändå extremt övervärderat och kraschen är nära. Den har aldrig kommit förrän något eller några år senare och jag har därför alltid missat den där sista explosiva uppgångsfasen, som kan göra så mycket för det samlade portföljvärdet.

Likaså brukar jag ha svårt att gå in i marknaden igen, efter eller under en nedgångsfas, av rädsla för att nedgången skall fortsätta. Sådan är jag, och det har kostat mig mycket. Och förmodligen finns det många som mig.

Ett dokument med definition av vad en idiot är

I förra veckans artikel såg vi emellertid att i det långa perspektivet (10 - 20 år) var det faktiskt inte så farligt att investera direkt på toppen, innan en större nedgång. Efter en tids nedgång närmar sig avkastningen ganska snart sitt långsiktiga medelvärde. Främst därför att över en längre tidsperiod är flera nedgångar oundvikliga, tidigt, sent eller mitt i en planeringsperiod. Så skulle du rentav råka investera dagen innan en sådan nedgång är det inte så farligt. Den är ändå bara en av många.

För att ytterligare försöka råda bot på mitt kraschsyndrom (eller masochistiskt strö salt i eget sår, om du så vill) har jag också tittat på hur avkastningen skulle utvecklas om jag investerade 2 år innan, alternativt 1 år efter starten av en nedgångsfas. Som tidigare nämnts var jag tvungen att läsa av alla siffror direkt ur chartet i webbläsaren, så jag höll sista dagen konstant för alla test. Det betyder att siffrorna i den här analysen per definition kommer att vara högre eller bättre än förra veckans analys. Frågan är bara hur mycket och hur snabbt.

En vit och grön skylt med en rolig text

I förra veckans analys såg vi att marknaden faller med i genomsnitt cirka 35% under en större nedgångsfas, som varar i genomsnitt cirka 1,5 år. Tabellen nedan visar indexvärdet 2 år innan en stundande nedgång, samt hur långt ner (eller i vissa fall till och med upp) det var till den stundande botten ca 3,5 år senare. Vidare ser vi hur avkastningen utvecklats 7, 12 och 22 år senare.

2 år innan krasch Till botten Efter 7 år Efter 12 år Efter 22 år
8,74 −12,36 −1,72% 76,54% 394,97%
12,35 12,79% 74,25% 265,99% 597,41%
30,88 29,50% 116,19% 170,73% 234,97%
55,61 −1,56% 44,45% 83,58% 120,37%
80,45 −9,61% 19,28% 17,71% 195,46%
92,15 −31,05% 3,20% 52,62% 375,00%
94,7 13,08% 113,48% 240,25% 1288,54%
188,63 22,09% 74,84% 376,84% 681,42%
957,28 −14,83% 27,48% 9,62% 265,65%
1207,01 −39,10% 17,00% 113,36%  

Det visar sig att i genomsnitt tappar man inte mer än dryga 3%, eller mindre än 1% per år på en investering cirka 2 år innan krasch. Det blir visserligen 3,5 tråkiga år, men någon större katastrof är det inte tal om.

Vidare, efter 7, 12 och 22 år kommer de genomsnittliga årsavkastningarna ut till 5,8%, 7,6%, respektive 8,2%. Att jämföras med en långsiktig årsavkastning från själva toppen på 6,7% och en superlång buy-and-hold över hela tidsserien på cirka 7,5%. Vi tjänar alltså mer, snabbare om vi kan undertrycka vår oro och vara kvar i marknaden över hela perioden runt den stundande toppen.

Tecknad bild av Homer Simpsons evolution

, hur ser det då ut om vi skulle investera mitt i nedgångsfasen, 1 år efter att nedgången började och ca. 6 månader innan den kommer till ända? Svar: ungefär likadant. Efter 4 år är årsavkastningen ca 5,3%, efter 9 år är den 7,9% och efter 19 år är den 8,2%. I bägge fallen, redan efter 10-12 år, har vi alltså en högre genomsnittlig årsavkastning än buy-and-hold för hela perioden.

Så vad kan vi dra för slutsats? Ja, jag hatar att behöva säga det, men att måla fan på väggen och kliva av marknaden i rädsla för en stundande nedgång, så som jag har brukat göra, är inget annat än direkt KORKAT! Men till nästa liv har jag väl lärt mig . . .

Sedlar som brinner med en grön bakgrund

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.