Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Zazz Energy - ett klimatsmart alternativ

Zazz Energys logga

Zazz Energy - ett klimatsmart alternativ

Datum: 18 februari 2022

Låt oss prata lite miljö och framtidsoptimism en liten stund, istället för allt negativt som just nu verkar färga världen i allmänhet och börsen i synnerhet. Jag tänkte be om att få beskriva ett intressant, nynoterat bolag vid namn Zazz Energy.

Zazz Energys affärsmodell går ut på att etablera anläggningar för avfallsförgasning och förbränning av biomassa eller bioolja, vilket i sin tur genererar grön el och värme. Anläggningarna levereras nyckelfärdiga, inklusive byggnation, installation, utbildning, och service. Dessutom kan bolaget själv äga och driva anläggningar där detta kan anses fördelaktigt.

En grå anläggning från Zazz Energy

Anläggningarna skräddarsys för kunden utifrån val av insatsvara (till exempel biomassa eller bioolja), önskad kapacitet för elproduktion mellan 1 - 5 MW, samt värme. Dessutom kan förgasningen av biomassa även generera nyttiga restprodukter som biokol och trävinäger, vilka kan förädlas ytterligare för att därefter nyttjas eller säljas av ägaren av förgasningsanläggningen.

Zazz Energy ser just nu en stadigt ökande efterfrågan på biokol och räknar med att försäljningen av både biokol och trävinäger kommer att utgöra viktiga inkomstkällor för bolaget. Biokol är en klimatsmart produkt, som kan tillföras odlingsjord för att förbättra dess kvalitet. Även trävininägern ger en bättre jordkvalitet samtidigt som den skyddar mot skadedjur.

En illustrerad grön kontaktsladd med ett löv

Förbränningsprocessen bygger på så kallad pyrolysteknik. I korthet går det ut på att sönderdela och värma upp organiska ämnen som sedan reagerar med vattenånga och fritt syre eller kombinerat syre med kol i bränslet för att bilda en brännbar gas.

En pyrolysförgasare är enkel och kompakt till sin struktur, enkel att driva och underhålla, samt har en låg intern energiförbrukning. det gör den lätt att anpassa till flera energikällor med varierande värmevärde. Den är även lämplig för att hantera industriavfall. Rökgasen och det producerade restavfallet är också mycket lågt jämfört med konventionella metoder för avfallsförbränning.

Christian Casselborg, VD Zazz Energy

Christian Casselborg, VD

Inledningsvis fokuserar Zazz på att etablera sig i Sverige, Norge och Grekland. Just nu har bolaget en anläggning i drift i Grekland med ytterligare två under uppförande, vilka förväntas driftsättas under kvartal tre. Förutom de nordiska länderna är en etablering i länder som just Grekland extra intressant eftersom de har en begränsad tillgång till vatten- och kärnkraft. 

Dessutom har exempelvis Grekland redan idag svårt att ta hand om den biomassa och avfall landet producerar, och värre kommer det att bli om man skall uppnå de mål EU fastställt för den nya cirkulära ekonomin. I dagsläget har bolaget cirka 15 licenser med potential att nyttjas under de kommande åren. Bolaget ser även en stor potential i övriga sydeuropa, som har behov liknande de grekiska.

Per Nordberg, Styrelseordförande Zazz Energy

Per Nordberg, Styrelseordförande

Zazz Energy introducerades nyligen på Nasdaq First North Growth Market. Både VD, Christian Casselborg och ordförande, Per Nordberg har lång erfarenhet som företagsledare på globala marknader. Visserligen åkte aktiekursen på en omedelbar snyting, i samband med att även resten av börsen har tagit en del stryk. Men det är väl kanske enbart positivt för den som letar efter mindre intressanta miljövänliga bolag med god tillväxtpotential att investera i. Om det är köpläge låter jag vara osagt, men ett intressant framtidsbolag är det i alla fall.


Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.