Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Topplistan - Står stark i snålblåsten

Topplistan - Står stark i snålblåsten

Topplistan - Står stark i snålblåsten

Datum: 8 april 2022

Så här i orostider är det tryggt att ha någon stor och stark att hålla i handen när omvärlden skakar och knakar i fogarna. För en aktiesparare kan en sådan stark kropp att luta sig mot vara vår portfölj Topplistan. Här följer en kort sammanfattning av denna portföljs utveckling sedan januari 2018 - vilket alltså inkluderar covidpandemin, såväl som kriget i Ukraina.

Första bilden visar att portföljen utvecklats ungefär som - eller något lite bättre än - OMXS30 index. För att vara exakt landar Topplistans avkastning på 8,58 procent per år medan avkastningen för OMXS30 stannar på 7,43 procent per år.

Tabell

Räknar vi däremot på den månadsvisa volatiliteten och med hjälp av den estimerar ett Sharpe Ratio för de bägge alternativen ser vi att Sharpe Ration är något lite lägre (och volatiliteten därmed något lite högre) för Topplistan än för index, trots den något högre avkastningen. I siffror: 0,42 och 0,44, respektive. Det vill säga OMXS30 index har en något bättre riskjusterad avkastning.

Marginella skillnader kan tyckas. Så varför inte bara placera direkt i en indexfond om den riskjusterade avkastningen nu är något lite bättre? Jo, därför att Topplistan är professionellt förvaltad, och en bra och trygg förvaltning måste få kosta lite, om man vill sova gott om natten. I detta fallet är Topplistans resultat också belastat med avgifter, schablonberäknade som ett handelscourtage om 0,3 procent (minimum 100 kronor) och ett årsarvode om 1,5 procent. Nya Topplistan är alltså minst lika bra som index, trots denna belastning av resultatet.

Tabell

Bilden ovan visar de största nedgångsfaserna över tid för Nya Topplistan jämfört med OMXS30 index. Från båda bilderna kan man få intrycket att Nya Topplistan rasade betydligt djupare än vad OMXS30 index gjorde under inledningen av covidpandemin.  I diagrammet över de största nedgångsfaserna förefaller det som om Nya Topplistan rasade med 30 procent medan nedgången för index stannade på knappa 20 procent.

Detta är emellertid en liten synvilla genererad av det faktum att vi endast studerar månadsavkastningar. För att få en bättre, mer rättvisande bild över hur det verkligen förhöll sig måste vi titta närmare på index dagliga utveckling över perioden. Det visar sig då att även index de facto föll med dryga 30 procent, eller mer exakt 33,82 procent, från en högsta notering om 1905,6, till en lägsta notering om 1261,2.

Tabell

Bilden ovan illustrerar resultatet månad för månad relativt OMX30. Här kan vi se att Topplistan har ett positivt alpha om ca 0,2 procent per månad. Det vill säga, våra förvaltare gör ett systematiskt bättre jobb med portföljen än vad marknadens index rättfärdigar. Samtidigt indikerar ett beta om 0,92 (det vill säga lägre än 1) att även de systematiska svängningarna i portföljen är något lägre än för index. (Beta skall tolkas som att då index stiger eller sjunker med en enhet, så stiger eller sjunker portföljen med 0,92 enheter.)

Tabell

Slutligen visar bilden ovan ett snapshot över portföljens sammansättning per den 27/3 2022. I huvudsak en bra mix av större stabila bolag, kryddat med ett antal mindre intressanta innehav. Allt väl förvaltat av vår Per Lindström, som är beredd att bryta både armar och ben för att hålla örat mot backen...

Vill du veta mor om Topplistan?

Per med gips på armen.

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.