Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Varför börja med VARFÖR?

Ett frågetecken

Varför börja med VARFÖR?

Datum: 2 maj 2022

Jag var med och drev ett företag i finansbranschen för några år sedan. Det gick väl så där. Trots att vi levererade en bra produkt fick vi aldrig riktigt fart på marknadsföringen och försäljningen, så efter några år var vi tvungna att lägga ner. Under åren därefter funderade jag ofta på vad det var som gick fel. Vad var det som gjorde att ingen ville investera i vår fond, trots att vi visade bra resultat?

Illustrerad bild av en bild med texten why

Sedan snubblade jag på en video på YouTube. Videon heter “Start with Why” och är en upptagning av ett så kallat TEDx framförande av en man vid man Simon Sinek. Den handlar kortfattat om att framgångsrika företag alltid startar med att definiera sitt WHY. Eller sitt VARFÖR, på svenska.

Kortfattat, beskriver Sinek, att många företag har en klar definition över vad företaget gör och hur det åstadkoms, men bara de mest framgångsrika har en klar och tydlig definition över VARFÖR dom gör det. Och då menas inte något så banalt som “för att tjäna pengar” eller annat simplistiskt mål. Nej, VARFÖR skall i stället svara på: varför gillar våra kunder att köpa våra produkter lika mycket som vi gillar att tillhandahålla dem? Alltså, ett mycket, MYCKET djupare syfte med mera mening än att bara tjäna pengar.

En illustrerad bild på en hög med mynt

Där och då begrep jag vad som gått fel i vår verksamhet. Vi hade helt enkelt inte haft något definierat VARFÖR som även våra kunder kunde identifiera sig med. Något som verkligen band oss samman med kunderna. Något som gjorde kunderna lika angelägna att köpa av just oss, som vi var att sälja. Efter att ha lyssnat till föredraget på YouTube köpte jag även Sineks bok, med samma namn, dvs “Start with Why.” 

Om du frågar mig nu så tror jag att jag har svaret till varför vi inte lyckades med vårt företagande. Vi trodde, i vår enfald, att eftersom vi verkade inom den gigantiska finansmarknaden, så var det bara att presentera vårt koncept så skulle tillräckligt många människor köpa, och att vi ur denna strida pengaflod skulle kunna leda en liten bäck av lagom många miljarder ner i våra fickor också. Så gick det nu inte, trots att vi hade ett väldigt starkt VAD och ett bra HUR. Men vi saknade ett genuint VARFÖR!

En illustrerad bild av OS-ringarna med siluetter av vintersportsatleter

I vintras fick jag sedan åter ett antal anledningar till att fundera kring detta viktiga WHY, då jag bland annat såg ett TV reportage om Nils van der Poel, som sedermera tog två guld i skridskoåkning, i vinter OS. Nedan följer några citat av Niels från det reportaget (ur Vinterstudion, SVT 220129):

“Människor kan klara ganska mycket saker - ganska sjuka saker - om man har ett starkt Varför.”

“Den version av mig som kom 14e plats i OS [i Pyeongchang, Sydkorea] hade inte lika starka Varför som jag har idag.”

“Jag förstod inte Varför jag idrottar. Jag förstod inte vikten av att jaga sina drömmar.” Niels passade också på att lämna ett citat av Friedrich Nietzsche:

“He who has a Why, can bear any How.”

Bild över appleprodukter; macbook, ipad och phone

Vad gäller det framgångsrika företagandet, så är Apple urtypen för ett företag som baserat sin verksamhet på ett klart, tydligt och väldigt starkt WHY. Men det hoppas jag att få anledning att återkomma till i en framtida artikel och recension av boken “Start with Why.” För den här bloggens räkning har jag också haft förmånen att få intervjua många svenska företagsledare för företag med väldigt tydliga och starka WHY. Kolla igenom arkivet här bredvid, så får du se. . .

Frågar du mig tycker jag dessutom att Safe Return och dess anställda har ett starkt WHY. Våra rådgivare och förvaltare är minst lika genuint intresserade av aktiemarknaden och att göra bra placeringar inför allas våra stundande pensioner, som våra kunder är. Vi identifierar oss själva som kunder till våra tjänster och vill därför alltid vårt eget och kundernas bästa. Vi delar alla samma WHY.

En illustration av en flicka omgiven av solrosor

Men innan jag avslutar denna artikel, låt mig visa på ett annat angeläget och aktuellt exempel. Om det är någon som undrar över hur en relativt liten och fattig nation som Ukraina kan kämpa så framgångsrikt (och förhoppningsvis även besegra) den skräckinjagande enorma ryska krigsmaskinen. De ukrainska soldaterna har ett WHY, dom ryska soldaterna har det inte.


Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.