Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Uppköp i spelsektorn öppnar för lyft i speljätte

Tabell

Uppköp i spelsektorn öppnar för lyft i speljätt

Datum: 5 maj 2022

Betssonaktien är just nu köpvärd. Starka fundamenta, en låg värdering och ett amerikanskt bud på LeoVegas är drivkrafter för en högre börskurs. Ett stort plus är att Betsson och spelsektorn inte är lika känslig för en svagare konjunktur.

Det säger Safe Returns analytiker Anders Haglund, som i veckan lyfte in Betsson som månadens aktie.

Betsson är ett spelbolag med ett brett utbud av onlinespel. Bolaget erbjuder spel både via samarbetspartners, samt via egna internetsajter, däribland Betsson, Betsafe och Casinoeuro.

”Det intressanta med Betsson är att vinsttillväxten i nuläget ökar, samtidigt som aktien historiskt sett är lågt värderad”, menar Anders.

”Vi vet att en stigande vinsttillväxt, allt annat lika, leder till en stigande börskurs. Om vi dessutom väljer ut aktier att köpa som har en hög avkastning på investerat kapital och är lågt värderade borde detta ge en överavkastning.”

Betssonaktien toppar just nu rankingen i analysavdelningens egenutvecklade analysmodell Beta-Roic (se nedan).

I diagrammet nedan ser man att Betssonaktien fått ett tydligt positivt momentum. Den har dessutom etablerat sig över den viktiga 200-dagars medeltalskurvan. Ett brott uppåt över 200-dagars medeltalskurva indikerar en stigande pristrend.

Tabell

”Vår fundamentalt motiverade riktkurs är 75 till 80 kr”, säger Anders.

Positivt med Betsson är att bolaget håller på att bli ett mer och mer globalt spelbolag. Latinamerika står för 20 procent av bolagets försäljning och en etablering sker nu i USA. I slutet av mars lanserade nämligen bolaget sin sportbok i delstaten Colorado. Beroendet av Europa kommer succesivt att minska.

”Vi uppfattar att Betsson är relativt mindre konjunkturkänsligt, något som gör att vi tycker att en position i Betsson borde vara mindre riskabel än börsen i övrigt”, säger Anders.

”Allt annat lika köprekommenderar vi Betsson”, säger Anders.

Tabell

Analysavdelningens Beta-Roic-modell bygger på akademisk forskning samt databearbetning på ett stort antal nordiska aktier. ROIC-modellen tar fram och rangordnar aktier efter hur köpvärda de är.

Aktierna rangordnas efter så låg Beta (aktiens känslighet för indexutvecklingen) och så hög avkastning på investerat kapital som möjligt i förhållande till sin bransch.


Max von Liechtenstein

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.