Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Det svänger om de små

Illustration av fyra streckade figurer i olika färger som dansar

Det svänger om de små

Datum: 10 maj 2022

Med anledning av de många artiklar jag nyligen skrivit om att investera på eller i närheten av en kurstopp kollade jag igenom hur det gått för några av de bolag jag skrivit om här på bloggen. Och resultatet är väl “så där” får man väl lov att säga. I listan nedan kan du se hur det har gått för bolagen, jämfört med hur OMX index utvecklats under tiden från den månad vi skrev om dem.

Bolag Artikel Kurs då Kurs nu Diff
Investor november 2019 124 191 54,03%
Industrivärden december 2019 227 255 12,33%
Bactiguard maj 2020 136 116,5 −14,34%
Exeger* juni 2020 117 110 −5,98%
Saniona december 2020 22 2,05 −90,68%
Camurus februari 2021 220 163 −25,91%
Sigrid* april 2021 18 20,6 14,44%
OrganoClick juli 2021 12,15 4,65 −61,73%
BioArctic oktober 2021 140 74 −47,14%
Humble Group december 2021 29 15,1 −47,93%
Zazz Energy februari 2022 4 4 0,00%
OptiCept februari 2022 64 61,8 −3,44%

* Exeger och Sigrid noteras inte på någon officiell lista, men vi kan förmedla affärer på förfrågan.

Kortfattat: de flesta bolagen har gått betydligt sämre än OMX index. I genomsnitt har våra bolag fallit med cirka 18 procent, från den månad vi skrev om dem, fram tills nu. För OMX index blir motsvarande siffra en uppgång med cirka 12 procent.

Personligen har jag två hypoteser för vad det kan bero på. En generell för små bolag och en specifik för just den här perioden. Eller kanske följer rent av den specifika anledningen av den generella. Ingen av dessa hypoteser kan dock bevisas eller motbevisas i denna artikel. För detta är datat alldeles för ringa. Men iallafall, hypoteserna följer här:

Diagram av omx aktiekurs

Den generella hypotesen är helt enkelt att små bolag är betydligt mer volatila än marknaden i sin helhet, här representerat av OMX index. Det syns tydligt i de allra flesta kursdiagrammen, listade längst ner i artikeln, om vi tittar på hur aktierna utvecklats under en längre period. Det vill säga, vi utgår från ett startdatum tidigare än då artikeln skrevs.

Ta Bactiguard som exempel. 2018 stod aktien i drygt 20 kronor, innan den satte av mot högre kurser för att toppa runt 290 kronor, våren 2021. Det motsvarar en prisstegring på ca 750 procent. OMX index steg samtidigt “bara” med cirka 105 procent, från cirka 230 till 470, vintern 2021. Flera andra bolag i vår lista gjorde också ungefär samma resa som Bactiguard. BioArctic, till exempel, steg från ca 25 kronor, 2018, till 155 kronor, och Humble Group steg från cirka 1,50 kronor, 2018, till cirka 28,50 kronor.

Således, den generella hypotesen är att även om mindre bolag tenderar att falla mer än den breda marknaden under de allmänt dystra perioderna, kan de förväntas gå betydligt mycket bättre under de allmänt gladare perioderna. Och sammantaget håller jag det för troligt att de även går bättre sammantaget, över en längre period av flera upp- och nedgångsfaser.

Den specifika hypotesen för just denna nedgångsfas är att småbolagen helt enkelt hittade sina toppar tidigare (under våren 2021) än vad den breda marknaden gjorde, som inte toppade förrän vintern 2021, och därmed haft längre tid på sig att falla längre.

Emellertid dristar jag mig till att även påstå att baissemarknaden faktiskt startade redan våren 2021, då bland annat större bolag som Industrivärden noterade sin sista topp och Investor noterade en första topp. Det är nog fler än en teknisk analytiker som är beredd att hålla med mig om att Investors dubbeltopp och OMX tendens till detsamma utgör ett skolboksexempel på en klassisk toppformation, och att baissemarknaden de facto började redan våren 2021. Men det må vara som det är med det.

Min slutsats blir iallafall, att trots det till synes klena resultatet hittills för våra småbolag så har jag gott hopp om att samtliga bolag kommer att återhämta sig med råge när marknaden vänder. Och med råge menar jag flera multiplar mer än den breda marknaden, representerat av OMX index.

Denna lilla analys utgör alls inte något bevis för att så kommer att ske, men den ger ändå visst stöd för att sannolikheten är stor, även om det ser lite dystert ut just nu. Som en investerare i mindre bolag får man helt enkelt ta det onda med det goda och spänna fast sig för en volatil resa.

Diagram av bactiguard aktiekurs
Diagram av bioarctic aktiekurs
Diagram av camurus aktiekurs
Diagram av humble aktiekurs
Diagram av industrivärden aktiekurs
Diagram av investor aktiekurs
Diagram av opticept aktiekurs
Diagram av organoclick aktiekurs
Diagram av saniona aktiekurs

Full disclosure: Författaren har själv en mindre position i Sigrid Therapeutics, som han ämnar sitta på ett bra tag till.


Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.