Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Portfölj­förvaltning - Företags­obligationer

Vi erbjuder placeringar med tyngdpunkt på nordiska företagsobligationer där våra kunder får löpande ränta. En fördel är att räntemarknaden genererar löpande ränta oberoende av börsens volatilitet och ränteplaceringar bidrar till en större diversifiering.

Dessutom placerar vi direkt i en obligation utan dyra avgifter med målet att behålla investeringarna till förfall, givet att de underliggande bolagen utvecklas enligt plan.
Vidare har vi även skräddarsydda portföljer där hållbarhetskriterier tillämpas för urvalet av investeringar, vilka endast görs i företag som tar hänsyn till relevanta hållbarhetsfaktorer.

Vänligen kontakta portföljförvaltare Johan Åkerberg vid eventuella frågor.
Telefonnummer: +46 8 551 051 51

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.