Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Hållbara investeringar med obligationer

En glob

Hållbara investeringar med obligationer

Datum: 28 oktober 2022

Med en omvärld kris och en volatil aktiemarknad, som tenderar att svinga mera nedåt än uppåt kan det vara lite motigt att hitta bra aktier att investera i. Men bara för att aktiemarknaden trendar nedåt behöver inte alla bolag vara dåliga att investera i. Särskilt inte om man tänker i lite andra banor och letar andra metoder och medel för sina investeringar.

En tjur

Det är precis vad vi försöker göra med vår nya (sedan årsskiftet) placeringsportfölj, Sverige selektiv ränta hållbar/ESG, som är en aktivt förvaltad ränteportfölj som placerar i företagsobligationer. Portföljen har en huvudsaklig geografisk inriktning mot Sverige, men har även möjligheter att göra placeringar i övriga Norden. Till detta har vi dessutom valt att anta en tydlig hållbarhetsinriktning, vilket innebär att i tillägg till traditionella urvalskriterier investerar vi även i obligationer där intäkterna investeras i hållbarhetsprojekt, som till exempel så kallade gröna, sociala och hållbarhetsobligationer.

De exakta reglerna för vilka obligationer vi tillåter oss att investera i finner du i portföljens prospekt, som du kan beställa från portföljens förvaltare, Johan Åkerberg. Ring Johan på tel 08-551 051 51 för mer info. Nyligen fick jag mig en liten pratstund med Johan, som tog sig tid att svara på mina frågor.

Johan

Johan, kan du berätta lite mer om portföljens placeringsfilosofi? Javisst! Förutom det självklara hållbarhetskriteriet, så förvaltas den utifrån Safe Returns investeringsfilosofi om aktiv förvaltning. I detta fall investerar vi företagsobligationer utgivna av bolag som vi anser vara stabila, har starka balansräkningar och som vi är väl förtrogna med. Dessutom är vi är oberoende i vår förvaltning och fattar självständiga beslut.

Så hur åstadkommer ni diversifiering och riskspridning? Vi strävar efter att bygga en väl sammansatt portfölj av företagsobligationer från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil. Men samtidigt utvärderas varje investering med utgångspunkt från sina egna meriter, vilket innebär att de investeringar vi finner mest attraktiva också är de största innehaven i portföljen.

Personer som springer

Men samtidigt innebär väl en investering i räntepapper att man måste ta hänsyn till en rad andra faktorer, som till exempel företagens kreditbetyg och obligationernas löptider? Det stämmer bra! För vår del investerar vi både i obligationer från företag med högt kreditbetyg i det så kallad investment grade-segmentet, såväl som i räntebärande värdepapper med lägre kreditvärdighet inom det så kallade high yield-segmentet. Beträffande obligationernas löp- respektive räntebindningstider överstiger de i normalfallet inte fem år. Med det sagt rekommenderar vi att du har en placeringshorisont om åtminstone tre år.

Så vilket är erat jämförelseindex och vad ser du för målsättning med portföljen? Det är en bra och viktig fråga. Målet med Sverige selektiv ränta hållbar/ESG är att den riskjusterade avkastningen över tid ska överträffa Solactive SEK IG Credit Index. I det korta perspektivet kan naturligtvis såväl positiva som negativa differenser uppstå, men över tid är målet att åstadkomma en stabil avkastning som också överträffar jämförelseindex. Hittills i år ligger portföljens avkastning ca 1 procent över sitt jämförelseindex.

Scandinavian biogas

Kan du ge exempel på några spännande innehav i portföljen just nu? Javisst, men låt mig först nämna att normalt ingår 22 till 30 innehav i portföljen, vilket i normalfallet innebär att räntebärande finansiella instrument från en enskild emittent kan utgöra 2 till 6 % av portföljvärdet. Maxgränsen för exponeringen mot en enskild emittent är 12 % av portföljvärdet. Med det sagt, tre bra exempel just nu är Scandinavian Biogas, Midsummer AB och Greenfood.  

Scandinavian Biogas: har en ledande ställning inom förnybar energi och har som målsättning att vara ledande inom storskalig framställning av biogas och biogödsel. I nuläget är den nordiska sektorn för tunga vägtransporter det viktigaste området för bolagets tillväxtambitioner, men biogasmarknaden förväntas också växa inom sjötransporter och industrin.

Midsommar i text och en sol

Midsummer AB: tillverkar produktionsutrustning att användas för tunnfilmsceller och solcellsmoduler. Produktportföljen består bland annat av byggnadsintegrerade solcellslösningar, lättviktspaneler, samt applikationer för fordon och konsumentprodukter.

Greenfood: är en ledande aktör inom hälsosam convenience-mat, som även ligger i framkant inom teknik och hållbarhet. Bland annat använder man artificiell intelligens (AI) för att minska matsvinnet i sina salladsbarer, samt investerat i ett nytt centrum för hållbar och hälsosam mat med effektiva kylsystem och modern värmeåtervinning.

Green food logo

OK, innan vi avslutar, finns det något du vill tillägga? Ja, tyvärr krävs det ofta ett betydande kapital för att investera i obligationer, så för att investera i hela portföljen krävs det en investering om ca 20 miljoner kronor. Därför kan vi även erbjuda rådgivande portföljer för mindre belopp, då det finns intressanta obligationer som handlas till mindre poster. Jag bifogar några spännande alternativ som handlas i Norge med en Yield To Maturity (YTM) på mellan 5% till 9% med ett mindre investeringsbelopp.

Lista

Ok, tusen tack, Johan. Vill du lära dig mera om hur du kan placera i företagsobligationer, samtidigt som du bidrar till ökad hållbarhet och en bättre värld, kontakta Johan på 08-551 051 51.

En illustration av dator och papper

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.