Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

God Jul?

Personal

God Jul?

Datum: 23 december 2022

Jag vill på en gång få önska alla våra kunder och bloggläsare en God Jul. Visserligen har börsen (OMXPI) backat med cirka 12 procent för året när detta skrivs (14/12-22), men med tanke på hur dystert omvärlden har utvecklats och hur mycket index var nere som mest under året, får väl detta ändå betraktas som en seger, vad just börsen beträffar. Har du dessutom följt några av våra strategier är chansen god att du rentav förlorat mindre än så. Men mer om det nedan.

OMX

För att rekapitulera börsåret:

 • OMXPI öppnade året på 1040 (vilket även blev årets högsta notering)
 • Därefter följde en snabb nedgång, fram till början av mars till cirka 778 (-24%, YTD)
 • Våren och sommaren pendlade marknaden mellan cirka 900 och 683.
 • Årslägsta, på 683 noterades i början av oktober (-34%, YTD)
 • I skrivande stund noteras OMXPI i cirka 788 (-24%, YTD)

Anledningarna till turbulensen har varit både många och omfattande och har väl inte undgått någon, så dom behöver väl knappast beskrivas i detalj. Men för att snabbt rekapitulera även dessa, i ungefärlig kronologisk och pågående ordning:

 • Logistikproblem och brist på halvledare
 • Potentiell kalkbrist (med risk för havererad byggsektor)
 • Internationellt stigande räntor
 • Höjda råvarupriser
 • En internationellt ökad inflationstakt
 • Kriget i Ukraina (med strypta gasleveranser)
 • En internationell elkris
 • En ännu värre nationell elkris (vi avhåller oss från att spekulera i hur det kunde bli så)
 • En nationellt “extra-allt” inflationstakt

För att tala i konkreta termer, leder högre marknadsräntor även till högre diskonteringsräntor och därmed generellt lägre nuvärden på framtida vinster. Detta missgynnar till exempel fastighetssektorn, medan till exempel affärsbankerna gynnas.

Storm

För vår del, här på Safe Return, vågar vi påstå att vi insåg relativt tidigt att denna marknadssituation inte var någon vanlig risk-off marknad (det vill säga en marknad där de flesta placerare väljer en högre grad av riskaversion och att minska på sina innehav, för att istället hålla en högre grad av kassalikviditet). Därför valde vi att vara extra uppmärksamma på att våra placeringar uppfyller samtliga nedanstående kriterier:

 • Bolaget skall tjäna pengar, här och nu. Vi undviker “förhoppningsbolag” och fokuserar på bolag med god lönsamhet. Bolaget skall ha ett positivt och stigande ROIC (Return On Investment Capital)
 • Bolaget skall ha ett positivt kassaflöde. Vi undviker bolag som är i behov av “tillväxtkapital” via emissioner och dylikt.
 • Bolaget skall inte handlas på “peek valuation”, vare sig relativt börsen, branschen, eller den egna historiken. Vi undviker bolag som handlas till en premie relativt branschen.
 • Bolaget skall ha en låg belåning, hög likviditet på börsen, samt lägsta möjliga volatilitet.
 • The trend should be our friend. Vi undviker bolag som tappat mycket i värde - och som fortsätter att tappa. Vi väljer bolag i uppåtgående trend OCH som klarar ovanstående kriterier.
 • Vi anammar “KISS” - Keep It Simple, Stupid!
Johan

Johan Åkerberg, förvaltningschef

hur har det gått, för oss och de som valt att följa våra strategier? Låt oss göra en lista till. De strategier som utvecklats bättre än sina respektive jämförelseindex är markerade i grönt:

Placeringsstrategi

Avkastning (221212)

Aktiv Aktieplacering Sverige

−9,63%

Absolut avkastning

−6,62%

Global Stars

−8,50%

Investmentbolagsportföljen

−28,55%

Lilla Investmentbolagsportföljen

−18,39%

Miljöaktier Norden 

−18,48%

Selektiv Ränta Hållbar/ESG

−3,00%

Private Equity

−27,67%

Safe Return Fondstrategi

−15,85%

Topplistan

−12,93%

Nordiska utdelningsportföljen

−9,05%

Vi och våra placerare har alltså lyckats bättre än marknaden med sju av 11, av våra strategier. Ett godtagbart resultat tycker vi. Låt mig nu som bloggförfattare bara få avsluta med ännu en liten lista:

 • Från oss alla,
 • till Er alla:
 • God Jul
 • och
 • Gott Nytt År
God jul

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.