Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Safe 50 - Johan räknar vidare

Abacus

Safe 50 - Johan räknar vidare

Datum: 22 september 2023

Knappt hinner sommaren passera och bläcket torka på den senaste artikeln om intressanta placeringsalternativ, utvecklade av vår eminenta analytiker och rådgivare, Johan Åkerberg, innan det nu är dags igen. Att Johan andas och lever med aktier och placeringar är, utom all tvivel, bevisat av det höga arbetstempot. Nu har han räknat på en portfölj som vi sedermera döpt till Safe 50.

Johan Åkerberg

Johan Åkerberg

Senast det begav sig - för bara fyra månader sedan - beskrev vi Nordiska Utdelningsportföljen som konsekvent investerar i nordiska bolag vars ledningar vågar sig på att aggressivt köpa tillbaka bolagets aktier då de är historiskt lågt prissatta. Enligt Johan visar nämligen forskningen att dessa bolag ofta överträffar sina jämförelseindex för en längre period därefter. Månaderna dessförinnan presenterade vi också portföljerna Selektiv Ränta Hållbar, samt Global Stars.

Och nu är det alltså dags igen, med portföljen Safe 50 som förutom att ta större allokeringar i aktier och räntepapper även investerar en relativt stor andel i så kallade “alternativa placeringar” såsom valutor och commodities. Enligt Johan är “Safe 50 en kostnadseffektiv helhetslösning för investerare som söker en förvaltning med medelhög risk och en förväntad avkastning på 5-7 procent per år över tid.”

fyrverkeri

Safe 50 har en normal allokering om 50% Aktier, 30% räntebärande och 20% alternativa investeringar. Senare års forskning har visat att genom att lägga till en del alternativa placeringar till en “normal” marknadsportfölj, med aktier och räntepapper, kan man minska portföljens svängningar (det vill säga dess risk) och därmed få en högre riskjusterad avkastning. Så här säger Johan:

“Modellens allokering till tillgångsslagen aktier, räntebärande instrument och alternativa tillgångar varierar över tid. Modellen har som utgångspunkt en normal allokering till de olika tillgångsslagen med 50% aktier, 30% räntebärande instrument, samt 20% alternativa tillgångar”.

Den dagsaktuella allokeringen kan naturligtvis variera något i takt med svängningarna på marknaderna. I skrivande stund ligger allokeringen på: 50 procent aktier, 33 procent ränta, samt 16% alternativa placeringar. Tabellen nedan visar portföljens utveckling sedan årsskiftet:

Tabell

Vad är då syftet och fördelarna med denna portfölj? Enlig Johan:

“Med Safe 50 har vi för avsikt att uppnå en stabil positiv avkastning över tid. Detta uppnår vi genom att investera i ett brett spektrum av aktier, räntebärande värdepapper och alternativa tillgångsslag. Genom en effektiv riskspridning över dessa tillgångsslag erhåller investeraren en bred portfölj med en enda investering. Dessutom, om kunden så önskar kan vi också erbjuda alternativ med 70% respektive 30% aktier.”

Vill du veta mera, kontakta gärna Johan eller någon av våra rådgivare på telefon: 08-551 051 51.

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.