Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Kampen mot coronaviruset

Kampen mot coronaviruset

Kampen mot coronaviruset

Datum: 6 april 2020

Stämmer det att världsekonomin är på väg in i en ekonomisk katastrof i kölvattnet av kampen mot coronaviruset?

I ett uppmärksammat uttalande i tv-programmet Agenda den 22 mars gjorde nuvarande VD:n för 3:e AP-fonden och den före detta vice Riksbankschefen Kerstin Hessius ett uppmärksammat uttalande. Hon betonade de ekonomiska riskerna med nuvarande politik för att bekämpa coronaviruset.

De senaste veckorna har Kerstin Hessius uppmärksammats i flera medier efter att ha väckt frågan: riskerar vi att gå för långt i åtgärderna för att bekämpa coronaviruset?
– Vi är på väg mot en katastrof som vi vet vi är på väg in i när vi försöker undvika en katastrof som vi möjligen kommer få, säger hon i SVT:s ”Agenda”.

Kerstin Hessius: ”Det är liv mot liv”

Hon frågar sig hur framtiden kommer se ut för Sveriges medborgare om vi drabbas av massarbetslöshet.
– Vad får vi för liv om alla de som byggt upp sina företag i 30 år går i konkurs? De förlorar hela sina liv. De kommer ta livet av sig. Det är liv mot liv.

Kerstin Hessius efterlyser en tidsplan för när samhället bör återgå till det normala.
– Man måste sätta åtgärderna som vi gör för att begränsa risken med överfulla sjukhus i relation till kostnaderna för samhället, för välfärden som vi förlorar. Vi måste ha ett datum. Vi måste ha en plan. Planen måste bestå av att vi säger att vi måste lägga om till arbetslinjen. Vi ska börja arbeta igen.

Det är lätt att känna sympati för Kerstin Hessius funderingar om de ekonomiska konsekvenserna av att stänga ned hela samhällen. Vi är en del av marknaden och vår reflexmässiga uppfattning är att frihet att göra fel alltid är att föredra framför att bli tvingad att göra rätt. Detta eftersom det som är fel eller rätt idag kan vara helt tvärtom imorgon. Timing är för oss helt enkelt allt!

Vår fundering är dock om reaktionerna på finansmarknaderna signalerar för en kommande global ekonomisk kollaps? Om många helt enkelt har svårt att komma ihåg några av aktiemarknadens viktigaste ödmjukhetsregler, som är ”det är aldrig så bra som någon säger och det är aldrig värre än vad vi tror”. Vi som har varit med i aktiemarknaden ett tag vet att när alla är optimister har alla redan köpt och när alla är pessimister har alla redan sålt. Så den kommande börsreaktionen blir alltid tvärtemot vad alla tror.

Nå, är världsekonomin på väg in i en depression eller?

För att få perspektiv på frågan huruvida världsekonomin är på väg in i en depression eller ej tar vi hjälp av pristrenden för koppar, som av många kallas för “Dr. Koppar” för marknadens förmåga att ta tempen och diagnostisera på den ekonomiska konjunkturen. För de som inte följer kopparmarknaden så är det viktigt att veta att råvaran används i de flesta verksamheter som är relaterade till den ekonomiska tillväxten (se t.ex https://geology.com/usgs/uses-of-copper/).

Koppar, blogg, Safe Return, Corona, aktier, börs

För att få bästa möjliga hjälp av “Dr. Koppar” behöver ett långt tidsperspektiv för att inte fastna i det dagliga bruset. Om vi tittat på prisutvecklingen sedan 2008 ser vi att priset under lågkonjunkturen 2008 var nere på 1,40 USD/lb (motsvarande ca. 2900 USD/ton). Under den ekonomiska avmattningen i januari 2016 var priset nere i 2,10 USD/lb (ca. 4300 USD/ton). Nuvarande priser, i rådande ”coronakrasch”, runt 2,20 USD/lb (ca. 4600 USD/ton) är således långt ifrån några ”depressionsnivåer”.

Koppar, blogg, Safe Return, Corona, aktier, börs

Kopparpriset USD/lb

Slutsatsen blir att världsekonomin just nu INTE är på väg ner i en depression. Snarare signalerar kopparpriset att den ekonomiska aktiviteten är i balans. Bättre än i slutet av 2008 och i början av 2016. Sämre än i början av 2011 och i juni 2018.

Så har Kerstin Hessius fel när hon varnar för att Sveriges medborgare riskerar att drabbas av massarbetslöshet?

Kerstin Hessius har rätt i att lyfta fram att nuvarande åtgärder som görs för att begränsa risken med överfulla sjukhus måste sättas i relation till kostnaderna för samhället och för välfärden. Det som Kerstin Hessius borde notera är dock att det redan tycks finnas datum och planer för när vi ska börja arbeta igen och återgå till det normala. Planer som speglar sig på de finansiella marknaderna och däribland kopparpriset.

Kopparpriset signalerar att de finansiella marknadernas aktörer än så länge uppfattar den nuvarande coronakrisen som kortsiktig till sin natur och att världsekonomin därför inte är på väg in i en depression. Har de rätt eller har de fel? Timing är som sagt allt och i nuläget köper vi aktier när alla pessimister tycks ha sålt. Har vi fel begränsar vi risken med en stopp-loss!

Max von Liechtenstein

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.