Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Att segla i storm

Att segla i storm

Att segla i storm

Datum: 20 mars 2020

Inför detta blogginlägg tänkte jag redan för några dagar sedan (detta skrivs fredag 13/3) att det kunda vara läge att titta på hur vår utdelningsportfölj utvecklats relativt marknaden i sin helhet, sedan jag presenterade den här för en dryg månad sedan. Visserligen var det turbulent på börsen redan när jag tänkte tanken.

Turbulens, börsen, aktier, krasch, blogg

Men att de negativa tendenserna skulle ta så våldsamt stora proportioner så som nu har skett var ju svårt att tro. Men det gör det ju inte mindre spännande med en uppföljande jämförelse.

Som grädde på moset passar jag också på att jämföra hur vår investmentbolagsportfölj har klarat turbulensen, samt ger mig på att kasta ett öga på några makroekonomiska omvärldsfaktorer för att skaffa mig (en ack så osäker) känsla för framtiden. Notera att för detta blogginlägg har jag självsvåldigt lagt till den senaste tidens kursutveckling för de aktier som ingår i de bägge portföljerna. Detta skall således inte uppfattas som en officiell portföljuppdatering vanligen gjord av vår eminente aktieanalytiker och portföljmakare Anders Haglund.

Kursdiagrammen nedan visar utvecklingen sedan start för utdelningsportföljen (SRUP) respektive investmentbolagsportföljen (SRIP) jämfört med OMXGI.

Safe Returns Utdelningsportfölj, aktier, börsen, blogg

Safe Returns Utdelningsportfölj (SRUP) jämfört med börsens utveckling (OMXGI)

Uttryckt i siffror indikerar diagrammet för utdelningsportföljen ungefär följande:

  • Sedan starten av, hösten 2017, en marginellt sämre avkastning än OMXGI, med -1,9 respektive -1,7 procent.
  • Volatiliteten är emellertid betydligt lägre för utdelningsportföljen än för OMXGI: 16 respektive 19,4 procent.
  • Även värsta nedgången (den som nu pågår) är hittills mindre för utdelningsportföljen än för OMXGI, med -20 relativt -25,4 procent.
Safe Returns Investmentbolagsportfölj, börsen, blogg, aktier

Safe Returns Investmentbolagsporfölj (SRUP) jämfört med börsens utveckling (OMXGI)

För investmentbolagsportföljens del gäller motsvarande siffor:

  • Även fortsättningsvis en betydligt högre positiv avkastning än OMXGI, sedan starten hösten 2016, med 7,1 respektive 2,9 procent.
  • Volatiliteten är dock marginellt högre för investmentbolagsportföljen än för OMXGI: 18 respektive 17 procent (men detta kan tolkas positivt med tanke på den stora skillnaden i avkastningen).
  • Den värsta nedgången (den som nu pågår) är marginellt mindre även för investmentbolagsportföljen jämfört med OMXGI, med -24,4 relativt -25,4 procent.

För att få en tydligare bild av hur våra portföljer tenderar att utvecklas i det kortare perspektivet relativt det bredare marknadsindexet kan vi kika på nästa två diagram, som visar den rullande utvecklingen på tre månader.

Safe Returns Utdelningsportfölj, aktier, börsen, blogg

Safe Returns Utdelningsportfölj (SRUP) 3 månader jämfört med börsens utveckling (OMXGI)

Här syns det mera tydligt hur utdelningsportföljen (SRUP) inte svänger lika kraftigt som OMXGI och därmed håller en lägre volatilitet och kan betraktas som en mindre riskfylld placering.

Safe Returns Investmentbolagsportfölj, börsen, blogg, aktier

Safe Returns Investmentbolagsportfölj (SRIP) 3 månader jämfört med börsens utveckling (OMXGI)

Investmentbolagsportföljen (SRIP) å sin sida svänger visserligen marginellt kraftigare än OMXGI, men presterar samtidigt ett antal starkare perioder i såväl uppgång som nedgång.

Sammantaget måste jag säga att jag är imponerad av båda portföljernas utveckling, trots den bedrövliga situation vi nu generellt befinner oss i. I det långa loppet kommer kortsiktiga skillnader som dessa att göra stor skillnad. Medan Investmentbolagsportföljen kan förväntas generera en relativt hög avkastning kan utdelningsportföljen förväntas generera ungefär samma avkastning som börsen i sin helhet men till betydligt lägre risk, vilket gör att man kan våga handla denna portfölj med viss hävstångseffekt (något vi visserligen aldrig rekommenderar). Eller ännu hellre, kombinera båda portföljerna för en bra mix av låg risk och hög avkastning.

Vad den långsiktiga framtiden beträffar tror jag att vi, i den globala snabbrörliga värld vi nu lever i, måste börja ta höjd för återkommande attacker från nya osynliga fiender såsom detta, det senaste coronavirus (se även sars 2002 och mers 2012). Klimatförändringar och höjda havsnivåer utgör inte längre det största potentiella hotet mot den globala ekonomiska utvecklingen. Därmed inte sagt att allt förväntas bli elände. Människan anpassar sig och ekonomin bygger in nya diskonteringsmekanismer.

I en mer omedelbar framtid måste vi först rida ut denna storm, som kan komma att kasta oss mellan hopp och förtvivlan många gånger ännu. Men när detta väl är över tror jag mycket hänger på dollarutvecklingen samt på oljepriset. Två faktorer som ju naturligtvis i mångt och mycket beror av varandra.

Valuta, Euro, US dollar, Safe Return, blogg

Eurons utveckling relativt US dollar

Men givet den turbulenta utvecklingen just nu torde dollarn ha potential att stärkas något den närmaste tiden (kanske ner mot och förbi 1,05 EURUSD), vilket kan ge oljepriset en möjlighet att stabiliseras i närheten av de historiska bottennivåerna runt 20-30 USD.

Brent olja, Crude olja, Safe Return, blogg,

Oljeprisets (BRENT) utveckling

Att marknaden reagerade negativt härom veckan då oljan föll från ca 50 USD ner mot 35 USD,och sedermera även förbi 30 USD, beror troligen på att många analytiker oroar sig för att priset då inte längre täcker utvinnings- och produktionskostnaderna (eller andra kostnader intäkterna förväntas täcka). Om detta råder det emellertid delade meningar i analytikerkåren och andra analytiker – bl a Gail Tverberg (https://ourfiniteworld.com/) och vår egen Max von Liechtenstein – menar att ett pris under 30-40 USD torde ha potential att skapa balans mellan utbud och efterfrågan och därmed ge förutsättningar för god långsiktig tillväxt för vår tillverkande industri. Långsiktigt ganska goda förutsättningar således för den som vill börja investera enligt några av våra portföljmodeller.

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.