Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Global Utblick för Lokal Inblick

Global Utblick för Lokal Inblick

Global Utblick för Lokal Inblick

Datum: 14 februari 2020

Så har vi på allvar lämnat julhelgen bakom oss och åter kommit igång med vintern och vårens kundträffar. Häromdagen bjöd vi in till ett litet lunchseminarium där vi bjöd på kaffe, macka och semla i vårt konferensrum, samt en presentation av vår VD Max von Liechtenstein. Temat var Global Utblick, där Max gav sin syn på det makroekonomiska läget och den världspolitiska situationen, vilket också mynnade ut i ett förslag på en svensk aktieportfölj (se nedan).

Innan jag går in på vad som sades under presentationen skulle jag dock vilja dela med mig av några bra lästips, som kan ge en bra inblick i Max mycket unika, insiktsfulla och djupa analyser av omvärlden och vad rådande omständigheter kan leda till i framtiden. Så här kommer några lästips uppsnappade under kundträffen:

Richard Werner: Princess of the Yen (Svensk översättning: Mammons furstar), Routledge, 2003.

Richard Werner, Safe Return, Blogg, Japan, aktier

En bok om hur Bank of Japan under 80-talet drev en mycket expansiv penningpolitik i syfte att stimulera japansk industri och ekonomi till nya höjder, och hur allt föll platt då stimulanserna upphörde. Många paralleller kan göras med den Amerikanska centralbankens pågående agerande med diverse “Quantitative Easing” program, etc.

Gail Tverberg: Bloggen Our Finite World (https://ourfiniteworld.com/). Tverberg fokuserar sin forskning kring hur konjunkturerna i världsekonomin beror av vår begränsade tillgång till energi (läs olja) och de prisfluktuationer det medför, vilket i sin tur påverkar hur lönsamt det är att satsa på alternativa energikällor. Max uppskattar Gail Tverbergs unika analytiska metodik, men delar inte hennes slutliga(?) underliggande “domedagsprofetia”.

Lennart Schön: Tankar om Cykler, Studentlitteratur, 2013.

Lennart Schön, Blogg, Safe Return, ekonomisk historia, nationalekonomi

Lennart Schön var professor i ekonomisk historia på Lunds universitet, men gick bort 2016. Tankar om Cykler beskriver hur kortare konjunkturperioder ryms inom längre ekonomiska och politiska cykler, ofta med utgångspunkt från stora innovationer, såsom industrialismen och IT-revolutionen, där samspelet mellan tekniken, ekonomin och samhället formar både cyklerna och tillväxten.

Med utgångspunkt i ovanstående författares analytiska arbete bedömer Max att världsekonomin just nu befinner sig i en rationaliseringsfas med produktionen i maxkapacitet givet den tekniska nivån, arbetskraftsutbud och energipriser, men med relativt låg tillväxt.

Safe Return, Max von Lichtenstein, analys, världsekonomin, rationaliseringsfas, blogg

Efterfrågan globalt hålls uppe tack vare en expansiv penningpolitik inom hela OECD området. Tillväxten bromsas främst av alltför höga oljepriser. Men sjunkande oljepriser gör att mer optimistiska tongångar kan vara nära. I Europa förväntas därför konjunkturen att under andra halvåret övergå från pessimism till optimism.

En ny långsiktig tillväxtfas i världsekonomin kan därför få sitt startskott redan i år, när ny energiteknik och robotisering är på plats för att kraftigt sänka industrins produktionskostnader. För Stockholmsbörsens del innebär det att höstens positiva momentum fortsätter under våren, samt att börsåret kan komma att avslutas starkt då tillväxtoptimisterna har tagit kommandot över pessimisterna. Emellertid kan hela perioden präglas av hög volatilitet, med kurskorrigeringar under sommarperioden. Vi rekommenderar en hög andel aktier i portföljen, relativt räntebärande. Här kommer förslag på intressanta branscher och aktier som nämndes under seminariet:

Safe Return, rekommendationer, branschallokering, aktier, blogg

Branscher:
Övervikta i industri (gärna via investmentbolag) och sällanköp; undervikta i telekom och energi (men håll ögonen på vindkraft).
Aktier (oviktad, orankad lista):
Investor, Ratos, Kinnevik, Swedbank. Alfa Laval, Volvo, Ericsson, Boliden, Elekta, Autoliv

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.