Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Vad är risk?

Vad är risk?

Vad är risk?

Datum: 24 januari 2020

På finansmarknaderna finns det egentligen bara ett korrekt vedertaget sätt att mäta och klassificera risk och det är att mäta svängningarna i en placering eller en portfölj av placeringar: På statistikspråk kallas detta att man mäter variansen, vilket i sin tur mynnar ut i ett mått för standardavvikelsen. Man antar då också att alla svängningar sker oberoende av alla tidigare och påföljande svängningar, runt den långsiktiga trenden för avkastningen.

Risk, safe Return, statistik, aktier, blogg

Om du frågar mig – och många är väl benägna att hålla med mig – innehåller detta resonemang ett stort fel, och det är man inte gör någon skillnad på positiva och negativa svängningar, så att en placering med stora positiva svängningar och små negativa svängningar skulle betraktas som lika riskfylld som en placering där det omvända förhållandet råder. Men hur detta kan hanteras är överkurs för denna artikel.

Huruvida alla svängningar skulle vara oberoende av varandra råder det också delade meningar om. Själv har jag min bakgrund inom råvaruhandel med hjälp av terminer, där trender var accepterade fenomen likväl som att det förekom korrelation mellan svängningarna mellan olika tidsperioder (så kallad autokorrelation). I min roll som riskmanager får jag lov att hålla mig till antagandet om att svängningarna är oberoende av varandra, men det kan vara illa nog då saker går fel.

Ett annat sätt att se på (eller konceptualisera) risk är att enbart mäta de längre nedgångsfaserna (så kallade drawdowns i min gamla termins- och råvaruvärld) samt att koppla storleken på dessa till åtgärder som då omedelbart måste vidtas, som till exempel att minska eller avveckla vissa eller alla öppna positioner, för att undvika fortsatta förluster och en allt djupare drawdown. Att redan befinna sig i en period av negativ avkastning (drawdown) är emellertid ingen risk i sig själv utan bara ett konstaterande av sakernas tillstånd.

Safe Return, risk, aktier, bear market

Däremot finns det generellt sett – och allt annat lika – en högre risk för att någon som redan har förlorat 1000 kr skall förlora 1000 kr till i nästa period till minus 2000 kr sammanlagt, jämfört med att någon som är plus 1000 kr skall tappa 3000 kr på ett bräde till en sammanlagt nedgång på 2000 kr. Finns det dessutom en positiv autokorrelation mellan svängningarna ökar denna sannolikhet. Men som sagt, för mig som riskmanager är läget att betrakta som illa nog för det konto som blöder, även om svängningarna är oberoende av varandra.

Vid en drawdown är det heller inte alldeles ovanligt att såväl professionella som lekmannaplacerare tenderar att bli emotionellt fästa vid sina positioner då man hoppas på en vändning i marknaden, som skall bekräfta att man trots allt hade rätt.

Safe Return, aktier, blogg, känslor

Det är heller inget ovanligt att lekmän tenderar att öka risken i förhoppningen om att hjälpa den förmodade vändningen på traven. Skulle en vändning trots allt inte ske riskerar då hela familjeförmögenheter att snabbt sopas bort.

Här på Safe Return bevakar vi ett antal olika drawdown nivåer över olika tidshorisonter på samtliga våra klientkonton, och för samtliga våra modellportföljer, beredda att vidta förutbestämda åtgärder skulle några nivåer överträdas. På rent mänskliga grunder är därför en av mina viktigaste uppgifter som riskmanager att bidra med ett nytt par ögon då en svår situation skall skärskådas och analyseras. I händelse av fara på taket faller på mig att på objektiva och rationella grunder ta tag i situationen och säga att “nu gör vi så här...”

Men det faller också på mig att se till – långt i förväg – att inget av ovanstående någonsin skall komma att ske. Därför hoppas jag att jag någonsin slipper att möta någon av er i min roll som riskmanager.

Riska manager, safe return, Stridsman Sjövy

Däremot ser jag väldigt mycket fram emot att träffa er alla för fika/öl/vin. Kanske under några av våra temakvällar vi planerar för det kommande året, där vi ämnar prata och utbilda om strategisk kapitalförvaltning och portföljförvaltning. Allt i syfte att balansera risk och avkastning på ett sätt så att vi alla sover gott om natten. Men det får vi säkert anledning att återkomma till i framtida blogginlägg.

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.