Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Nytt år – nya friska tag

Nytt år – nya friska tag

Nytt år – nya friska tag

Datum: 10 januari 2020

Det händer en del saker hela tiden, både här på Safe Return bloggen såväl som på firman, så låt mig börja detta år med ett kort inlägg om vad som gäller för mig personligen och hur detta kan komma att påverka bloggskrivandet.

Från och med årsskiftet så tar jag mig an rollen som riskmanager här på Safe Return, vilket i huvudsak innebär att det är upp till mig att kontrollera att firman och dess anställda, både på enskild och ackumulerad basis håller sig inom de risklimitar vi har att förhålla oss till.

Safe Return, blogg, pirat, risk, aktier

I uppdraget ingår att skydda såväl firman som alla våra kunder från skadliga, icke överenskomna och i förväg accepterade risker i förvaltningen.

För bloggens del kan en sådan risk vara att jag skriver om köp och försäljning av värdepapper, samt rapporterar om en icke officiell portfölj som då kan komma att uppfattas som en av firman sanktionerad rekommendation, när så inte alls var syftet. Och även om detta missförstånd inte skulle uppstå bland bloggens läsare ärt det iallafall inte görligt för mig som riskmanager att skriva om placeringar jag gör “lite på sidan av” samtidigt som jag skall bevaka att andra just inte gör något liknande. Det blir en omöjlig roll, sittandes på dubbla stolar, jag inte tycker jag kan kosta på mig.

Därför har jag beslutat att jag inte kan fortsätta att skriva om den lilla portfölj jag började bygga på under hösten. Istället får vi försöka hitta på något annat vad gäller att skriva om bolagens och aktiemarknadens utveckling. Vi har till exempel, i mitt tycke, fyra mycket spännande diskretionära förvaltningsmodeller här på firman, som vi rekommenderar många av våra kunder att investera i enlighet med. Dessa är:

  • Investmentbolagsportföljen, som steg cirka 37% under 2019, förvaltad av Anders Lindström, Anders Haglund och Torbjörn Kullgren.

  • Private Equity portföljen, som steg över 44% under 2019, likaledes förvaltad av Anders Lindström, Anders Haglund och Torbjörn Kullgren.

  • Miljöaktier Norden, som steg drygt 36%, förvaltad av Jan Månkell och Max von Liechtenstein.

  • Safe Returns Fondportfölj, som steg närmare 27%, förvaltad av Per Lindström, Anders Haglund och Jan Månkell.

Safe Return, tillväxt, aktier, blogg, förvaltning

Jag använde ord som “cirka” och “närmare” för resultaten ovan, då avkastningssiffrorna endast är riktvärden som kan skilja sig något från kund till kund, beroende på exakta innehav och tider för köp och försäljning, etc. Icke desto mindre slog samtliga dessa tjänster det breda OMX index, som steg med 34,6% under året.

Förmodligen kommer jag att börja skriva mer om samtliga aktieportföljer samtidigt som jag räknar med att flytta över mina egna begränsade tillgångar till åtminstone två av de fyra alternativen. Jag skriver “förmodligen” angående skrivandet, eftersom inget är slutligt beslutat och jag hoppas mina eminenta kollegor som sköter förvaltningen av dessa produkter skall låta mig tränga mig på och övertala dem till att vilja deltaga i bloggandet.

Med detta önskar jag dig tillbaka som läsare samt att det nya året har eller kommer att börja lika bra för dig som det gjort för mig.

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.