Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Vi bygger portfölj med Industrivärden

Vi bygger portfölj med Industrivärden

Vi bygger portfölj med Industrivärden

Datum: 6 december 2019

Nu har det äntligen blivit dags för ett nytt köp till min lilla IB portfölj. Den som har hängt med i läsandet har kanske uppmärksammat att jag inledningsvis hade en viss förtjusning för Lundbergs, bland annat för att bolaget täcker upp en så stor del av konjunkturcykeln med koncentrerade innehav i både fastighetsvärlden och Industrivärden, som i sin tur har fokus på industri (duh!).

Emellertid valde jag bort Lundbergs senast, till förmån för Investor, då jag ansåg att konjunkturen passerat det stadium som vore bäst lämpat för fastighetsinvesteringar. Det lämnar Industrivärden som största kvarvarande argument till att köpa Lundbergs, å då kan man ju lika gärna “gå direkt till kon,” så att säga, och köpa Industrivärden direkt. Så Industrivärden får det bli till detta köp. Som tidigare illustrerar vi med lite nyckeltal från ibindex (www.ibindex.se).

Industrivärden, Substansrabatt, Investmentbolag, aktie, safe return

Men det var ändå inget lätt beslut. Nya kandidater seglar upp hela tiden, så låt mig därför ta tillfället i akt att kortfattat presentera ännu en av våra eminenta medarbetare, Anders Haglund, genom att använda hans ord för hur resonemangen kan gå här på Safe Return.

Anders Haglund, Safe Return, Industrivärlden, aktier, investmentbolag

Anders, berätta lite hur du ser på mitt val av Industrivärden och om du ser några andra köpkandidater där ute?

“Det känns som ett klokt val. Industrivärden håller ett innehav av aktier i välskötta verkstadsbolag och andra relativt konjunkturkänsliga bolag, som till största delen kom med överraskande bra rapporter för det senaste kvartalet.”

Industrivärden historik, investmentbolag, ibindex, omx, aktier, börsen

“Men min absoluta favorit bland de svenska investmentbolagen, för det långsiktiga perspektivet är Latour. Framförallt har den decentraliserade ledarstil bolaget anammat visat sig vara ett vinnande koncept, som till exempel även Warren Buffet använt sig av i många år i Berkshire Hathaway. Men Lator är dyrt just nu, i det korta perspektivet. Aktien brukar vanligtvis handlas till en premium och när premien ligger i närheten av 10 procent eller mer, brukar aktien ha lite svårt att gå med i det korta perspektivet. Så jag rekommenderar att avvakta till dess premien ligger vid 1-5 procent, för ett betydligt bättre köpläge i aktien.”

OK, tack Anders, för den extra rekommendationen. Har du något annat att tillägga om Industrivärden och konjunkturläget?

“Ja, det verkar som om både svenskt och internationellt förvaltningskapital ligger överviktade i långa obligationer och underviktade i både europeiska och svenska aktier, och då särskilt i de mer konjunkturkänsliga bolagen.”

“Personligen tycker jag emellertid att det finns en stor potential till överraskningsmoment om konjunkturen – kanske till slutet av nästa år (2020) kan få ny fart och börja förstärkas igen. Möjliga anledningar skulle till exempel kunna vara förbättrade handelsrelationer mellan USA och Kina, en ‘mjuklandning’ för Brexit, samt ny fart i den tyska fordonsindustrin.”

“Inga explicita anledningar till att välja just Industrivärden, men skulle det stora förvaltade kapitalen börja vikta om bara lite grann från obligationer till aktier, så kan det bli en ganska betydande press uppåt i pris på konjunkturkänsliga aktier rent generellt de kommande åren, så på de grunderna är Industrivärden extra intressant just nu, för den som vill positionera sig inför konjunkturen.”

Med detta kan vi inte annat än låta oss imponeras, och kompletterar därför vår nystartade IB portfölj den 5/12-2019, med 18 stycken Industrivärden, till genomsnittligt anskaffningsvärde om SEK 217:90.

Industrivärden i egna ord

(källa: https://www.industrivarden.se/sv-SE/Om-oss/Snabbfakta/)

Utveckling
Industrivärden bildades av Handelsbanken 1944. Syftet var att samla och dela ut de aktieinnehav som banken erhöll efter 1930-talskraschen till bankens aktieägare. Verksamheten visade sig vara framgångsrik och kom över tid att utvecklas till en effektiv kapitalförvaltning med en spridd ägarbild. Industrivärden är idag en kunnig, ansvarstagande och finansiellt stabil ägare som tar en aktiv ägarroll och på så sätt skapar en konkurrensfördel till gagn för innehavsbolagens och därmed Industrivärdens värdeutveckling. Sedan 2015 är Helena Stjerholm VD och Fredrik Lundberg ordförande i Industrivärden.

Industrivärden, Helena Stjernholm, Fredrik Lundberg, investmentbolag, safe return

Affärsidé
Att bedriva långsiktigt värdeskapande kapitalförvaltning genom aktivt ägande. Affärsidén baseras på Industrivärdens relativa styrkefaktorer i form av ett långsiktigt investeringsperspektiv, djup kunskap och erfarenhet av aktivt ägande, en stark påverkansposition, finansiell styrka och ett omfattande nätverk.

Strategi
Kapitalförvaltningen bygger på en strukturerad investeringsprocess med kontinuerlig analys och utvärdering av existerande och potentiella alternativa investeringar. Den bedömda avkastningspotentialen för existerande investeringar ska, med beaktande av kontinuitet och långsiktighet, ställas mot avkastningspotentialen för potentiella alternativinvesteringar. Industrivärden ska ta en tydlig aktiv ägarroll i syfte att öka värdet i aktieinnehaven.

Investeringsfokus
Industrivärden ska investera i nordiska börsbolag med en god avkastningspotential, där man genom en stark förtroende- och ägarbaserad påverkansposition kan utöva ett aktivt inflytande. Industrivärdens investeringskriterier är att investera i bolag med beprövade affärsmodeller och en tydlig potential för lönsam tillväxt. Investeringarna ska även ha en attraktiv värdering och ge en god balans mellan risk och avkastning.

Mer finns att läsa under länken, ovan.

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.