Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

På jobbet med Anders Lindström

På jobbet med Anders Lindström

På jobbet med Anders Lindström

Datum: 1 november 2019

Denna vecka stannar vi till vid desken och säger hej till Anders Lindström, en av våra eminenta och mycket erfarna mäklare och kapitalförvaltare i vårt handelsrum. Anders är född och uppväxt i Nordmaling utanför Umeå, där friluftsliv, fiske och skidåkning kom att bli de primära, av naturen betingade intressena. Men Anders kom redan i barndomen att även intressera sig för aktiehandel. Till dags dato har han fortfarande kvar en del av den först placering i Sandvik han gjorde som tolvåring. Med det intresset för ekonomi och aktiehandel föll sig tämligen naturligt att Anders sedermera kom att flytta till Uppsala för att studera till civilekonom.

Direkt efter att han avslutade studierna 1986 fick han anställning som optionsmäklare på Carnegie fondkommission, där han blev kvar till 2012, efter att också ha arbetat som institutionsmäklare och med private banking. Sedan ca 4,5 år arbetar han för Safe Return med rådgivning och portföljstrategier. Livet på Safe Return beskriver han som är behagligt med en mycket god stämningen bland de närmaste kollegorna. Safe Return är ju en relativt nystartad firma så gänget är också relativt nytt även om samtliga medarbetare har många års erfarenhet från andra företag i branschen.

Portföljförvaltare, Anders Lindström, Safe Return, Kapitalförvaltare, Investmentbolag

Så, Anders hur kom det sig att du idag har ett fokus på att analysera och investera i investmentbolag?
“Jag drar mig till minnes en episod som inträffade mycket tidigt i min karriär. Under en diskussion med en mycket mer erfaren mäklarkollega fick jag redan i mitten av 80-talet rådet att strunta i att investera och placera i fonder och istället fokusera på investmentbolag som ett bättre och billigare alternativ. Det rådet har jag burit med mig sedan dess.”

“Via några väl valda placeringar i olika investmentbolag kan man ta del av utvecklingen i flera 100 underliggande bolag i investmentbolagens portföljer på ett kostnadseffektivt sätt. Dessutom ger det en extra trygghet att kunna ta rygg på personer som visat sig framgångsrika att hitta bolag att investera i andra bra analytiker och placerare, d.v.s huvudägarna och de analytiker som arbetar på just investmentbolagen med att hitta nya placeringar.”

Så med tanke på att du alltid har burit med dig investmentbolagen som viktiga och primära placeringsalternativ, berätta lite om hur det passar in i ditt arbete här på Safe Return.
“För det första, för min egen del har jag med åren allt mer fokuserat på att sprida riskerna över flera placeringsalternativ, till skillnad från att jaga hög absolut avkastning. Men med ett särskilt fokus på investmentbolag kan man faktiskt lyckas med båda uppgifterna. Tack vare min kollega på Carnegie insåg jag ju tidigt att investmentbolagen var mycket bra placeringar oavsett tidshorisont, bortsett från det allra kortaste perioderna då ju vad som helst kan hända.”

portföljförvaltning,bra placering, avkastning

“Här på Safe Return har jag arbetat med vår Investmentbolagsportfölj tillsammans med kollegorna Anders Haglund och Torbjörn Kullgren sedan cirka tre år. Torbjörn är för övrigt en gammal kollega till mig från tiden på Carnegie, så vi har en mycket god samsyn i det vi gör.”

“Vi kombinerar analysen av bolagen med vår vd Max von Liechtensteins populära och träffsäkra makroekonomiska analyser under temat Global Utblick. Beroende på Max globala utblick kan vi i teorin anpassa den totala exponeringen mot aktier – d.v.s investmentbolag – ända från 0 till 100 procent, dock är det inte troligt att exponeringen förväntas understiga 50 procent. I viktningen mellan de ingående aktierna tas stor hänsyn till respektive bolags rabatt alternativt premie, och strategin strävar efter att köpa och öka sina innehav då rabatterna är stora, men sälja eller minska då rabatterna är små, eller bolaget rent av handlas till en premie.”

Vilket råd vill du ge till en privat placerare som funderar på att själv fokusera på investmentbolag, alternativt hitta någon som bidra med experthjälp?

“Det är naturligtvis relativt lätt att själv bygga upp en portfölj av investmentbolag. Men kanske är den största faran just den att det är så enkelt att det lätt blir tråkigt. Alla bra och enkla strategier kommer naturligtvis även att ha mindre bra eller rent av dåliga perioder, som privatperson kan det då vara svårt att hålla fast vid sin ursprungliga placeringsstrategi, och man börjar helt enkelt placera i annat. Därför finns det en stor fördel med en diskretionär förvaltning med fokus på investmentbolag för en privat placerare. På så vis säkerställer man att den ursprungliga placeringsstrategier vidmakthålls i sämre tider så man ligger redo då marknaden åter visar styrka och det ärt troligt att investmentbolagen kommer att tillhöra kursvinnarna.”

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.