Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Vi börjar bygga med Investor

Vi börjar bygga med Investor

Vi börjar bygga med Investor

Datum: 25 oktober 2019

Det är dags att göra ett första köp till vår investmentbolagsportfölj. Syftet med portföljen är helt enkelt att göra det lite roligare och intressantare att lära sig om bolagen. Analyserna och anledningarna bakom mina beslut kommer – åtminstone inledningsvis – att vara tämligen rudimentära, utan några analyser eller prognoser över framtida potential. Men det ämnar vi naturligtvis ändra på allt eftersom kunskaperna växer i kommande inlägg.

Från förra blogginlägget kan vi se att jag våndats ett tag mellan tre bolag: Industrivärden, Lundbergs och Investor. Jag strök Industrivärden för att Lundbergs låg bättre till i den rådande konjunkturen med sin relativt stora andel fastigheter i portföljen som torde kunna dra nytta av dagens låga räntor, plus att Lundbergs faktiskt själv har ett stort innehav i Industrivärden. Vår enkla anledningen till att i dagsläget överväga att välja Investor är att de har innehav i en så stor och viktig del av svensk industri att aktien helt enkelt måste utgöra basen i en IB-portfölj – och det som bör utgöra basen bör man väl också införskaffa först.

Investor portfölj, Investor innehav, aktier

Med detta sagt, kommer det slutligen an på bolagens substansrabatter och hur dessa kan komma att ändras med kursutvecklingen. En stor rabatt behöver ju inte betyda att den inte kan bli större likväl som en hög premie kan komma att bli än högre. Men riktigt så långt tänker vi inte ta det. Inför detta köp har vi inte gjort någon analys över bolagens framtida kurspotential eller tagit del av några (konsensus) analyser från den professionella analytikerkåren. Vi nöjer oss med att studera nuvarande situation, i syfte att få ett så bra pris som möjligt på en långsiktig investering i ett stabilt bolag.

Med hjälp av siten ibindex (www.ibindex.se) kan vi se att när detta skrivs (torsdag 24/10-19) handlas Investor med en rapporterad substansrabatt på ca. 17 procent, medans Lundbergs just nu faktiskt handlas med en rapporterad premium om ca 7 procent. D.v.s. Lundbergsaktien värderas just nu högre än värdet på investmentbolagets samlade innehav av investeringar. Sett över de senaste sex månaderna har Investors rabatt legat på i genomsnitt 16 procent, medans Lundbergs premium legat på i genomsnitt 5%.

Investor substansrabatt, INVE B, investmentbolag, aktier

Med tanke på att Investor nyligen också lämnade en förväntat stark kvartalsrapport, där man bl.a redovisade ett numera synligt innehav i EQT (till följd av EQTs emission), ett ökat innehav i ABB, samt ett mycket bra resultat för det onoterade Mölnlycke Healthcare Group, känns det som att valet till slut måste hamna på Investor. Således, den kommande veckan köper vi Investor för 4000 kr, och uppdaterar denna text så snart det är gjort.

Uppdatering

Den 31 oktober 2019 inhandlades 8 st Investor B till kurs 494,70. Totalt anskaffningsvärde (inklusive courtage) 3 967 kronor.

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

Investor med egna ord

“Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi för att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class.”

Investor, sifferfakta
Justerat substansvärde: SEK 422 Mdr
Antal större investeringar: 23
Genomsnittlig totalavkastning, 20 år: 11,6%
Antal medarbetare i företagen: 500,000

Investors affärsområden
Noterade Bolag
Betydande minoritetsägare i: ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Epiroc, Ericsson, Husqvarna, Nasdaq, Saab, SEB, Sobi och Wärtsilä.

Patricia Industries
Patricia Industries portfölj inkluderar större dotterföretag såsom: Aleris, BraunAbility, Grand Group, Laborie, Mölnlycke, Permobil, Piab, Sarnova och Vectura, samt den partnerägda investeringen Tre Skandinavien och andra finansiella investeringar.
(Mölnlycke Healthcare Group är Investors enskilt största innehav med ca 15 procent av portföljvärdet.)

Investeringar i EQT
EQT är ett ledande investeringsföretag. Investor investerar i EQT:s fonder och äger 18.5 procent av EQT AB.
(Totalt utgör EQT ca 8 procent av Investors totala tillgångar.)
Källa: Investor AB (www.investorab.se)

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.