Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Do something great

Do something great

Do something great

Datum: 29 juni 2020

Nyligen fick jag chansen till ett lärorikt telefonsamtal med en veteran inom svensk finansvärld som fortfarande håller sig mycket uppdaterad med vad som försiggår inom Stockholms unga men mycket dynamiska startupscen.

Jag pratar förstås om Tomas Björklund som vi här på Safe Return har haft den stora förmånen att få lära känna och arbeta med. Inte minst har han varit oss mycket behjälplig med vår Private Equity portfölj, till vilken han bistått med rådgivning och investeringstips. Något som bland annat resulterat i att portföljen idag innehåller framgångsrika placeringar i bolag som Exeger.

Tomas Björklund startade sin karriär under det tidiga 80-talet då han först arbetade på fondkommissionsbolagen Carnegie och Merchant innan han år 1990 startade och framgångsrikt drev Matteus fondkommission med brodern Rickard. Vilket även resulterade i en börsintroduktion av bolaget år 1994.

Som en liten bakgrundsbeskrivning till Tomas Björklunds karriär kan nämnas att under 90-talet fanns det gott om fondkommissionärer som Matteus och även många mindre banker som tex. JP bank. Kanske kan man säga att dessa båda bolag var med och drog igång den konsolideringsvåg som sedan följde, då Matteus köpte JP bank 1999, samma år som Tomas kom att helt lämna bolaget genom att avgå från det sista uppdraget i Matteus styrelse.

Tomas Björklund har därmed varit med från början och sett hur datoriseringen och IT vågen förändrat och skapat helt nya sätt att både handla värdepapper och kommunicera ordrar och finansiell information. Trots att han var med under en tid då telefonsamtal och personliga kontakter var betydligt vanligare och betydligt fler leverantörer än idag krigade om kunderna med bra analys och rådgivning tycker han inte att utvecklingen varit av ondo för dagens privatkunder.

“Datoriseringen har gjort att handeln blivit mycket billigare samtidigt som kunderna fortfarande kan hitta bra och personlig rådgivning via mindre nischaktörer som tex Safe Return. Jag gillar att tänka på Safe Return som ett ‘Family Office for the rest of us’. Det vill säga bra och personlig service anpassad efter just min finansiella situation”.

Efter Matteus, hur kom det sig att du började arbeta med venture capital och startupbolag?

“Först och främst så har Stockholm idag en mycket dynamisk venture capital marknad. Personligen gillar jag att leta unga bolag med unika patenterade produkter med en potentiell världsmarknad. Då de ännu inte är listade på någon börs och därmed inte så hårt reglerade går det att ta del av en helt annan djup och bredd på informationen och även skapa djupare personliga relationer med ledningen. Det började samma år som jag lämnade Matteus med guldprospekteringsföretaget Lappland Goldminers, som jag sedermera var med om att introducera på First North listan, 2004, innan jag lämnade bolaget 2009.”

Och hur kom du i kontakt med Exeger?

“Vad gäller Exeger, så var jag bekant med dess VD, Giovanni Fili sedan tidigare. Han befann sig i kretsen kring tekniska högskolans många olika forskningsprojekt, och då det år 2009 dök upp en ny spännande solcellsprodukt med klar världspotential tog tag han tag i bolagsbildandet kring produkten, och kontaktade även mig för att diskutera finansieringsmöjligheter.”

Finns det några andra bolag du kan rekommendera våra läsare att titta närmare på idag?

Exeger som vi redan nämnt, så klart. Men även Sigrid Therapeutics, som arbetar med att ta fram mediciner att motverka diabetes som jag vet att ni också har i er Private Equity portfölj.

Ytterligare ett bolag som ni känner till på Safe Return är Apstec Systems, som utvecklar säkerhetsprodukter för offentliga lokaler, som till exempel kan screena och identifiera alla kända sprängämnen och andra potentiellt farliga föremål.”

Vad är det då som gör att Stockholm förefaller ha en så dynamisk startup scen?

“Innovationsboomen är ett resultat av lättillgängligheten till kapital. Skattereglerna och det ekonomiska klimatet är ju numera sådana att det är lätt för bra produkt- och företagsidéer att hitta finansiering. Det har lett till att Stockholm har en av världens mest dynamiska startupmarknader.”

Så vi står oss väl även internationellt?

“Ja, för investerare med venture capital som vill hitta företag vars produkter har världspotential är Stockholm en mycket bra marknad. Innovationstakten är hög samtidigt som bolagen trots allt är billigare och relativt lågt värderade jämfört med hur de skulle ha prissatts i till exempel USA. Det är ju numera också skattefritt att investera i dessa typer av bolag om man gör det via ett holdingbolag, vilket är värt för stora såväl som små investerare att ha i åtanke.”

Tack Tomas för ett trevligt samtal. Å våra läsares vägnar ber vi att få önska dig en härlig sommar.

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.