Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Analys & kapitalförvaltning

Affärsområdet för analys och diskretionär portföljförvaltning (kapitalförvaltning) arbetar strukturerat med ett antal modellportföljer samt analystjänsterna, Analys & affärsförslag, Global utblick och Översikt.

Alla strategier och modeller som används i den diskretionära portföljförvaltningen (kapitalförvaltning) har tagits fram inom ramen för bolagets analysverksamhet. Viss analys säljs även fristående.

Målet med den diskretionära portföljförvaltningen (kapitalförvaltningen) är att avkastningen ska vara god över en hel konjunkturcykel och därmed skapa mervärde i form av överavkastning jämfört med fastställda jämförelseindex.

Syftet är att kunderna ska vara väl investerade när aktiemarknaden är på väg uppåt, och undvika att vara alltför investerade när börsen är på väg nedåt.

I diskretionär portföljförvaltning (kapitalförvaltning) ger kunden kapitalförvaltaren mandat att fatta löpande placeringsbeslut inom vissa avtalade ramar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.