Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Blir 2021 ett succeår för Camurus?

Blir 2021 ett succeår för Camurus?

Blir 2021 ett succeår för Camurus?

Datum: 10 februari 2021

Camurus är ytterligare ett intressant bolag i vår Private Equity portfölj. Denna artikel syftar enbart till att sammanfattande presentera bolaget med utgångspunkt från dess hemsida på internet. Artikel är alls inte ämnad att förmedla en åsikt om bolagets värde eller potentialen i dess produkter.

Camurus

Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som t.ex. opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd [hormonrubbningar].

Statistik

Via vad man kallar för sin unika formuleringsteknologi strävar bolaget efter att åstadkomma ett effektivare resursutnyttjande och därmed bättre behandlingsresultat och i slutändan också en ökad livskvalitetet för patienterna.

Jag måste direkt erkänna att begreppet “formuleringsteknologi” (FluidCrystal®) är ingen enkel sak att begripa sig på.

Bild på en kvinna

Särskilt inte om man försöker göra det via bolagets egen internetsida, som förmodligen är en av de tråkigaste bolagssidor jag läst igenom. Språket förefaller vara helt anpassat för professionella i läkemedelsbranschen.

Bild på en kvinna

Och alls inte ämnat för privata aktiesparare eller andra lekmän, som bara vill lära sig mera.

Så, för att jag helt enkelt inte klarar av att skriva om nedanstående i egna ord till en mer lekmannamässig svenska, här följer några direkta citat från bolagets hemsida (det krävs kanske några genomläsningar och googlingar för att det skall bli helt begripligt):

Bild på gröna skyltar

“Camurus FluidCrystal®-teknologier baseras på endogena polära lipider som spontant bildar flytande kristallina nanostrukturer i en vattenmiljö, t.ex. på kroppsytor eller i kroppsvävnad. Genom att kombinera dessa med läkemedelssubstanser med väldokumenterad effekt och säkerhet kan nya patenterade mediciner tas fram till en lägre kostnad och till en lägre risk jämfört med utveckling av läkemedel med helt nya aktiva substanser.”

“FluidCrystal® injektionsdepå består av en lipidbaserad vätska med löst aktiv substans som enkelt injiceras under huden med hjälp av en konventionell spruta med tunn nål. Vid kontakt med vätska i vävnaden omvandlas läkemedlet till en flytande kristallin gel som effektivt kapslar in den aktiva substansen. Läkemedelssubstansen frisätts sedan långsamt med kontrollerad hastighet under tiden som lipidmatrisen successivt bryts ner i vävnaden.”

“FluidCrystal® bioadhesiv vätska bildar en starkt bioadhesiv film på vävnadsytor efter dosering i vätskeform. Filmen fungerar som ett osynligt plåster som långsamt frisätter olika läkemedelssubstanser för behandling av lokala eller systemiska sjukdomstillstånd…

Episil

Formuleringen appliceras som en lågviskös vätska på en vävnadsyta där den sprids och omvandlas till en tunn och starkt bioadhesiv flytande kristallin film efter absorption av små mängder vatten.”

“FluidCrystal® nanopartiklar kan lösa biotillgänglighetsproblem för vatten- och fettlösliga läkemedel eller för läkemedel som är känsliga för biologisk nedbrytning, t.ex. peptider och proteiner. FluidCrystal® nanopartiklar är oftast vattenbaserade och består av en stabil emulsion av nanopartiklar med en flytande kristallin struktur.”

Så, då vet vi det!?


Bild på en kvinna

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.