Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Sch...det nalkas inflation

En äldre båt med text på.

Sch... det nalkas inflation

Datum: 8 juni 2021

Medan hägg och syren blommar har det även börjat surrat i buskarna om att inflationstakten kan vara på väg uppåt. Här i Sverige är det ännu så länge ganska tyst och det är svårt att hitta något substantiellt i nyhetsflödet, även om inflationssiffran landade på 2,5% för april 2021, vilket var ca 0,5 procentenheter högre än förväntat.

Nyhet

I USA är emellertid tongångarna lite annorlunda. Kommer ni till exempel ihåg Michael Burry? Om inte, det var mannen som först begrep att USA:s fastighets- och kreditbubbla i början av millenniet så småningom var dömd att leda till en rejäl härdsmälta, vilket sedermera även inträffade med finanskrisen 2008 som ett manifesterat faktum. Något år senare gestaltades han av skådisen Christian Bale i filmen The Big Short.p> The Big Short

För någon månad sedan var han bland de första som började varna för att inflationstakten, åtminstone i USA, var dömd att ta fart på grund av covidkrisen och de allt större och snabbare återkommande stimulanspaketen den amerikanska centralbanken redan skämt bort marknaden med under flera år. Något som bland annat lett till en kraftig ökning av penningmängden och statsskulden relativt bruttonationalprodukten.

I en serie tweets (dvs inlägg på Twitter) beskrev Michael Burry hur allt mer stimulanspengar fått till följd att allt färre människor har behövt arbeta då man helt enkelt kunnat leva på stimulansbidrag. Detta har gjort att många företag tvingats höja lönerna för att locka folk tillbaka till arbete. 

Exakt hur detta leder till inflation beskrev Bill Ackman, chefsförvaltare i fonden Pershing Square, nylig i en intervju med Wall Street Journal, där han noterade att lönerna inom vissa sektorer i USA snabbt tvingats uppåt, som en direkt följd av konkurrensen från stimulanspaketen. Dessa företag, inom till exempel restaurangbranschen, kommer då att ta ut högre priser, för att kompensera för ökade lönekostnader men också för att efterfrågan förväntas öka igen då covidkrisen kommer till sitt slut.

När väl inflationen tar fart kommer det också att bli svårt att bromsa den, enligt Ackman. Eftersom det till exempel är mer eller mindre omöjligt att sänka lönerna när de väl höjts. Ackman påminde också om att även ökade hus- och fastighetspriser, eller bitcoinbubblor är tecken på inflation (även om detta inte syns i allmänna prisindex). 

Man

Warren Buffet är ytterligare en ledande finansman som nu ser tecken på att inflationen är på väg att ta fart. Under Berkshire Hathaways senaste årsmöte för en kort tid sedan nämnde han bland annat att kostnaderna för nyproducerade hus stigit kraftigt senaste tiden som en direkt följd av stigande råvarupriser, på till exempel stål och timmer.

Byggarbetsplats

Likaså har många konsumentvaruföretag som till exempel Coca Cola, Procter & Gamble, PepsiCo, Kimberly Clark och Nestle noterat såväl ökade råvarukostnader som ökad efterfrågan, vilket kommer att leda till prisökningar genom hela produktionskedjan fram till slutkund.

I en nylig intervju med Svenska Dagbladet nämner Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson att stigande råvarupriser kan komma att leda till högre livsmedelspriser framåt hösten även i Sverige, men att ökningarna stannar vid måttliga 2,5 - 3 procent. På Riksbanken ser man heller inga tecken till oro, enligt Stefan Ingves vid ett nyligt anförande på nationalekonomiska föreningen. Så mycket övrigt substantiellt om inflationen i Sverige just nu går det inte att hitta.

Man

Åter till USA: för aktiemarknadens vidkommande kan en tilltagande inflation leda till högre räntor vilket i sin tur kan pressa ner aktiekurserna. Detta kan komma att bli särskilt prekärt i USA där flera år av “quantitative easing” och covidstimulanser, kombinerat med en mycket låg ränta, resulterat i en multiplicerande effekt på aktiemarknaden då investerarna även ökar sina investeringar på marginalen, dvs man lånar och belånar sina innehav för att kunna investera ännu mera. Skulle inflationen och räntan stiga snabbt kan detta leda till betydande korrigeringar, men ännu finns det ingen anledning att måla fan på väggen.

Twitter

Olustigt nog har emellertid Michael Burry, sedan han twittrade ut sina varningar slutat att twittra och stängt ner sitt twitterkonto. Det påstås att detta skett efter att han fått påtryckningar från den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen (dvs SEC = Securities and Exchange Commission) om att vara tyst, sitta still i båten och inte skrämma upp marknaderna. Den konspirationsbenägne får väl dra sina egna slutsatser av det.p>


Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.