Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

OrganoClick: långsiktigt tänkande av olympiska proportioner

OrganoClick Logo

OrganoClick: långsiktigt tänkande av olympiska proportioner

Datum: 2 juli 2021

Häromveckan hade jag det stora nöjet att få en Zoom session med Mårten Hellberg, VD för OrganoClick. Jag bad om intervjun med anledning av den riktade emission bolaget nyss hade genomfört, men fick lära mig så mycket mer om ett spännande industribolag med en lång rad miljöförbättrande produkter i portföljen. Som grädde på moset fick jag även ta del av Mårtens spännande bakgrund som elitidrottsman med en vilja och långsiktigt tänkande av olympiska proportioner. Vi publicerar intervjun i två delar och har delat upp frågorna och svaren så vi varvar med både ekonomiska företagsfakta och lite mer personliga aspekter. Här kommer del 1 (del 2 är planerad till början av augusti):

Hej Mårten! Tack för att du tar dig tid till det här samtalet. Jag tänkte börja med att fråga lite om den riktade emissionen på 70 miljoner kronor mot institutionella investerare ni genomförde nyligen. Vad ni tänker använda just dessa pengar till?

Vi har idag ett antal olika affärsområden där vi jobbar, men så har vi även våra industriella områden, som har varit under utveckling en längre tid. Jag tänker då främst på våra bindemedel för non-woven material som ersätter plastbaserade bindemedel att binda non-woven textilier med. Våra biobaserade bindemedel är baserade på restprodukter från livsmedelsindustrin. Dessa har fått ett ordentligt ökat intresse under de senaste åren, och vi tecknade vårt första större industriella avtal i februari. För att kunna ta vara på denna möjlighet måste vi utöka vår produktionskapacitet. Så huvudsyftet med den här emissionen var helt enkelt att ta in kapital för att kunna investera i utbyggnaden av vår nuvarande produktionsanläggning men också i nästa steg kunna bygga en helt ny anläggning.

Mårten Hellberg

Och hur mottogs emissionserbjudandet bland de potentiella investerarna?

Intresset var jättebra, vi annonserade först att vi skulle ta in 50 miljoner kronor, men vi fick ett så stort intresse så vi ökade det till 70 miljoner kronor. Så vi gick upp kraftigt men det var fortfarande en bra bit över 100 miljoner kronor som tecknades. Så det var jättekul, men vi stoppade på 70 miljoner kronor.

Och kommer pengarna att räcka till det de är ämnade för? 

Det kommer att räcka. Vi har ju idag en anläggning ute i Arninge industriområde, så en del i detta är att vi fördubblar kapaciteten där. Vi kan idag tillverka 10 tusen ton av våra produkter och vi kommer att öka upp detta till 20 tusen ton i en helautomatisk produktionslina för just de här bindemedlen. Så det är den ena delen och den är relativt sett inte jättedyr. Samtidigt skall man komma ihåg att sådana här materiella investeringar kommer vi ju inte att betala rakt av med eget kapital utan det blir ju en kombination av kreditfinansiering och eget kapital.

Sedan planerar vi en ny anläggning, men vi bygger ju inte en ny fastighet för detta utan hyr in oss i en befintlig fastighet. Vi behöver ju inte så specialiserade fastigheter, utan det är produktionsutrustningen som skall in i fastigheten som kostar pengar och det tar vi och finansierar med delvis eget kapital och delvis kreditfinansiering.

Svenska sedlar

Ni annonserade också nyligen att ni erbjöd er att köpa tillbaka ett antal utestående preferensaktier, finns det något samband mellan dessa händelser?

Ja, ett bisyfte var att vi skulle förenkla vår kapitalstruktur inom koncernen. Vi har haft preferensaktier utfärdade i OrganoWood, som är ett dotterbolag. Vi äger ju 60 procent av OrganoWood och nu går vi och en av de övriga stamaktieägarna tillsammans ut och lägger ett bud på de här preferensaktierna och köper loss så mycket vi kan. Det är en ren finansiell hantering. För gruppen blir det en bättre kapitalstruktur och våra preferensaktieägare, som vi vet gärna vill gå ur preferensaktierna, är också glada, så det blir en win-win för båda aktörer. Det var en av de saker vi har velat hitta en lösning på under en viss tid.

Så beträffande er teknik för non-woven och för biobaserade bindemedel. Är det detta som också är det stora tillväxtområdet för er?

Jag skulle svara nej på den frågan, MEN det beror ju även på den fina tillväxt vi har inom övriga områden. Vi har ju vuxit med med runt 30 procent per kvartal under de senaste tre kvartalen, även inom övriga affärsområden, så man kan ju inte säga att dom inte är tillväxtområden. Däremot så kanske vi ser att vi kan ta ännu större kliv inom non-woven sidan. Det finns ännu större volymer där som vi kan ta, så det kanske blir högre siffror där, men samtliga affärsområden växer ju med väldigt höga siffror idag.

Skog

OrganoClick har ju många produktområden som är superintressanta ur ett miljöperspektiv, kan du berätta om potentialen i er produktportfölj?

Vår biobaserade kemi kommer ju in flera olika material koncept. Det kommer in i trä i form av träskydd, i textilier i form av textil impregneringar, och det kommer in i non-woven i form av att vi ersätter plaster med våra biobaserade lösningar. Så allt kommer som ur en tratt från en kärnteknik som har mynnat ut i ett antal olika applikationer där vi då kan ersätta plaster och olika syntetiska, giftiga kemikalier med vår biobaserade ämnen.

Den röda tråden i detta är cellulosafibrer, och material som innehåller cellulosafibrer som vi kan behandla med vår teknik, både i trä där cellulosafibern är bas och andra textila material som är cellulosabaserade, som till exempel bomull, linne och hampa. Och så klart inom non-woven där många olika engångsprodukter också har cellulosafibrer i sig, men då hittills har behandlats med plastbaserade bindemedel.

Så det är cellulosafibern och vår gröna kemi som är den röda tråden i hela vår affärside. De ämnen vi extraherar och renar fram i våra produkter kommer från ofta från sidoströmmar eller som restavfall från livsmedelsindustrin eller från massaindustrin som man annars ofta eldar upp idag. Vi renar fram polymerer eller molekyler, som vi sedan kombinerar med varandra och som vi kan använda i nya material som då ersätter plaster eller andra giftiga kemikalier.

Med våra helt biocidfria träskyddsprodukter kan vi ersätta tungmetaller och biocider i det vanliga tryckimpregnerade virket, så även här är miljöaspekterna väldigt tydliga. Våran träskyddsprodukt var den första som blev godkänd av naturskyddsföreningen som ett bra miljöval och det är ju tungmetaller vi främst ersätter där. Bara i Norden så används det fem tusen ton tungmetaller om året för att impregnera virke så det är inga små volymer vi pratar om. Nu samarbetar vi med nordens största tryckimpregneringsbolag, Bergs Timber AB i Nybro, som behandlar och producerar OrganoWood virke, men det är vi som tillverkar kemin i vår produktionsanläggning här i Arninge.

Med den tredje applikationen, textilimpregneringen inom OrganoTex, ersätter vi ofta så kallade fluorkarboner. Här har vi utvecklat en biobaserad och biologiskt nedbrytbar textilimpregnering som nu säljer superbra och vi har haft en kraftig tillväxt under senaste året. I ett stort jämförande test som Utemagasinet gjorde i december, där vi rankades mot alla de nuvarande ledande globala märkena, blev vi utnämnda till bäst i test både beträffande funktion och miljövänlighet.

OrganoTex produkter

Finns några andra nyheter för OrganoClick i pipeline du vill nämna?

Ja det kan vara värt att nämna att vi fyller ju mycket dunkar och flaskor också till våra konsumentprodukter så nu installerar vi i en helautomatisk fyllningslina som utökar vår kapacitet med 300 procent, men med lika många anställda operatörer, vilket skapar lägre produktionskostnader för oss. Det här är alltså produkter vi säljer inom bygghandeln, frilufthandeln och så. Nästa vecka [vecka 26] skall vi börja driftsätta denna, så det är spännande att få den i drift. Nyligen så tecknade vi avtal med Stadium och Hööks hästsportbutiker, så med dessa fick vi över 100 nya återförsäljare av dessa produkter. Till viss del vill vi vara selektiva men vi växer både med befintliga kunder och nya återförsäljare.

Under juni var ni ju med på Aktiespararnas investerarträff? Vilka frågor får du från det investerarsegmentet och hur är deras intresse?

Vi har faktiskt många småsparare som har varit med oss väldigt länge och som har investerat i OrganoClick för att man vill vara med och bidra till ett bättre samhälle och planet. Men många är också teknikintresserade och kommer med nya ideer om nya produktområden eller rent av förslag på förbättringar. Många har läst på väldigt mycket och är väldigt bra ambassadörer för oss också.

Man

Får jag klämma in en lite mer personlig fråga? Vad har du för bakgrund och hur kom du att ägna dig åt just detta, och även starta upp OrganoClick?

Jag är född och uppvuxen i Falun, Dalarna. Naturintresset med skidåkning, fjällvandring och paddling kommer från barnsben och är fortfarande min stora passion idag. Paddelintresset resulterade i en lång elitkarriär inom forspaddling och jag var med i landslaget och olympialaget under 12 år. Jag började studera till civilingenjör i molekylär bioteknik parallellt med idrottskarriären så jag är nu ingenjör inom biokemi, men insåg också att jag inte ville stå i labbet utan ville jobba med affärsutveckling kombinerat med kemi så jag läste även in en ekonomiexamen.

Jag gjorde mitt examensarbete inom biokemi på Stockholms universitet, där det fanns en angränsande grupp som jobbade med idéerna bakom OrganoClick, vilket var grundtekniken till modifiering av cellulosafibrer. Jag lärde känna en professor inom organisk kemi och hans kollega som var professor inom trävetenskap, så i samband med att jag avslutade kanotkarriären, 2006, beslutade vi oss för att jobba ihop och skapa ett bolag runt den teknik de hade utvecklat.

Vi började med ett provrör på universitetet och sedan tog det sex år av ren forskning och utveckling till dess vi hade första produkten klar att lansera. Så det var en lång startsträcka, för det var ju helt en akademisk ide. Vi sökte samarbete med olika industriella aktörer. Jag sålde in projekt till olika industrier som då gick in med finansiering för att vi skulle utveckla produkter åt dem med hjälp av vår teknik.

Med två så välstuderade kollegor så stod jag som 26 åring för energi, envishet och målmedvetenhet, vilket kom från min idrottsbakgrund. Att sätta upp mål och sedan jobba j-t hårt för att nå målen det var nog mycket det jag stod för. Som idrottare inom en olympisk disciplin så tänker du alltid i fyra års cykler. Det är den tidshorisonten man har och man vet hela tiden vad man skall göra ett helt år framåt. Det var en jätteviktig grundegenskap för mig att ha med mig när vi satte igång med OrganoClick, som nu blivit ett jätte-långsiktigt projekt.

Som elitidrottare inom en sport där man inte blir rik var man ju också tvungen att lära sig dra in pengar. Jag kunde livnära mig på det under 8 års tid, men det var tack vare att jag drog in sponsorer. Det har jag dragit nytta av i mitt jobb med att sälja in OrganoClicks produkter därefter.

OrganoClick ingår i Private Equity portföljen.

Man


Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.