Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Tapering, fara å färde?

Jeopardy!

Tapering, fara å färde?

Datum: 10 september 2021

Häromveckan höll den amerikanska centralbanken (FED) sin årliga konferens under vilken FED-chefen Jerome Powell höll ett anförande. Som vanligt var budskapet svårtolkat, men den allmänna uppfattningen landade i att så kallad “tapering” kan komma igång redan i år men att räntan förväntas hållas oförändrad, vilket i sin tur fick aktiemarknaden att reagera positivt.

Så långt allt väl. Men för att bättre förstå varför marknaden borde reagera positiv - eller negativt, det finns som alltid delade meningar om det - måste vi backa bandet och förstå vad “tapering” är. Och för att förstå vad “tapering” är måste vi förstå vad “Quantitative Easing”, eller “QE” är. Så kortfattat, “Vad är QE och Tapering?” (vi ger svaret, du ställer frågorna):

Jeopardy!

“Quantitative easing“ är en åtgärd centralbankerna kan ta till då räntan redan är mycket låg pga tidigare stimulansåtgärder. Normalt sett, med räntan på “normala” nivåer så sänker ju centralbankerna räntan för att göra det mindre attraktivt för marknaden att sitta på pengarna, och istället välja att låna och investera.

I de fall åtgärderna visat sig otillräckliga kan en centralbank köpa tillbaka tidigare utfärdade obligationer och andra relativt riskfyllda värdepapper (till skillnad mot statsskuldväxlar) av de privata bankerna för att ge bankerna möjlighet att få ut likviditet till marknaden att användas till konsumtion och investeringar.

Med “tapering” menas att man minskar dessa köp av värdepapper till lägre nivåer och därmed minskar på flödet av ny likviditet till marknaden. En pågående tapering borde därför innebära att marknaden kan fortsätta att växa, men med en allt långsammare takt. Således är ett införande av tapering inte något direkt negativt för marknaden, även om det innebär en nedjustering av de positiva sentimenten.

Jeopardy!

Exakt hur positivt eller negativt i närtid tapering är för marknaden är för analytikerna att bedöma, och beror på faktorer som när den förväntas påbörjas och hur aggressivt den förväntas genomföras. För något år sedan antogs det att tapering skulle påbörjas någon gång runt år 2024, det justerades sedan till 2023 och nu kan det alltså antas att det påbörjas redan inom ett år.

En väl genomförd tapering under en väl tilltagen period ger alltså i sig ingen större anledning till oro inom överskådlig tid. Marknaden kommer att ha fortsatt god tillgång till kapital och gott om tid att ställa om till mer illikvida tider och långsammare tillväxt.

Jeopardy!

Smolk i bägaren är emellertid att centralbankerna för eller senare även måste få upp räntenivåerna för att överhuvudtaget kunna återskapa räntans roll som det naturliga verktyget att styra ekonomin och marknaden med. Förmodligen kommer detta att visa sig stört omöjligt att inte genomföras under pågående tapering, vilket i så fall skulle innebära sten på börda för marknaden.

Således, ju närmare vi kommer startdatum för tapering, desto närmare kommer vi inte bara en nedjustering av de positiva sentimenten, utan även den dagen då räntorna måste börja höjas, vilket ökar oron och risken för att någon eller några skall drabbas av panik. Inte redan nu, men heller inte i en alltför avlägsen framtid.

Jeopardy!

Och här i ligger alltså kruxet i ekvationen. I dagsläget förefaller det inte vara någon större fara å färde för aktiemarknaden, men oron lurar runt hörnet då alla vet att centralbankerna i en nära framtid bör påbörja tapering, och att man någon gång under pågående tapering även kommer att nå den dag då man behöver börja höja räntorna. Hur Mark Naden kommer att reagera på det, när så sker är väl “anybody’s guess” och beror väl på vilket humör han vaknar upp med just den morgonen.


Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.