Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

En kort rapport rapport

chip

En kort rapport rapport

Datum: 12 november 2021

Så här i rapporttider har det varit bråda dagar på Safe Return, så bloggen har halkat efter något. Men för att inte ta allt för lång tid på oss mellan inläggen kommer här en kortare intervju med fyra snabba frågor till Per Lindström, en av våra förvaltare/rådgivare.

Portfölj kurva

Per Lindström

Tjenare Per, vad tycker du har kännetecknat den senaste rapportperioden?

Min känsla är att rapporterna mestadels har varit ok i jämförelse med förväntningarna, men också att det varierar mellan sektorerna och bolagens cyklikalitet. Många tillväxtbolag har gått bra under den senaste uppgångsfasen, men de som uppvisat en avmattning i tillväxten, även i de fall resultat och omsättning kommit in som förväntat, har blivit rätt så hårt straffade.

Ser du några särskilda orosmoln för den närmaste framtiden?

Ja, flaskhalsar tex halvledarbrist, problem med transporter, personalbrist med mera i samband med att ekonomin öppnar upp igen efter Covid. Men det är ju å andra sidan en anledning till en positiv grundsyn i sig självt. Generellt kommunicerar dock flera bolag att det är svårare att prognostisera inför framtiden på grund av nämnda brister.

Ja just halvledarbristen har ju varit en av snackisarna på sistone. Finns det något ytterligare att säga om det?

Nja, vad man kan säga är att en del bolag, kanske inom främst fordonsindustrin, antytt att man ändå klarat sig ganska bra.

Gammal volvobil

Volvo, till exempel. Rapporten klart bättre än förväntningarna trots en något sämre orderingång. Bolaget rapporterar att man känner av bristen på halvledare och andra komponenter, vilket i sin tur har lett till att man är mer restriktiv med att acceptera nya ordrar för 2022. Det tappet kompenseras dock av bättre marginaler än väntat. Detta bäddar dock för en positiv utveckling framöver för den, precis som jag själv, räknar med att komponent- och halvledarbristen är övergående.

Något annat bolag i någon annan bransch du kortfattat vill nämna här?

Ja, bland bankerna tycker jag SEB visade särskilt bra siffror. Helt enkelt en mycket stark rapport på alla punkter. Samtidigt aviserade man en extra utdelning om 4,10 kronor, som avskiljs den 15/11, samt ett återköpsprogram på 2,5 miljarder kronor. Intressant är att trots extrautdelning och återköpsprogram kommer SEB fortfarande vara överkapitaliserat vilket öppnar upp för ytterligare återköpsprogram, alternativt extrautdelningar under 2022.

Gammal volvobil

Tack Per. Jag skall inte störa dig mer än så.

Själv kan jag meddela att jag arbetar på en stor intervju igen, med en ung VD till med ett mycket intressant noterat bolag som vuxit kraftigt under det senaste året. Håll utkik efter den. Det blir intressant läsning, det lovar jag . . .


Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.