Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Osäkert men lugnt

tre apor

Osäkert men lugnt

Datum: 21 januari 2022

Börsåret har ju som bekant börjat lite skakigt och OMX All GI har nu ramlat ner under en stödnivå runt 450 och därmed format en så kallad huvud-skuldra formation. För den som bekänner sig till teknisk analys kan det tolkas som en säljsignal med fortsatta nedgångar att vänta.

Samtidigt är de långa räntorna i USA på väg uppåt och närmar sig nu 2 procent (10-årsräntan), vilket innebär nivåer vi inte sett sedan innan covidpandemin. Detta i sin tur har lett till en starkare dollar och således en svagare krona. Kronan tenderar också att falla tillbaka i samband med börsnedgångar då utländska placerare säljer av sina svenska tillgångar och växlar bort kronorna till förmån för andra valutor.

Diagram

OMXSGI

Men i ett lite längre perspektiv behöver en kronförsvagning inte vara dåligt. Tvärtom leder ju en svagare krona till att de svenska exportbolagens vinster kan öka. Däremot kan det bli inflationsdrivande på lite sikt, då utländska varor i Sverige kan komma att bli lite dyrare. Så vad som förefaller negativt i det korta perspektivet kan vara positivt i det långa. Och på börsen bör man ju som sagt agera långsiktigt.

Men med de höga värderingarna, med flera av de största bolagen på rekordnivåer, kombinerat med väntade räntehöjningar från den amerikanska centralbanken, med start under våren, är det lätt att bli lite orolig gällande den globala börsutvecklingen. I detta förvirrade läge kände jag att jag behövde resonera ut logiken men någon kunnig person, så jag ringde upp vår förvaltare och rådgivare Per Lindström för ett litet samtal.

Förvirrad man

Tjenare Per, låt mig ställa frågan rätt ut: balanserar börsen och ekonomin på en knivsegg just nu, då det är lätt att rada upp en lång lista problem och orosmoln? Jag tänker då på en mycket låg arbetslöshet i USA, räntor som är på väg upp igen, höjda inflationsnivåer - inte minst som en följd av elpriserna, rapporter som måste infrias och Rysslands vapenskrammel, etc, etc. . .

Nej, det vill jag faktiskt inte hålla med om. Visst finns det lite oro på marknaden just nu, men allt är inte av ondo. Man måste komma ihåg att både amerikansk och svensk ekonomi är mycket stark just nu. En något ökad inflationstakt behöver inte vara negativt för börsen - snarare tvärtom. Och samtidigt, tror man på en fortsatt stark ekonomi, vilket jag gör, måste man även vara beredd att acceptera en tilltagande inflation och höjda räntor. Länge levde vi också med risken att gå in i en deflationsspiral och det hade ju inte varit bättre.

En bild på en stark man som lyfter vikter

Jag tror helt enkelt vi ser en normalisering av världsekonomin, efter en period av närmast deflationistisk politik, toppad av en covidkris och en rekordstark börs. Även om inflationen toppar lite just nu så kommer den globala konkurrensen på marknaderna att hålla priserna nere och den långsiktiga inflationstakten att landa runt 2%, och räntorna kommer inte att behöva sättas så mycket högre i inflationsbekämpande syfte. Trånga sektorer såsom inom halvledarindustrin och transportsektorn kommer också att komma till rätta, över lite tid.

En bild på elstolpar

I Europa och Sverige lägger visserligen elmarknaden lite sten på börda. En situation som kan komma att gälla de närmaste 10-15 åren, innan den kan byggas bort, och kanske ge upphov till lite tydligare säsongsvariationer i inflationen. Men börsen kommer att anpassa sig till en ny verklighet, så snart marknaden listat ut hur den skall tolka de nya förutsättningarna och premisserna. Kortsiktiga nedgångar är oundvikliga men i det längre perspektivet tror jag på en fortsatt stark ekonomi och börs.

Tack Per, med det känner åtminstone jag mig betydligt lugnare, även inför den mest omedelbara framtiden. Jag ser förresten att du har kvar gipset sedan du bröt armen i våras. Hur kommer det sig?

Per med gipsad arm

Nej, nej, det var vänsterarmen jag bröt i våras, då jag försökte mig på att åka skateboard. Det är läkt och armen är okej. Nu bröt jag nyligen högerarmen då jag försökte mig på att åka lite skidor. . .

Jahaja, Per. Jag förstår att du känner dig ung inombords å så, men det låter som om du kanske borde byta ut dina fritidsaktiviteter från tonåren. Just saying . . .


Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.