Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Spännande affärer i Topplistan

utveckling 1mån

Spännande affärer i Topplistan

Datum: 17 juni 2022

Du som följer börsen i allmänhet och vår portfölj Topplistan i synnerhet har säkert inte missat förra veckans uppköpserbjudande av Haldex. Uppköpserbjudandet är på 66 kronor per aktie, vilket innebär att köparen SAF-Holland är beredda att betala en premie om ca 45 procent jämfört med senaste slutkurs på 45 kronor (den 7/6-22) före budet.

Budet är villkorat till att SAF-Holland blir ägare till 90 procent av aktierna i Haldex, av vilka man idag har säkrat ca 36 procent. SAF-Holland har sedan tidigare drygt 14 procent av aktierna i bolaget, varav drygt 9 procent förvärvats från Knorr-Bremse, som låg bakom det senaste (fientliga) uppköpserbjudandet av Haldex, 2016. Ytterligare en större ägare har förpliktigat sig att sälja en post om 22,5 procent av bolaget.

haldex office

Eftersom vi själva lade Haldex till portföljen maj 2021 till kursen 53 kronor, skulle ett lyckat genomförande av affären för vår del innebära en vinst om 13 kronor per aktie, eller ca 25 procent av investerat belopp.

Vi har haft bolaget och aktien under bevakning en lång tid, då vår förvaltare/rådgivare Per Lindström observerat att kursen pressats ner oförtjänt mycket efter den senaste uppköpsstriden kring bolaget, 2016. Även vid det tillfället hade vi med bolaget i våra portföljer, men valde alltså att sedermera avyttra vår position då kursen snabbt föll tillbaka samtidigt som andra bolag i fordonsindustrin steg stabilt i värde i samband med den allmänna börsuppgången.

haldex kurs

Bortsett från att vi generellt tror starkt på de svenska industribolagen i allmänhet och fordonsindustrin i synnerhet, fanns det två anledningar bakom Pers beslut att ta med Haldex i portföljen igen. För det första så bedömde Per som sagt att Haldex tagit oförtjänt mycket stryk relativt branschen i sin helhet och därför torde ha relativt god uppgångspotential.

Men för det andra ansåg han också att sannolikheten för att ett nytt bud hade ökat med tiden, då även Covid pandemin under en lång tid bidrog till att försvåra, eller rentav förhindra, eventuella affärssamtal och bud bolagen emellan. Efter att vi tog in aktien i portföljen föll den visserligen tillbaka till som lägst 32 kronor i takt med den allmänna börsnedgången. Men nu visar det sig alltså att Per fick rätt i sitt andra antagande, om ett sannolikt uppköpsbud.

Per

Den uppmärksamme kanske också har noterat att även Veoneer saknats i de senaste uppdateringarna av Topplistan. Den uppmärksamme vet då kanske också det beror på att även dom köptes upp nyligen och alltså är avlistade. För Veoneers del var köparen Qualcomm, till köpkursen dryga 346 kronor, den 6/4-22.

Per köpte in Veoneer i slutet av 2020 till kursen 148 kronor, och anledningarna var ungefär desamma som för Haldex. Det vill säga en pressad kurs i kombination med goda möjligheter för ett uppköpserbjudande. I detta fall blev vinsten ca 200 kronor, eller ca 133 procent, efter knappt 1,5 år i portföljen. 

[veoneer

Vi publicerade nyligen en analys av topplistans utveckling i sin helhet, som du kan läsa här: Topplistan - Står stark i snålblåsten. Nedan redovisar vi portföljens nuvarande sammansättning, samt utveckling sedan årsskiftet. Som synes har kurserna sjunkit något under perioden, men alls inte i paritet med den allmänna utvecklingen. Och då börsen vänt uppåt den sista månaden har även Topplistan fortsatt att visa styrka.

[topplistan 9-6
[utveckling 6mån

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.