Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Vi presenterar Susanne och Ola!

Susanne och Ola

Vi presenterar Susanne och Ola!

Datum: 1 februari 2023

I dagarna blev det klart att Safe Return ingår ett samarbete med Susanne Ericson och Ola Stenman, som initialt kommer att agera som anknutna ombud för Safe och vår portfölj av strategiska investeringsalternativ. Dessutom tillför dom stark kompetens inom ytterligare några placeringsområden, främst inom försäkringsrådgivning.

deal

Häromdagen fick jag också tillfälle att prata med dem bägge över Teams. Samtalet handlade om deras respektive karriärer, hur deras samarbete inleddes, vad som fick dem att välja Safe som ny långsiktig partner, och vad dom hoppas kunna bidra med för att skapa en trygg avkastning för våra kunder.

Men innan jag går in på vårt samtal, låt mig först nämna hur det hela fick mig att dra mig till minnes en serie artiklar jag skrev för ungefär ett år sedan. Den trogne och minnesgode läsaren kanske minns att jag då skrev ett antal artiklar på temat “start with why”. Det vill säga: vikten av att man som företagare har ett starkt driv som man delar med kunden om varför man älskar det man gör. I vårt fall: att arbeta med placeringar i syfte att på ett tryggt sätt öka avkastningen för våra kunder.

glödlampa

Så varför nämner jag då detta? Jo, för under samtalets gång översköljs jag av en känsla av att här har vi att göra med två professionella individer som bägge har ett väldigt starkt driv - ett why! - att ge sina kunder bästa tänkbara upplevelse, och som genuint vill att det skall vara både roligt och tryggt att vara kund hos Safe.

Själva började Ola och Susanne att samarbeta för cirka två år sedan, då de möttes och upptäckte att inte bara hade liknande bakgrunder och erfarenheter, utan också att bägge var starka entreprenörssjälar med kunderna i fokus. Tillsammans kunde de dela på de administrativa bördorna för företagare i finansbranschen och således lägga mer tid och fokus på kunderna.

pension

Ursprungligen kommer både Ola och Susanne från försäkringsbranschen. Ola från Länsförsäkringar och Susanne från Skandia Försäkringskonsult Länsförsäkringar Bank. Idag driver Ola Prima Kapitalförvaltning i Mjölby, medan Susanne driver Stellar Capital i Göteborg. Men som sagt, samarbetet är omfattande och det geografiska avståndet är numera inget hinder, tack vare internet. Snarare får det väl sägas vara en fördel för alla, då det även ger Safe Return en möjlighet att bredda den lokala förankringen och komma närmare kunderna i landet (alla vill ju inte bo i Stockholm).

Så vad hoppas då Ola och Susanne att samarbetet med Safe Return skall leda till?

Ola: Först och främst vill vi säga att vi valde Safe Return som samarbetspartner på grund av bolagets goda renommé och starka etablering i branschen. Vi vet att såväl kunskapsnivån som noggrannheten hos Safes medarbetare är mycket hög, vilket visar sig i de starka portföljresultaten.

ola

Susanne: Vi kommer från en liten annan värld och kan erbjuda kompletterande erfarenheter, med utgångspunkt från nya infallsvinklar och perspektiv. Vi räknar med att det kommer att möjliggöra öppningar, samt skapa nya spännande synergieffekter till nytta för samtliga - inte minst kunderna.

Det låter spännande. Så nu ansluter ni er alltså som anknutna ombud, men finns det planer på att fördjupa samarbetet i framtiden?

Susanne: Ja, detta är ett mycket seriöst och långsiktigt samarbete, som är ämnat att växa och utvidgas över tid. På lite sikt är målsättningen att Ola och jag tar ett delägande i Safe Return. Exakt när så sker vet vi inte i dagsläget, men målsättningen är att så skall ske.

susanne

Ok, låter ju jättebra, så det ser vi fram emot. Så, innan jag lämnar er, vad för slags allmänna råd vill ni lämna till våra läsare, i dessa verkligt knepiga tider?

Ola: Nu mer än någonsin gäller det att skaffa sig kunskap om marknaden och de bolag man funderar på att investera i. Så mitt mantra är att man alltid skall läsa på innan man investerar i något, eller rekommenderar någon att investera i något. Och så diversifiera, naturligtvis. Lägg inte alla ägg i en korg.

Susanne: Jag instämmer med Ola. jag brukar säga att man måste trivas med sina investeringar och veta vad man har för mål med dem. För det krävs det att man ständigt förnyar och fördjupar sina kunskaper om såväl bolag som marknad.

bibliotek

Ok, tusen tack, Ola och Susanne. Vi ser alla fram emot att lära oss mera av er framöver.

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.