Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Om affärsänglar och diamanter i snåren

Diamanter

Om affärsänglar och diamanter i snåren

Datum: 18 augusti 2023

Strax innan semestern fick jag vid separata tillfällen möjlighet att sitta ner med två mycket framgångsrika entreprenörer som numera ägnar en stor del av sin tid till att hitta och hjälpa såväl startupföretag som potentiella investerare, Tomas Björklund och Björn Larsson. I det förra blogginlägget pratade jag med Tomas om hans praktiska lärdomar som såddinvesterare. Här följer samtalet med Björn, där vi bland annat pratar om hur en startup kan leta och marknadsföra för att öka chanserna till att hitta externt kapital.

Björn Larsson var tidigare grundare och VD för Zoomability, vars aktier nu finns noterade på Spotlight Stock Market. Numera hjälper Björn många startups och inkubatorer med tjänsten Investment Readiness Process, by Beels (IRP). Björn blev nyligen också intervjuad av DI Digital om sin syn på framtiden för startups.

Björn Larsson

Björn Larsson

Hej Björn! Vad behöver en förmögen privatperson tänka på som vill komma igång med att leta startupbolag och börja med så kallade ängel-investeringar?

Den frågan kan ge många olika svar, eftersom det beror på vilken riskaversion investeraren har. Som privatperson skall man nog känna att man kan riskera säg 10% av sin förmögenhet och sova gott med den risken. Dom 10% behöver sedan vara tillräckligt mycket för att man skall kunna gå in i såpass många bolag att man har någon statistisk sannolikhet att man hittar någon eller några som klarar sig och lyckas ge en riktigt bra avkastning.

Ju tidigare fas man investerar - om det till exempel bara finns en så kallad “proof of tech” eller någon slags MVP - då kanske det bara är 1 av 20 eller 1 av 50 som klarar att få ut sin produkt på marknaden. Då måste du kunna investera i minst 20 eller 50 bolag och alla måste kunna visa en potential långt över 20 - 50 gånger investeringen. Annars går det inte ihop matematiskt.

Om du inte vill ta så mycket risk kan du kanske gå in i 10 bolag under antagandet att kanske en eller två av 10 bolag skall klara sig. Men då behöver du ta mindre risk, och bör vänta tills bolagen har så kallad “proof of business” - alltså att de har betalande kunder. Har de dessutom återkommande kunder eller relativt god tillströmning av nya kunder, då har vi även så kallad “proof of growth”. Då kanske det räcker med 5 gånger pengarna.

Om man går in i fem bolag som visar proof of growth, så är det kanske en till två av fem bolag som lyckas, men då får man också räkna med att bolagen har nått en högre värdering och kanske redan nått en så kallad A-runda, med en värdering på kanske 50 till 100 miljoner kronor.

Piechart

Men om jag som privatperson vill få ner risken, förekommer det någon fondliknande verksamhet kring det här, eller skulle man kunna tänka sig att gå ihop med andra likasinnade i en aktiesparklubb eller något liknande?

Ett sätt är att gå med i ett etablerat investerarnätverk. Dom fungerar lite olika men ett av de som har funnits längst i Sverige är Connect. Det är en ideell förening som finns i fem regioner. Då betalar du en årsavgift för att bli inbjuden till träffar med intressanta bolag som valts ut.

Ett internationellt alternativ är Keiretsu, som även har en nordisk falang, Keiretsu Nordics. Det kostar också en slant per år, plus att om du investerar kommer Keiretsu skära emellan.

Sedan finns det ju ängelnätverk i nästan varje stad, till exempel Linköpings affärsänglar, Sörmlandsfonden i Eskilstuna eller First Gate Invest i Västerås. Det finns säkert ett trettiotal lokala ängelnätverk, som man skulle kunna gå med i där man alltså hjälps åt att hitta investeringar. Varje ängel investerar dock för sig eller i ett tillfälligt syndikat med andra änglar. Slutligen kan man också bilda ett så kallat investerarägarbolag vilket blir mer som en fond. Ett exempel är Västerås Tech Invest.

Sedan får du räkna med att det tar åtminstone fem till sju år, om du gått in tidigt - under proof of tech eller proof of business - innan bolaget kan göra en så kallad “growth round” med ett Venture Capital (VC) bolag. Då kanske det uppstår en möjlighet att sälja till VC-bolaget eller en så kallad grå marknad, det vill säga till andra som vill komma in i bolaget när risken inte längre är så hög. På så vis kan tidiga investerare kanske göra fem gånger pengarna. Eller så väntar du några år till, tills bolaget gör en Initial Public Offering (IPO) alternativt säljs till ett större bolag och då kanske du får 10 gånger pengarna tillbaka.

Megaphone

Om vi då vänder på frågan: vad behöver ett startupbolag tänka på för att komma i kontakt med investerare och göra sig så attraktiv som möjligt för att hitta sina änglar?

Först måste du som entreprenör fundera över vilken fas bolaget befinner sig i. Har du bara proof of tech är det ingen ide att gå till VC-bolagen. Dom kommer att tycka att risken är alldeles för hög. Så är du i ett tidigt skede som bolag är det änglarna eller ängelnätverken som gäller. Där kan du få in kanske 1-2 mkr för att täcka kostnaderna under ett till två år. Under tiden måste du sedan se till att minska risken i bolaget så att du sedan kan ta in mer pengar till en högre värdering.

När du kommit till proof of business kanske du kan vända dig till family offices eller liknande investerare, som kanske är beredda att ta lite mindre risk, men då kan du kanske ta in 10 till 15 miljoner kronor. Om du sedan kan visa proof of growth kan du kanske ta in 50 miljoner kronor av en VC, till en värdering på kanske 200 miljoner kronor.

Dessutom måste du också tänka igenom hur snabbt ditt bolag förväntas utvecklas och söka investerare som delar den uppfattningen. Har du ett bolag som har enkel teknik som vill snabbt ut på marknaden, då kan det gå fort och då kanske du kan ta in pengar för att åtta månader senare ha bevisat att du har betalande kunder, så att du kan ta in mer pengar. Och kanske 12 månader därefter har du bevisat att du växer och kan ta in jättemycket pengar, för att sedan accelerera vidare under 4 till 5 år.

Har du däremot en avancerad teknologi som skall implementeras i en industri eller liknande så kan det ta uppemot 10 år. Då måste du också hitta änglar som är bekväma med den tidshorisonten, och som kanske tycker att det är viktigare att tekniken kan komma ut snarare än att göra en avkastning.

Valuation

Så vilka metoder och medel finns då för ett startupbolag att göra sig så attraktiv som möjligt inför de tidiga investerarna?

Du behöver tydligt visa med fakta vad det är i ditt bolag som kan skapa värde i en växande och stor marknad och vilken del av marknaden du kan nå. Detta kan du göra med en modell som till exempel “Tam Sam Som”. Sedan måste du också visa på vad du tänker göra för att uppnå målen och hur mycket pengar du kommer att behöva för att realisera planen.

Då kan en investerare säga “aha, om jag går in med de här pengarna nu så har detta en chans att realiseras över en rimlig tidshorisont som passar mig, bolaget kan bli stort och jag kan tjäna pengar".

Sett från entreprenörens perspektiv är det också viktigt att han eller hon förstår att det är en person som investerar, alltså inte ett annat bolag eller ett VC bolag, även om investeringen kan ske genom ett företag. Det betyder att du får med dig en eller flera nya individer i bolaget som kanske kommer att sitta i styrelsen eller annars vara väldigt aktiva och operativa, och då måste ni gilla varandra. Annars kan det uppstå väldiga slitningar, om man både har olika syn på målet för bolaget och dessutom saknar personkemi.

Inledningsvis är det alltså väldigt lite fokus på hur själva tekniken fungerar och det är här grundarna ofta gör ett stort misstag. Framförallt de som har en teknikbakgrund och som kanske har kommit på något väldigt smart, vill gärna lyfta fram själva teknologin och berätta om vilka problem deras produkt löser.

Tekniken måste man kunna visa upp för att skapa intresse för bolaget. Men när det kommer till att göra den faktiska investeringen så görs den ofta som en satsning på personen. Som investerare måste jag tro på människan eller teamet bakom bolaget. Att denne har förmågan att göra vad som sagts, inte hoppa av eller syssla med annat.

Jag menar att det sociala det märker man snart, så där har jag aldrig känt att det behövs någon form av utbildning. Däremot, hur man planerar sin affärsutveckling och hur man skall tänka kring finansiell avkastning, är det tyvärr många entreprenörer som inte kan. Därför har jag siktat in min produkt, IRP, på det lite mer matematiska och number crunching så att säga. Men det ingår också en väldigt stor del som handlar om hur man bör välja en investerare som passar bolaget utifrån tid och person.

Teamwork

Ok, kan vi runda av med att du berättar lite mer om IRP?

Ja visst! IRP är en effektiv och strukturerad process som hjälper bolag att analysera om de är i behov av externt kapital. Processen tar 5 till 10 veckor och innehåller fem längre möten med en certifierad IRP-instruktör och åtta uppgifter att lösa däremellan. IRP-instruktören leder mötena, och ger feedback till entreprenörernas input. Kurslitteratur är inkluderad, och instruktioner till “läxorna” ges via IRP-verktyget, en molnbaserad app som lagrar all dokumentation och data. All dokumentation samlas i IRP Report som kan användas som underlag för fördjupad dialog med investerare.

På så vis kan grundarna skapa ett väl förberett investeringserbjudande, som tydliggjort de värdedrivande faktorerna, en strategisk aktivitetsplan, milstolpar, finansiella prognoser, en värderingsmodell inklusive totalt kapitalbehov, samt en eventuell exit strategi, och utspädningseffekter. Alla bolag som gjort en IRP lagras i vår databas, och de bolag som vill kan uppdatera sina uppgifter och fortlöpande publicera sina pitchar och rapporter.

Dessutom erbjuder vi även potentiella investerare att komma åt och jämföra alla bolag i databasen. På så vis kan du som investerare jämföra en rad nya bolag som alla har förberett sig väldigt väl, vilket spar väldigt mycket tid för alla parter. En standardiserad process garanterar också att bolagen analyserat åtminstone 95% av alla detaljer de bör tänka igenom.

Sedan skall ni ändå lära känna och fatta tycke för varandra. Men då vet du som investerare att bolaget har ägnat minst fem intensiva veckor tillsammans med en handledare att ta fram grundmaterialet. Annars finns det ju alltid en omvänd risk med att parterna fattar tycke för varandra och då bolagets planer sedan visar sig mindre realistiska kanske det är för sent att backa ur.

Det låter som en spännande produkt, som jag tror att även många av våra kunder är intresserade att lära sig mer om. Tusen tack för din tid, Björn.

Stamp

Ordlista:
A-runda
Grå marknad
Tam Sam Som


Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.