Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Rent hus med LifeClean

Spray

Rent hus med LifeClean

Datum: 1 mars 2024

På senare tid har vi tyvärr fått stifta bekantskap med ännu ett ämne som riskerar att fördärva vår miljö och hälsa. Jag tänker förstås på PFAS, som är ett samlingsnamn för en stor grupp skadliga kemikalier skapade av människan.

Därför har bolaget LifeClean tagit sig an utmaningen att utveckla ett patenterat rengöringsmedel med tillhörande metod för att bland annat tvätta olika typer av tankar och behållare som tidigare innehållit ämnen med PFAS och alla dess prekursorer. Detta har visat sig ha potential att bli mycket framgångsrikt.

Den långsiktiga faran med PFAS är att de är mycket svåra att bryta ner och därför ansamlas överallt i miljön för att till slut hamna i vår mat och vårt dricksvatten. Dessutom kommer PFAS även med en mängd så kallade prekursorer. Det vill säga ämnen som över tid kan brytas ned till, eller förvandlas till något annat ämne (dvs mer PFAS), vilket så att säga per automatik spär på problemet om det lämnas obehandlat. Under de senaste åren har bland annat den svenska brandkåren arbetat med att byta ut sitt släckskum innehållande PFAS, och nyligen fick vi nya lägre gränsvärden för PFAS i vårt dricksvatten.

En brandsläckare

Nyligen offentliggjorde EQT-ägda Öresundslinjen att man med valt LifeCleans metod för PFAS-sanering av tankar innehållande brandsläckningsskum, vilket reducerade PFAS nivåerna till under EU:s kommande gränsvärden med 99,56 procent. Dessutom är själva LifeClean produkten inte klassad som skadlig då dess komponenter är lätt nedbrytbara och därför inte ackumuleras i naturen.

Men LifeClean har även andra produkter som är bra för vår miljö och hälsa. Visste du till exempel att Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterar att vårdrelaterade infektioner (VRI) är de vanligast förekommande biverkningarna i hälso- och sjukvården. I en miljö som innehåller både bakterier som virus, såväl som andra motståndskraftiga mikroorganismer räcker det inte med alkoholbaserade eller andra traditionella desinfektionsmedel för att skapa säkra vårdmiljöer. För dessa miljöer har LifeClean utvecklat en miljömässigt ansvarsfull lösning för desinficering med maximal effektivitet med ett brett avdödningsspektrum, effektivt mot hela spektrumet av mikroorganismer.

LifeClean logga

I princip samma sak gäller inom lantbruket (till exempel kycklinguppfödning) och fiskodlingsindustrin. För dessa områden har LifeClean tagit fram en produkt som tränger djupare in i porösa, absorberande ytor och därmed effektivt dödar mikroberna djupt inne i underlaget. Dessutom är LifeClean effektivt i våtutrymmen och stabilt i kallt vatten och låga temperaturer.

På senare tid har LifeClean ingått flera partnerskap och distributionsavtal inom såväl PFAS-eliminering och desinficering, med ett antal stora aktörer specialiserade på återvinning och hälso-och sjukvård. Vår rådgivare Jan Runestam tog en titt på LifeCleans senaste kvartalsrapport och tyckte så här:

LC Aktie

”Stjärnorna står nu rätt för LifeClean. Inom loppet av några månader har man nu fått sin teknik verifierad. Siffrorna visar visserligen på fortsatt förlust, men en ökad omsättning, vilket indikerar att det går åt rätt håll. LifeClean har nu ett antal unika produkter som även kan produceras omgående, och säljas med betydligt högre marginaler än det historiska sortimentet. Dessutom har bolaget en bra styrelse och en ny VD, med säljerfarenhet från Net Insight, vilket har saknats tidigare”

LifeClean

“Inför 2024 har bolaget tre nya affärsvertikaler inom vilka man signerat avtal med världsledande bolag som har lagt ner både tid och betydande belopp i sin due diligence. Jag ser fram emot att höra mer om samtliga dessa projekt:”

1. Remondis, avseende distribution av LifeCleans produktsortiment inom PFAS-sanering, oxidering av PFAS-kontaminerat processvatten och lakvatten inom industrin.

2. Arxada, avseende rätt att distribuera LifeCleans desinfektionsprodukter under sitt eget varumärke. Partnerskapet ger Arxada exklusivitet under en period av fem år för att kommersialisera och distribuera inom den europeiska hälso- och sjukvårdsmarknaden.

3. Djuruppfödning: Saudiarabien har som mål att bli självförsörjande och satsar nu $4,5 miljarder i sin matproduktion. Lifecleans metod och produkter kommer att öka produktionen tack vare kortare saneringstider (ca 20% på grund av kortare saneringstid, 3 dagar istället för 11). Vid årsskiftet besökte först en delegation från Saudiarabien norska kycklinguppfödare, och i januari besökte i sin tur LifeClean dem i Riyadh.

“Succé med endast en av dessa vertikaler så pratar vi om flera hundra miljoner kronor i ökad omsättning”

Vill du veta mera om LifeClean, kontakta gärna Jan på telefon 08-510 661 47.

Ett gäng höns.

Vad är PFAS?

Stora dunkar.

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp kemikalier skapade av människan, som är mycket svåra att bryta ner och därför ansamlas överallt i vår miljö. Vi får i oss mest PFAS via mat och dricksvatten men det kan också ske via inomhusluft, damm och konsumentprodukter som innehåller PFAS.

PFAS används i en mängd olika produkter på grund av dess unika egenskaper av att både vara vatten- och oljeavvisande och tåla höga temperaturer. PFAS finns bland annat i impregneringsmedel, rengöringsmedel (till exempel golvpolish), brandskum och skidvalla. PFAS används också i kemikalie-, verkstads- och elektronikindustrin. Både produktion och användning av PFAS har bidragit till att dessa ämnen läckt ut i miljön och därmed hamnat i våra livsmedel.

De mängder av PFAS vi vanligtvis får i oss via mat och dricksvatten orsakar inte akuta hälsoproblem, men vissa PFAS-ämnen lagras länge i kroppen. Om man får i sig PFAS under lång tid skulle det kunna påverka hälsan. Studier har visat att PFAS-ämnen kan påverka immunförsvaret, födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzymer.

Ett animerat isberg

Eftersom PFAS i princip inte bryts ner kan det som släpps ut i miljön till slut hamna i mat och dricksvatten. Genom att analysera vanliga livsmedel kan man få reda på hur mycket näringsämnen och oönskade ämnen som finns i maten. Dessa undersökningar har visat att det ännu så länge inte finns höga halter PFAS i den mat som finns i svenska butiker.

För att minska mängden PFAS vi får i oss finns det ett nationellt gränsvärde för PFAS i dricksvatten. Från 1 januari 2023 finns också gemensamma gränsvärden inom EU för vissa PFAS i animaliska livsmedel.  Gränsvärdena gäller bland annat ägg, kött, fisk, kräftdjur och musslor. Gränsvärdena kommer så småningom att utökas till flera kategorier av livsmedel. Syftet med gränsvärdena är att man både ska kunna äta mat och dricka vatten utan risk för hälsan under hela livet - även om de innehåller vissa låga mängder PFAS.

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.