Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Bactiguard, en “killer” aktie

Bactiguard, en “killer” aktie

Bactiguard, en “killer” aktie

Datum: 24 april 2020

Ett mycket spännande bolag i vår Private Equity portfölj är Bactiguard, som utvecklar och tillhandahåller infektionsförebyggande lösningar i syfte att minska risken för vårdrelaterade infektioner. Vilket i sin tur inte bara skulle minska spridningen av multiresistenta bakterier, utan även spara avsevärda resurser och kostnader för sjukvården och samhället, eftersom antibiotikaresistens ofta leder till längre sjukhusvistelser, högre vård- och läkemedelskostnader samt en ökad dödlighet.

På företagets hemsida kan man bland annat läsa att WHO [Världshälsoorganisationen] varnar för att antibiotikaresistens kommer att leda till att vanliga infektioner som halsfluss och öroninflammation i framtiden kan bli väldigt riskfyllda och i värsta fall leda till döden. Vilket i sin tur kan leda till att även vanliga rutinoperationer och cancerbehandlingar, som är beroende av fungerande antibiotika för att komplettera patientens eget immunförsvar, blir betydligt mer riskfyllda.

Redan idag kan uppskattningsvis upp till 50% av alla sepsisfall [blodförgiftning] härledas till vårdrelaterade infektioner [VRI]. Sepsis uppstår när vävnader och organ tar skada till följd av att kroppens immunförsvar överreagerar på en infektion som snabbt blir livshotande. Att förebygga VRI är därför väldigt viktigt för att minska risken för sepsis. Enligt SKL [Sverige Kommuner och Landsting] drabbas idag var 9:e patient i Sverige av en VRI, vilket summerar till närmare 65 000 patienter per år. Således, onödigt lidande och dödsfall för patienterna och merkostnader för samhället på ca 6,5 miljarder kronor.

Teknologin bakom Bactiguards originalprodukter utvecklades redan för ca 100 år sedan, då den svenska nobelpristagaren i fysik, Gustav Dahlén och hans lärling Axel Bergström utvecklade tekniken att applicera metaller på icke-ledande material.

Teknologin förfinades sedan av Billy Södervall på 1970-talet, vilket ledde till att man sökte patent att använda tekniken för framställning av medicintekniska produkter.

I början av 90-talet godkände så den amerikanska regulatoriska myndigheten, FDA, en urinkateter med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt. Strax senare kunde katetrarna lanseras på den amerikanska marknaden och är dessa är nu marknadsledande i USA och Japan.

Bactiguard AB bildades 2005 genom att verksamheten och teknologin förvärvades med ambitionen att ta teknologin framåt ytterligare ett steg genom att utveckla en egen portfölj av infektionsförebyggande produkter för sjukvården, till exempel BIP CVC, som används för administrering av läkemedel och intravenösa lösningar, och blodprovstagning. BIP CVC är en kateter i polyuretan med ett mycket tunt ytskikt av ädelmetallerna guld, palladium och silver, vilket minskar adhesionen och tillväxten av mikrober. Ytterligare en kateter – eller tub snarare – med Bactiguards ädelmetallytskikt, är BIP ETT, som används för att hålla patientens luftvägar öppna under till exempel narkos.

Slutligen, en väldigt spännande produkt, så här i Coronatider: Hydrocyn aqua, som är en pH-neutral och vattenbaserad lösning för desinfektion och sårtvätt som till skillnad från alkohol och klorhexidin, inte är irriterande, giftig eller skadlig för kroppen.

Den aktiva substansen hypoklorsyra, är en naturlig del av det mänskliga immunförsvaret och därför inte har någon skadlig effekt på mänskliga celler, tränger igenom den yttre cellväggen hos bakterier och virus och förstör på så sätt cellerna från insidan.

Bolaget berättar på sin hemsida att, “Tester har visat att Hydrocyn aqua kan inaktivera 100% av tidigare varianter av coronavirus inom 15 sekunder. Enligt virusexperter på Karolinska institutet förväntas effekten på det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) bli densamma. Testresultat på SARS-CoV-2 kommer att kommuniceras så snart de finns tillgängliga.”

Idag hittar man bolaget i dess nya huvudkontor på Alfred Nobels Allé i Tullinge, söder om Stockholm. Bolaget har idag cirka 70 medarbetare, främst i Sverige och vid produktionsanläggningen i Malaysia, men teknologin finns etablerade världen över och man bedriver även försäljning i ett 40-tal länder.

I juni 2014 börsintroducerades Bactiguard på NASDAQ Stockholm i syfte att refinansiera bolaget och möjliggöra marknadsexpansion. Aktien handlades initialt till ett pris strax över 30 kronor, men föll under de påföljande månaderna tillbaka ner mot ca 10 kronor. Hösten 2015 tog det emellertid fart och kursen har i princip stigit spikrakt logaritmiskt sedan dess. Under januari 2019, då kursen stod i ca 39 kronor, plockade vår analytiker Anders Lindström upp aktien och vi valde att ge den ca 3% i vår Private Equity portfölj. Sedan dess har aktien fortsatt starkt, inte minst de senaste månaderna, och idag står kursen i ca 136 kronor.

Så här listar vår rådgivare, Anders Lindström, vad som talar för bolaget och aktien idag: “Det finns flera anledningar till varför Bactiguard har gått så bra under den svaga period börsen befunnit sig i generellt.

Inom produktsortimentet har man dels fått in mycket beställningar på den nya produkten, Hydrocyn aqua, som finns beskriven i texten, dels lanserat en ny typ av kateter att användas på patienter i behov av kontinuerlig temperaturövervakning.

Under året gjordes också att ett intressant företagsköp av Vigilenz i Malaysia, en tillverkare av medicintekniska produkter och förbrukningsartiklar, som passar bra ihop med Bactiguard.

Bactiguard har alla möjligheter att fortsätta leverera bra tillväxt, med fler distributionsavtal i nya länder och inom nya terapiområden. Deras produkter, som förhindrar olika former av smittspridning, ligger ju sannerligen i tiden.

Det illustreras av att bolaget lämnade en mycket bra rapport, senast i februari, samt en del insiderköp av bolagsledningen, bland annat av ordföranden Jan Ståhlberg.

Kortsiktigt kanske aktien går in i en lite lugnare period. Men långsiktigt ser det fortfarande mycket intressant ut.”

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.