Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

OrganoClick, del 2: En lönsam industri för en renare planet

OrganoClick, del 2: En lönsam industri för en renare planet

Datum: 3 september 2021

I våras fick jag tillfälle att göra en intervju med OrganoClicks VD Mårten Hellberg. Det resulterade i en jättetrevlig och lång diskussion som vi valde att dela upp i två delar. Strax innan semestrarna publicerade vi del 1. Här följer nu del 2, där Mårten fortsätter med att beskriva OrganoClicks många intressanta produkter, företagets framtidspotential samt hur man verkar för ett mer miljövänligt och mer hållbart samhälle. Mycket nöje:

Kan du fortsätta förklara lite mer, vad non-woven och biobaserade bindemedel är för något?

Ja, det är väldigt få som brukar veta vad non-woven är för något. Jag kände inte heller till det innan jag kom i kontakt med en non-woven tillverkare för 12 år sedan. Non-woven är som ett mellanting mellan papper och textil. Du tillverkar själva materialet med en maskin ungefär som en pappersmaskin.

Skillnaden mot en pappersmaskin är att du använder dig av textila fibrer så du får ett material som inte känns papprigt utan det känns mjukt och mer som ett textilt material. För att ta några konkreta exempel så kan det till exempel vara restaurangservetter, bordsdukar, våtservetter, hygienprodukter, lagren i blöjor och bindor, filterapplikationer, isoleringsmaterial och jordbruksdukar som läggs ut över fälten.

Dessa non-woven material är ofta tillverkade med någon form av cellulosafiber, men för att fibrerna skall kunna bindas ihop så använder man bindemedel, som i dagsläget ofta är gjorda av plastpolymerer. So dagens non-woven material är ofta 70 till 90 procent baserat på cellulosafiber men innehåller även 10 till 30 procent plastbindemedel. Det är alltså ett hybridmaterial vilket gör att om du slänger en våtservett på backen så kommer cellulosan att brytas ner men resten blir mikroplaster som blir kvar.

Det var det här vi började jobba med för 12 år sedan. En non-woven tillverkare kontaktade oss och frågade om vi hade någon teknik som kunde ersätta deras plastbindemedel, för de ville ha ett 100 procent biologiskt nedbrytbart material. Så vår resa startade med att vi började att titta på en massa biopolymerer, som finns i naturliga strukturer med olika grader av mekanisk styrka och mjukhet. Vi började titta på olika typer av skal; apelsinskal, citronskal, räkskal, havreskal och vetekli.

Räkskalen, till exempel, är ju styvare så det blir hårdare polymerer, apelsinskalen och citronskalen är ju mjukare så det blir mjukare polymerer.

Efter mångårig forskning har vi nu utvecklat en produktportfölj med biobaserade bindemedel som kan ersätta de här plastbaserade bindemedlen. De senaste två till tre åren har vi verkligen fått ett stort kommersiellt intresse för dessa, som en följd av plastdebatten och EU:s nya plastdirektiv.

Du har nämnt att ni använder er av restprodukter från livsmedelsindustrin, törs man då uttrycka det som om att ni även är en del renhållnings- och sophanteringsindustrin?

Vi är en aktör som återvinner rester, så vi är definitivt en del av den cirkulära ekonomin, i och med att vi tar restströmmar och förädlar dem så de kan användas som nya material. Men vi är ju kanske inte den som kan hantera själva soporna i sig. Men vi samarbetar med aktörer som får en massa restavfall som vi sedan kan använda oss av. Till exempel samarbetar vi med bioraffinaderier som kanske är de som utför själva reningen av biopolymererna, men sedan tar vi det vidare för att göra de här tekniska applikationerna i slutändan.

Vi har ett samarbete Lantmännen för dom får en massa havreskal och vetekli över från sitt jordbruk. Vi samarbetar med juicetillverkare nere i Italien för det blir en massa apelsin och citronskal över då de producerar juice. Vi samarbetar med aktörer som får fram skalade räkor, då blir det en massa räkskal över. De är exempel på aktörer som vi arbetat tillsammans med under de senaste 15 åren för att få fram våra produkter.

Hur ser konkurrensen ut internationell och hur är ni patentskyddade?

Patentskydd är något som varit en väldigt viktig del av vår affärsstrategi och värdebyggnad i bolaget. Vi investerar ju mycket i forskning så vi vill ju så klart inte att någon bara skall kunna kopiera oss. Patentportföljen har vi byggt upp successivt och jobbat aktivt med sedan starten av bolaget för 15 år sedan och idag har vi runt 20 olika patentfamiljer som ligger runt våra kärntekniker. Vi har byggt upp ett nätverk av patent runt våra tekniker och när vi sedan har utvecklat teknikerna har vi hela tiden patenterar det också. Så vi har ett väldigt starkt patentskydd skulle jag vilja säga. Bindemedel för non-woven, textilimpregneringar och träskyddsprodukter, där har vi tyngden i våra patent. 

Konkurrenssituationen ser lite olika ut för de olika områdena. Inom textilimpregnering finns det en handfull aktörer globalt som erbjuder fluorkarbonfri impregnering som är alternativa tekniker till oss. På global basis är det dock mindre än fem aktörer som är relevanta. Det är rätt stora tekniska trösklar för att kunna komma ut med sådana här produkter så därför blir det väldigt få aktörer på global basis.

För träimpregneringen är den stora konkurrenten så klart det vanliga tryckimpregnerade virket, men det finns idag förutom oss ytterligare tre tekniker globalt som också erbjuder någon form av miljöklassat träskydd. Den stora fördelen för oss gentemot dem är att vi har en billigare teknik så vi ligger närmast i pris med det vanliga tryckimpregnerade virket. Konkurrenterna kan vara två till tre gånger så dyra som oss, så det är ganska stora prisskillnader.

På bindemedel för non-woven är det total “blue ocean”. Det vill säga, vi är en så kallad “first mover” och det finns idag ingen annan som har lanserat något som liknar vår teknik. Här är vi helt unika i dagsläget.

Om vi talar lite om era kunder, inom vilka kundgrupper ser du den största potentialen?

I första hand ser vi en stor potential för de konsumentnära produkterna. Där är marknadstrycket mycket stort just nu från konsumenterna, då man efterfrågar plastfria produkter. Det gäller till exempel servetter och hygienprodukter.

I nästa led blir det de mer tekniska applikationerna, som isolering, filtermaterial, osv. Vi tecknade vårt första stora avtal med en ledande non-woven tillverkare i februari i år [läs mer i del 1]. Det är ett femårsavtal där vi kommer att ersätta tre till fyra tusen ton per år av deras plastbindemedel med våra biobaserade bindemedel. För oss har det ett värde på minst 30 miljoner kronor per år under en femårsperiod. Så sent som igår [15/6 2021, reds anm.] skeppade vi faktiskt vår första tankbil fullastad med 37 ton bindemedel så det gick ut en bild på våra sociala medier när den lämnade fabriken. Detta kommer successivt att skalas upp under det här året och full implementering beräknas ske under 2022.

Generellt har vi har haft en bra försäljningsökning sedan våren 2020, och vi såg att våra produkter faktiskt gynnandes lite grann av pandemin i och med att vi har många produkter som riktar sig mot gör-det-själv segmentet, alltså byggnation och underhåll av fastigheter och hus. Vår textilimpregnering används av friluftsintresserade så många av dessa produkter har också gynnats. Vi har fått väldigt mycket nya kunder och sett en stark ökning hos befintliga kunder.

Sedan så håller vi på att expandera på andra geografiska marknader. Vi har en stark tillväxt i Tyskland och vi lanserar precis i dagarna ett antal produkter i USA och Canada där vi har en väldigt bra distributionspartner. Vi växer också fint i både Norge och Finland. Vi exporterar idag till runt tio marknader och går nu successivt in på nya marknader vilket kommer att bidra till ökad försäljning. Jag tror att vi kan hålla en bra och trevlig tvåsiffrig tillväxttakt inom de övriga produktsegmenten också.

Vad kan du säga om företaget OrganoClick och dina medarbetare? Vad är ni för gäng?

99 procent har ett väldigt stort miljöintresse, det är nummer 1. Nästan alla som kommer till oss vill vara med att bidra till en bättre miljö. Det gäller inte bara personalen som jobbar med forskning och utveckling utan även säljarna, ekonomerna, alla känner att dom vill vara med att bidra till detta på sitt sätt. Så det är det som verkligen genomsyrar kulturen och medarbetarna här. Vi vill utveckla smarta och innovativa saker som bidrar till en bättre miljö och en bättre planet.

Vi vill ha folk som är genuint intresserade av detta för då vet vi att de kommer att trivas hos oss, bli långvariga och bidra med en positiv energi till vår verksamhet. Nu är vi 55 personer och tillsammans bygger vi nu ett jättefint bolag som skapar mycket ekonomiskt värde som kommer av det kontinuerliga långsiktiga arbetet i alla våra affärsområden.

Nu har vi en bra säljorganisation på plats, och en bra produktion, så nu blir det mycket fokus på maskinerna för att kunna skala upp produktionen. Vi omsatte ca 100 miljoner kronor förra året och jag tror vi kan driva upp det till 200 miljoner kronor utan att behöva anställa allt för många ytterligare. Det är även här vi skall får en utväxling rent finansiellt på affärsmodellen som vi jobbar med. Det här är ju ett industribolag rent affärsmässigt. Säljarna skall göra sitt jobb och ta in stora affärer och maskinerna skall vara automatiserade så lång det går. Då kan man bygga upp en lönsam industri i Sverige. OrganoClick ingår i Private Equity portföljen.

Tack Mårten för en mycket bra intervju.


Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.