Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Om index och rabatter (redux)

Kyrka med blommor i rabatter

Om index och rabatter (redux)

Datum: 23 juni 2022

Då vi började den här bloggen, för snart tre år sedan, skrev vi en hel del om investmentbolag. Inte minst för att vi fortfarande befann oss i en uppåtgående marknad, där det gick särskilt bra för investmentbolagen, vilket ju vanligtvis är fallet under en högkonjunktur. Aktiekursen för ett investmentbolag (IB-bolag) handlas då ibland med en så kallad premie. Det vill säga kursen på IB-bolagets aktie är högre än det samlade värdet av IB-bolagets investeringar i den egna portföljen. Om du inte vet varför det blir så, kika gärna på dessa blogginlägg:

Bokomslag

På liknande sätt kan man resonera om kursutvecklingen i en lågkonjunktur och större börsnedgång, precis som den nu pågående. Under en lågkonjunktur har mer eller mindre alla bolag dystra framtidsutsikter, vilket gör att investmentbolagen tenderar att straffas med en extra kostnad, som då kommer till uttryck i form av en växande rabatt - den (ökända?) så kallade substansrabatten.

Det gör att en samlad analys av läget för IB-bolagen kan fungera som en bra och tydlig barometer för det rådande börsläget och kanske även som en framåtblickande indikator över den kommande utvecklingen. På internetsidan Ibindex finns det gott om historik och jämförande statistik över de svenska investmentbolagen, bl.a. över substansrabatternas utveckling över flera tidsperioder. Nedan följer några jämförande diagram över olika tidshorisonter, plockade från Ibindex.

ibi 5år

Källa: Ibindex

Jag finner särskilt nästa diagram över utvecklingen på tre års sikt, särskilt intressant. Då OMX index planade ut under hösten 2021, ökade volatiliteten i Ibindex betydligt. Visserligen noterades även en ny högstanotering i november, men sedan vände Ibindex nedåt cirka två månader innan även OMX index gjorde detsamma, i januari, i år. Sedan dess har resan nedåt varit i stort sett konstant och Ibindex har gett tillbaka en stor del av det kursförsprång som byggdes upp de föregående åren. Se även diagrammen för ett och fem år.

ibi 3 år

Källa: Ibindex

När vändningen tillbaka uppåt väl kommer för den breda marknaden torde detta indikeras tydligare i Ibindex med en relativt sett snabbare och starkare uppgång. Ungefär som den utveckling vi haft de senaste tre månaderna. Med det vill jag inte förutspå att marknaden nu är på väg att vända (men du vet var du läste det först om så skulle ske). Jag vill bara göra dig observant på en intressant indikator att ha koll på.

ibi 1 år

Källa: Ibindex

Dessutom, om du i dagsläget inte har något investmentbolag i din portfölj är det väl värt att följa några bolag, då historien som sagt indikerar att de kommer att öka mer i kurs än den breda marknaden, när en ny uppgångsfas kommer. Nedan visas läget just nu för de bolag Ibindex följer: 

substans diagram

Källa: Ibindex

Som du ser prissätts de flesta bolagen just nu med rejäla rabatter. Det vill säga IB-bolagens kurser är mer nedtryckta än vad bolagens portföljvärden indikerar, vilket kan leda till bra köplägen framöver. Vill du hitta bolag vars trender kan tänkas ha vänt, erbjuder Ibindex en tabell även för det:

Trende diagram

Källa: Ibindex

Vill du lära dig mer om hur bäst investera i IB-bolag kan jag varmt rekommendera boken Bygg en förmögenhet, av Markus Fridell, som du kan köpa här . . . Ibindex på internet hittar du här . . .

En tjej med procenttecken


Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.