Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Rapportfloden är här

Flod

Rapportfloden är här

Datum: 24 februari 2023

Börsåret har ju som bekant börjat överraskande bra, och därmed fortsatt den positiva utveckling som ändå avslutade ett relativt dystert 2022. Hittills i år har generalindex stigit med cirka åtta procent, från cirka 372 till cirka 402. Krig i Europa och elkriser till trots förefaller det som om det är den amerikanska marknaden som ändå anger riktningen.

Rapport

Häromdagen kom till exempel nya makrodata som indikerar en tilltagande optimism inom såväl europeisk som amerikansk industri. Samtidigt kom siffror från den amerikanska detaljhandeln som visar att shopping glädjen fortfarande är påtaglig bland de amerikanska konsumenterna.

Väg i USA

Och veckan dessförinnan överträffande ny statistik från den amerikanska arbetsmarknaden allas förväntningar då arbetslösheten fortsatte att sjunka. Visserligen fortsätter sysselsättningen att minska inom high tech, men det kompenseras tydligen väl av tillväxt inom andra sektorer, som till exempel fritid och nöje, vilket i sin tur bland annat kommer till uttryck i en ökad restaurangförsäljning.

Riksbanken

Här i Sverige har detta fått till följd att räntorna börjat leta sig uppåt, vilket naturligtvis riskerar att lägga en viss sordin på stämningen bland investerarna. Men tittar man på den senaste tidens börsutveckling har detta som sagt ännu inte lett till några större kurskorrigeringar.

Dock, kronan har under en längre tid varit riktigt svag, vilket gynnat den stora svenska exportindustrin. Detta kan komma att ändras under det kommande året då Riksbanken även tydligt markerat att man önskar se en starkare krona och därmed kan komma att agera därefter.

Rapport

Källa: Riksbanken

Just nu är vi ju även mitt inne i den så kallade Rapportfloden, vilken hittills mestadels betett sig som förväntat. Så här sammanfattar vår analytiker och rådgivare Per Lindström strömmen av rapporter så här långt:

“Generellt sett tycker jag det har varit en bra rapportperiod, på gränsen till bättre än förväntat. Oron har visserligen varit stor, hos såväl placerare som bolagsledningar, att räntehöjningarna skulle börja synas i resultatet, men så har inte riktigt blivit fallet. Så, visserligen ser vi en viss konjunkturavmattning, men många indikatorer pekar fortsatt uppåt, inte minst från amerikanskt håll, som ju leder utvecklingen.

USA är förmodligen snart också i mål med sina räntehöjningar. Europa släpar alltid lite efter, men det förefaller som om riskaptiten - som ju var mycket låg i höstas - har börjat återvända så sakteliga. Det är ännu för tidigt att säga något om trenden, men jag tycker man bör vara beredd på att nytt kapital är på väg att återvända även in på de europeiska marknaderna.

I nuläget vill jag dock påstå att marknadssentimenten fortsätter att erbjuda en relativ fördel för värdeaktierna, relativt tillväxtaktierna, vilket är en trend vi såg dra igång redan för ett år sedan. Ett exempel på en sådan aktie är Volvo, som vi ju har med i flera av våra portföljer. Och med det sagt, många banker drar också nytta av nuvarande sentimentnivåer, inte minst SEB, som även har många av de cykliskt drivna värdebolagen bland sina kunder.”

Tack Per! Med det sagt, låt oss titta lite närmare på några av de bolag vi har i våra portföljer:

Alleima, som du kan finna i vår portfölj, Topplistan, lämnade en stabil rapport som visade på en ökad orderingång över flertalet sektorer, vilket även resulterade i ökade intäkter. Dessutom annonserade man nyligen att man tagit en order för så kallade Oil Country Tubular Goods (OCTG) tubes, att användas till förvaring av koldioxid. Koldioxid är som bekant en stor fara för miljö och klimat, så detta är en spännande nyhet om ett svenskt bolag som leder utvecklingen inom detta viktiga område. På börsen steg Alleima aktien från 43 till 55 kronor, i samband med rapporten, och står just nu i ca. 53,5 kronor. Vi anser att det finns fortsatt uppgångspotential och behåller den därför i portföljen.

Rapport

Hexatronic fortsätter att växa så att det knakar. I rapporten redovisar man bland annat en tillväxt på 54 procent varav 36 procent organiskt, och speciellt inom flera viktiga marknader som USA, Tyskland och Storbritannien. Orderingången fortsätter också att utvecklas starkt, med en ökning om 67 procent. På börsen reagerade man dock på rapporten med att trycka ner priset på aktien. Tydligen är det så att en tidigare stark kursuppgång nu resulterat i att många investerare valt att blanka aktien (dvs man tar en position där man spekulerar i fallande kurser). Här på Safe är vi emellertid fortsatt positiva till bolaget och väljer att behålla den i våra portföljer Aaset och Topplistan.

Rapport

Volvo, som ju länge varit med i våra portföljer, Aaset och Topplistan, levererade också en relativt stark rapport baserat på en stark underliggande efterfrågan av tunga fordon. Bland annat som en följd av att dagens last- och fraktbilar är betydligt mera bränsleeffektiva än vad som var möjligt för bara några år sedan. Ytterligare en positiv nyhet för miljön alltså, där Sverige är med och leder utvecklingen. På börsen handlas Volvo aktien strax under årshögsta vid ca. 210 kronor. Även här anser vi att det finns fortsatt uppgångspotential och behåller den därför i portföljen.

Rapport

Avslutningsvis vill jag säga att mycket av det material vi redovisar här tar vi själva del av via Ålandsbankens utmärkta morgonrapport, vilken vi kan rekommendera starkt.

Mariehamn

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.