Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Aaset lever (upp på nytt)

Vulture

Aaset lever (upp på nytt)

Datum: 22 oktober 2021

Så, förändringens vindar har blåst över Safe Return på sistone. Läsare av bloggen kommer kanske ihåg att vi för några veckor sedan berättade om Utdelningsportföljens ändrade inriktning (se artikeln En portfölj för aristokrater), och några månader dessförinnan berättade vi om lanseringen av portföljen Global Stars (se artikeln Safe Return lanserar Global Stars).

Nu har tiden kommit att berätta om de förändringar vi gjort till den portfölj vi själva kärleksfullt benämner “Aaset”. Det vill säga portföljen Aktiv aktieförvaltning Sverige. Aaset har alltid varit en portfölj med inriktningen att förvalta tryggt men aktivt. Ordet “förvaltning” i portföljnamnet har då (oftast) inneburit större stabila bolag med relativt hög vikt i diverse index, medan ordet “aktiv” (mera sällan) stått för bevakning av trender och snabba byten i portföljen.

Portfölj kurva

Som framgår av ovanstående har den tidigare emfasen legat på “aktiv aktieFÖRVALTNING Sverige”, men nu skiftar vi alltså över till "aktiv aktieförvaltning Sverige”. Detta gör vi inte för att portföljen gått dåligt. Tvärtom, det gick ganska bra - eller lagom skulle man kunna säga.

Det hände helt enkelt inga märkvärdigheter alls i portföljen, med undantag för att den gick något lite sämre än index under Coranaraset för snart två år sedan - men en enskild sådan händelse är en ren tillfällighet. Döm själva av de bifogade diagrammen över den historiska utvecklingen. Jag behöver inte skriva mer i detalj om dem, utan vi ser alla att portföljutvecklingen hittills varit ganska “lagom”.

Men nu skiftar vi alltså fokus från “förvaltning” till “aktiv” och det gör vi för att vi vet att vi kan bättre om vi tar oss i kragen. Hittills har vi - som diagrammen indikerar - bevisat att vi vet hur man undviker risk och placerar tryggt och stabilt. Det skall vi naturligtvis fortsätta med, men varför inte sätta lite mer fokus på portföljen i vårt dagliga arbete och dra bättre nytta av de enorma förvaltartalanger vi faktiskt har i bolaget?

frankenstein

På tal om förvaltartalanger, nygammal i teamet är Anders Haglund, vår styrelseordförande, tillika gammal Europarekordhållare i simning (200 m frisim i “mastersklassen” säger Anders, “old boys” säger vi andra, men mer om det vid annat tillfälle). Nedan följer några ord från Anders om några av de aktier som tillkommit i portföljen på sistone och varför just de här aktierna har handplockats på fundamentala grunder. (Det är Anders på bilden NEDAN.)

Anders

Anders Haglund

Vi bevakar hela tiden ett flertal långsiktigt intressanta och fundamentalt starka bolag och letar efter köptillfällen bland dessa, antingen om ett bolag börjar röra sig i en stabil upptrend eller om det visar indikationer på att åter vända uppåt efter en tids nedgångar. I händelse av att marknaden inte ser det vi ser, efter att vi tagit en position, och uppgången uteblir eller stannar av, begränsar vi vårt tålamod till några månader eller kortare innan vi säljer av aktien igen.

Ett exempel på detta resonemang är BioArctic, som vi anser vara ett långsiktigt mycket intressant bolag i ett positivt utvecklingsskede. Men frågan är alltså om marknaden håller med, vilket vi kommer att få anledning att utvärdera kontinuerligt de närmaste månaderna, skulle de förväntade kursuppgångarna utebli. Vi köpte in aktien 210631 till kurs 147. Kurs 211020: 146,2 kr.

Scandic Hotels (inköpt 211007 till kurs 35,53, Kurs 211020: 39,97) är ett annat exempel på ett liknande resonemang. Vi lade till aktien till portföljen nyligen efter indikationer på att den åter vänt uppåt från en mindre botten. Fundamental ser bolaget ut att kunna bli en vinnare när samhället öppnar upp igen nu när Covidrestriktinerna lättar och resandet åter ökar. Den senaste rapporten var också mycket bra, och vi är faktiskt lite förvånade att aktien inte stigit mer redan tidigare.

Embracer (inköpt 211001 till kurs 82,48, kurs 211020: 82,50), som vi också lade till portföljen nyligen, är ett något annorlunda case. Vi bedömer att aktiekursen pressades ner på grund av kinesiska restriktioner mot spelbolag, vilket felaktigt även drabbade Embracer och alltså gjorde aktien köpvärd vid tillfället. Embracer är ett välskött bolag med stor kassa, som man utnyttjar till att köpa upp många mindre spelbolag, samtidigt som man fortsätter att växa organiskt. Kanske viktigt att påpeka att med spelbolag menas i detta fall “gaming” inte “beting”.

VNV Global (inköpt 210729 till kurs 105,33, kurs 211020: 121,70) är ett investmentbolag som vi bedömer som undervärderat då det handlas till en substansrabatt runt 5 - 10 procent. Men bolaget är också extra intressant i och med ett större innehav i Babylon Health, som vi förväntar oss kommer att börsintroduceras i USA inom kort.

Sedan måste vi också nämna Hexatronic, som ju är den stora vinnaren i portföljen just nu. Vi tog en position i aktien 210702 till kurs 151,18, då den rekylerade nedåt efter tidigare uppgångar. Sedan dess har aktien fortsatt uppåt och står nu (211020) i 340,5 kronor. Hexatronic specialiserar sig på bredbandsteknologi och man expanderar nu kraftigt i både Europa och USA.

Vill du höra mer om övriga innehav och framtiden för Aaset, ring upp Anders (Tel: 08-510 661 45) så berättar han mer om hur vi även kan hjälpa dig att placera aktivt i ett Aas som fått nytt blod och i allra högsta grad lever och har hälsan.

Vill du veta me om Aktiv aktieförvaltning Sverige?

Kursutveckling kurva Avkastnings kurva Nedgångesperioder kurva


Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.