Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

En startups resa: Sigrids Therapeutics

High five i maraton

En startups resa: Sigrids Therapeutics

Datum: 24 november 2023

På temat startups och vad som krävs för att lyckas, samtalar vi med Sana Alajmovic, VD för Sigrid Therapeutics. Sigrid Therapeutics är ett innehav i Safe Returns portföljstrategi Private Equity. Du kan läsa mer om Sigrid och Sana i ett av våra tidigare inlägg och på deras hemsida.

Hej Sana, vad roligt att få prata med dig igen och vad roligt att det går bra för er.

Ja men det gör det faktiskt, vi har många järn i elden och är aktiva på flera vertikaler.

Jo jag tänkte vi skulle prata lite om dagsläget också, men som jag skrev och berättade skulle jag vilja prata med dig om er uppstart och er resa som startup, med anledning av några tidigare artiklar där jag bland annat intervjuat Tomas Björklund och Björn Larsson om deras erfarenheter som startup finansiärer. Kan du tänka dig att börja lite från början att prata fritt om jag ställer någon första fråga. Så till att börja med, du och Tore Bengtsson startade bolaget 2014, kan du berätta om hur det gick till?

Ja, Tore startade den här forskningen redan 2008 vid Stockholms universitet. Tore hade också ett samarbete med Nanologica, där jag arbetade som affärsutvecklingschef. Tillsammans knoppade vi av Sigrid från Nanologica 2014. Initialt tror jag vi värderades till 2 miljoner kronor. Vi hade en publikation, en studie i möss om teknologin och vi hade lämnat in en patentansökan.

Tore Bengtsson och Sana Alajmovic

Bild: Tore Bengtsson och Sana Alajmovic

Och kände du då att du hade de erfarenheter och kunskaper du behövde för att leda projektet och bland annat börja leta seed-money?

Nej, det kände jag inte. Jag hade en ekonomibakgrund och arbetade med affärsutveckling, men jag var bara 26 år gammal då vi drog igång Sigrid. Å andra sidan hade jag tryggheten i att ha med mig andra aktieägare och rådgivare, som Giovanni Fili och Robert Taflin, som satt på erfarenheterna och kunde ge mig vägledning. Själv har jag alltid haft en Pippi Långstrump attityd att “det där kan jag inte så det klarar jag säkert.” Jag har väl alltid känt att du inte behöver kunna allt från första början, du kan ju faktiskt också lära dig så länge du är villig att lägga ner den tid som behövs för att lyckas.

Kort därefter träffade vi Almi Invest, som direkt gillade och förstod potentialen i vår teknologi. Så Almi var direkt tydliga med att det här var intressant och att de ville genomföra en due diligence om vi kunde hitta någon privat investerare att matcha deras tänkta investering. Där kom då Mats Arnhög in i bilden, som jag träffat via Handelshögskolan. Det tyckte Mats lät bra eftersom Almi gjorde hela DD arbetet. På så vis gjorde vi vår första runda för att kunna finansiera en första klinisk studie - en säkerhetsstudie - på människor. En så kallad “first in man” och då var Almi och Mats Arnhög de första som gick in. Detta var ca 2015.

Sedan 2016, om man tittar på era redovisningar på Bolagsfakta, verkar det som om ni hade ganska bra omsättning, som att ni redan tjänade pengar någonstans ifrån.

Nej vi har aldrig tjänat pengar, men vi har fått några mindre bidrag från bl.a. Vinova, men vi har aldrig tjänat pengar, utan enbart finansierat oss via emissioner.

Så vid den här tiden utvecklade ni er första produkt, SiPore15, och knöt kontakt med det japanska företag som nu tillverkar produkten storskaligt. I samband med det genomförde ni då någon ytterligare kapitalanskaffning?

Ja, vi knöt ett avtal med AGC Chemicals och på ryggen av det avtalet planerade vi att ta in 50 miljoner kronor, som övertecknades, vilket resulterade i att vi tog in cirka 72 miljoner kronor. Sedan dess har vi gjort ytterligare några emissioner på 10 respektive 44 miljoner kronor, för att finansiera delprojekt på vägen.

business plan

Så hur långt har ni kommit på den resan? För en novis känns det lite svårt att titta på er och jämföra med något typiskt data-tech-bolag, som man normalt tänker på som en startup. Ni är redan värderade till cirka 450 miljoner kronor, eller cirka 20 kronor per aktie, efter den senaste rundan. Så var vill du tro att ni befinner er i jämförelse i någon slags klassisk startupmodell där vi pratar proof of tech - proof of business - proof of growth etc?

Jo men precis. Vi skall jämföras med bolag inom samma fält som oss, och vi har ju ett peer bolag som vi blir jämförda med: Valbiotis, som är listade på Euronext.

I dag har vi vad man kallar en “late stage clinical asset." En tillgång som alltså är i den sista kliniska utvärderingen (Fas 3) och tittar man på marknaden där vi är så vill de flesta större professionella investerare se just sena utvecklingsprojekt. Venture Capitalists, till exempel, vill ju inte ta så mycket risk i det tidigare skedet utan söker sig mer till senare projekt, och vi är ett sådant sent projekt.

I dag har vi tagit in några family offices och en mindre amerikansk VC aktör, som investerare, så vi har absolut breddat vår krets av investerare, men några större VC bolag har vi inte behövt ta in i det läge vi befinner oss i nu.

Så hur ser då den omedelbara framtiden ut ur ett startup perspektiv?

I dagsläget har vi etablerat fyra affärsvertikaler: SiPore21 medical device, SiPore som kosttillskott, samt produkter för munhälsa och kattmat. Vi har alltså en plattformsteknologi och använder olika silkapartiklar och distributionsformer för de olika affärsvertikalerna.

Eftersom en registrering som medical device tar tid i Europa, ville vi inte bara sitta och vänta på att få vår CE-märkning, som är en lång process, bland annat på grund av ett nytt europeiskt medicintekniskt regelverk. Så med vår plattformsteknologi började vi tänka på andra användningsområden för SiPore.

Vi visste redan att vi även kunde göra ett kosttillskott för att snabbare komma ut på marknaden, och så dök även munhälsa och mat för husdjur upp. Just nu ska vi exekvera med hjälp av de pengar vi har tagit in och något ytterligare är inte planerat. Vi tog in dessa pengar för att accelerera vår affärsutveckling genom alla våra vertikaler, så nu fokuserar vi på vår medical device, på vår SHINE studie, på lanseringen av vårt kosttillskott och på diskussioner med våra partners inom munhälsa

SiPore

Och på den här resan med Sigrid, när du har träffat så mycket människor som vill tro på det här, finns det något särskilt du har lärt dig i positiv bemärkelse?

Ja, det är klart, det handlar mycket om att bygga långsiktiga relationer. Någon investerare kanske inte är redo just nu men kan vara villig att investera i något senare skede. Så mycket handlar om att hålla kontakten, att bygga förtroende genom att visa att man har gjort det man sagt att man skulle göra.

Jag tror på att man måste bygga långsiktiga relationer inom kapitalanskaffning och sedan så tror jag att man måste våga peka på potentialen, hur stort det kan bli men visa på en realistisk plan för hur man skall nå dit. Att vara en god kommunikatör och relationsbyggare och samtidigt våga att drömma och tänka stort och nytt.

Sedan, som mycket annat i livet, är det mycket tur och timing. Just nu har vi väldigt bra timing i och med att hälsa - särskilt metabol hälsa - är på tapeten, med tanke på Ozempic och GLP-1 hormonerna, och det paradigmskifte som har skett inom diabetes och fetmabehandling.

OK. Med utgångspunkt från det svaret, kan du till sist prata lite om vad för slags råd du kan ge till andra entreprenörer och startups i största allmänhet?

Jag tror ju mycket på att det handlar om att vara ihärdig på alla plan. Det kommer att ta tid att generera resultat och dom kommer inte alltid att vara bra. Så är det när man pratar med investerare också. Du kommer att få ta många nej, men du måste tänka på det som ett numbers game. Det är volym som gäller, du måste kontakta många tills du hittar de som passar.

Det är ett fantastiskt nöje att få vara med om att bygga ett bolag, som är som en hobby. För mig personligen är det ingen skillnad mellan arbetet med Sigrid och min fritid, utan det är liksom ett och samma liv. Jag förverkligar mig själv så starkt via det här arbetet, för att jag jobbar med människor som är smartare än mig, som jag har roligt med, men också för att jag arbetar med något som är bra för människors hälsa.

Kollegor har målat

Att jobba just inom medtech går långsamt, du måste förhålla dig till regler och myndigheter, med många knutar att lösa på vägen. Då måste du också hitta sätt att vara kreativ på under tiden. Vi kunde ha nöjt oss med att bara satsa på den medicintekniska produkten, men vi valde att vara kreativa med vår plattform och tänkte fram hur vi kunde göra andra saker parallellt för att skapa mervärde till våra aktieägare.

Så, allra sist, om du skulle ge dina tre bästa råd till den som vill lyckas med sin startup?

1, Bygg ditt team, det är bland det viktigaste och det investerarna i en tidig fas kommer att titta på och det är dina lagkamrater som kommer att vara med dig “in the trenches”. var generös med att dom skall få optioner så att dom även är ekonomiskt motiverade. Rekrytering är väldigt viktigt, så rekrytera noga, låt folk provjobba för att försäkra dig om att ni passar ihop.

2, Never waste a crisis. Kriser ger en fantastisk möjlighet att utvärdera. I vårt fall har det till exempel funnits situationer där någon investerare har tackat nej. Det kändes som en kris då, men senare insåg man att det trots allt inte blivit bra med just den investeraren. Man måste vara positiv och se möjligheter. Jag är en väldigt pragmatisk realistisk person men påminner mig själv om att alltid vara positiv.

3, Du skall räcka länge. Att driva upp en startup är ett maraton och inte en sprint. Du kan inte ta åt dig av varenda kris utan tänka på att spara din energi till rätt saker. Du måste vara långsiktig. Många bränner ut sig tidigt på sitt entreprenörskap för att de inte har den mentala förmågan att låta vissa saker rinna av dem. Tänk också på att om du älskar det du gör behöver du inte jobba en dag.

Fantastisk avslutning! Tusen tack, Sana, för att du tog dig tid till detta.

Sanna Piller i en trädgård

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.