Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

En portfölj för vinnare - Private Equity portföljen

Löpare som kommer i mål vid en tävling.

En portfölj för vinnare - Private Equity portföljen

Datum: 14 maj 2021

Det har väl inte undgått någon att börsen har gått som tåget trots en världsomspännande Covidpandemi. Jag måste erkänna att det inte var vad jag själv hade räknat med då jag valde att flytta över det mesta (inte särskilt mycket, det ska tillstås) av mina besparingar till Spiltans högräntefond och således helt missat det senaste årets uppgång. Men det är inte det detta inlägg skall handla om. Vi skall dock prata om ett alternativ till de vanliga fondplaceringarna som kan vara ett fortsatt bra alternativ oavsett den fortsatta börsutvecklingen.

Jag tänker då på vår Private Equity portfölj, som består av en rad intressanta noterade och onoterade värdepapper med hög tillväxtpotential och risk, kombinerat med ett urval investmentbolag. Vår strävan är att hålla en konstant andel om ca 30% ”private-equity” aktier i portföljen, medan vi strävar att variera andelen investmentbolag från ca 20% (i en nedåtgående trend), till ca 70% (i en uppåtgående trend).

Två barn som ligger bredvid varandra i en säng.

Vi har redan skrivit om Private Equity portföljen och nämnde redan då att en stor fördel med en portfölj med mindre och/eller onoterade tillväxtbolag är att dessa bolag tenderar att leva sina egna liv lite i skymundan från rampljuset. Ofta kan de vara väldigt okorrelerade med den övriga ekonomin och börsen då de ofta befinner sig i en stark tillväxtfas under styrning av en engagerad VD och/eller ledningsgrupp. I listan nedan ser du portföljen nuvarande sammansättning och du känner säkert igen några av namnen på de mindre bolagen, då vi skrivit om dem tidigare.

Tabell

Låt oss titta lite grann på hur det gått för de tillväxtbolag vi skrivit om.

Sedan vi skrev om Bactiguard för ett drygt år sedan steg aktien snabbt från 136 kronor till 194,5 kronor för att sedan falla tillbaka till ungefär samma nivå vid årsskiftet. Nu har aktien hämtat sig igen och noteras åter strax under 200 kronor. Bactiguard utvecklar och tillhandahåller infektionsförebyggande lösningar i syfte att minska risken för vårdrelaterade infektioner, vilket i sin tur minskar risken för spridningen av multiresistenta bakterier.

Exeger skrev vi om första gången juni 2020 och hade anledningen att nyligen återkomma till dem då den Stockholmsbaserade hörlurstillverkaren Urbanista lanserade en ny hörlur som inkorporerar Exegers Powerfoyle teknologi huvudbandet mellan lurarna. Powerfoyle, “skördar” ljusenergi i något som närmast kan beskrivas som en artificiell fotosyntes, och omvandlar detta till elektricitet att driva diverse elektronisk utrustning. Precis som namnet indikerar är produkten i sin enklaste form en tunn folie som kan böjas och formas runt andra produkter. Aktien är onoterad och därmed lite svår att prissätta, men data ger vid handen att den stigit från ca 117 kronor för ett år sedan till ca 175 kronor i dagsläget.

Pukal

Strax innan jul, förra året skrev vi om Saniona, som med egna ord strävar “efter att bli ett ledande biofarmaceutiskt företag inom sällsynta sjukdomar med inriktning på behandlingar av centrala nervsystemet.” Strax innan vi skrev om bolaget hade man genomfört en riktad nyemission vilket fick till följd att aktien temporärt steg från ca. 26 till dryga 40 kr. Sedan dess har kursen fallit tillbaka ner mot ca 20 kr och stannat där, men med tanke på att utspädningen av aktiekapitalet var hela 50% är denna kurs ändå inget att skämmas över.

I februari skrev vi även om Camurus, som är ytterligare ett i raden av många spännande små bolag inom läkemedelsindustrin. Camurus mest spännande produkt just nu är Buvidal, med den aktiva substansen buprenorfin, är ett långtidsverkande läkemedel för behandling av opioidberoende som syftar till att dämpa drogabstinens. I dagsläget har aktien har stigit med över 200 procent, från ca 67 kronor till ca 200 kronor, från det att vi tog upp aktien i portföljen våren 2019.

Slutligen, alldeles nyligen hade vi två artiklar om Sigrid Therapeutics, som nyligen tog in över 50 miljoner kronor i nytt kapital till kursen 20,6 kronor per aktie. Vi har aktien listad till 18 kronor, vilket ger oss ett kurslyft på ca 44 procent, sedan ingångsnoteringen på 12,5 kronor i februari 2020.

Diagram

Men det bästa med denna uppgång är inte den enskilda observationen att portföljen gått bättre än index. Det mest väsentliga är att den gjort så konsekvent över tiden, med ett konstant växande avstånd mellan portföljen och OMX index. Detta accentueras i nästa diagram, som visar hur stora nedgång faserna varit för portfölj och index. Här ser vi hur portföljen fallit mindre än index vid samtliga nedgångsfaser utom två, och endast fallit mer än index vid ett tillfälle. En mycket bra indikation på att det bakomliggande konceptet fungerar.

Diagram

Slutligen kan vi titta lite på hur portföljen samvarierar med index. Regressionslinjen i det sista diagrammet visar att portföljen har ett så kallat alfa om ca 1%, vilket betyder att portföljen kan förväntas att leverera en systematisk överavkastning om ca 1% varje månad. Det ger drygt 12% på årsbasis! Vi ser också att det så kallade beta värdet landar på ca 0,8 vilket betyder att en 1-procentig rörelse i index kan förväntas resultera i en 0,8-procentig rörelse för portföljen. Sammantaget resulterar detta i slutsatsen att portföljen kan förväntas leverera en systematiskt högre avkastning till lägre risk än index. Vad mer kan vi begära? Vill du veta mer?

Diagram

I samband med att jag la det sista orden till denna artikel fick jag höra från portföljens administratör, Anders Haglund, att det nyligen skett en del försäljningar och omviktningar. Närmare bestämt såldes det av lite aktier i Bure och Svolder i syfte att ta hem lite vinster då dess premier rusat iväg relativt dess substansvärden. I skrivande stund innehåller portföljen således ca 50 procent investmentbolag och 29 procent tillväxtbolag, medans kassan uppgår till ca 21 procent.

Solnedgång

Just nu finns det inga planer på hur kassan skall fördelas över nya innehav, men har du själv några idéer och synpunkter så hör gärna av dig till redaktionen.

Full disclosure: Jag köpte nyligen själv in 5000 aktier i Sigrid Therapeutics till kursen 18 kronor för ca 90 000 kronor totalt. Kanske räcker det med detta inköp för att komma ifatt den missade börsuppgången och rädda pensionskassan på 10 års sikt?


Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.